Yaratılış – Misal – Dağ ve vadi – Zerre/Hubbe/Mikro ve Kürre/Kubbe/Makro – Süper uzay – En küçük ile en büyük birarada – Sekar, Cehennemi tutuşturan ateş

DAĞLAR ve İNDİ ÇIKTI’lar. Dağlar ile Vadiler. Yecüc-Mecüc’ün vesaire her DAĞ ve VADİDEN inmesi. İkisinin iç içe BIRAKILMASI.

Arapça Cebel (Çoğulu Cibalün) DAĞ demek…. Ama bir anlamı daha var:

Makro düzeyde en büyük şey DAĞ fakat mikro düzeyde ise ZERRE’den küçük kırıntı demek…

KVR=Kıvırmaktan Kürre ve Tekvir. Aynı kökten bilirsiniz.

Kürre’nin tersi Zerre değildir. Kubbe nasıl gök-tavan anlamında (Mimari yapıda çatı, kişide kambur) ve Habbe=En küçük hava kabarcığı ise,

Makro olan Kubbe, Mikro olan Habbe. Makro olan Kürre, Mikro olan Zerre.

Zerrenin niceliği-Rakamı/Rakimi vardır. Kürrenin ise niteliği-Geometrisi/ K E H F ‘i vardır. “Ashabı KEHF ver RAKİM” derken bu ikisi anlatılır.

Anımsayacaksınız: “Zerre kadar bir şey ve bundan küçüğü olmasın ki, Rabbinin katında bir bir bir sayılmamış olsun…. Hepsi bir LEVHİ MAHFUZ’da kayıtlıdır” diyor ayet…

Zerre’yi bilim en küçük aralık=KUANT diye nitelemiştir.

Zerreden küçük??????

Kuantlaşmamış bir evren daha var. Böyle unufak kırıntılardan değil,   D  A  Ğ   gibi bir bütünden (Küll) kuruludur o evren…

Şu çok tuhaftır ki, zerreden küçük olan şey EVRENDEKİ EN  B Ü Y Ü K ‘ün adıdır.

Çünkü doğa yasaları bize en küçük ile en büyük uzayın ikisinin birbirine bir tek noktada çıktıklarını göstermektedir. Tek noktada birleşmişlerdir.

Planck’ın zerrelerinden daha küçük olan şey “SÜPER UZAYDIR“.

David Hilbert uzayı, Planck uzayından (Mümkün olan en küçük uzay aralığı, maddeleşme aralığı) KÜÇÜK’tür ama bu uzayda KÜÇÜK olan tüm evrenLERden büyüktür ve adı SÜPER uzaydır. (Misal alemi)

Yani bir Kuantın içine girerseniz sonsuz sayıda evrenden oluşmuş bir üst-uzaya çıkarsınız ki, sizin evren orada kaybolmuştur… “ZERRE’DEN KÜÇÜK” bu demektir ki her şeyden BÜYÜK demektir. Buna şaşırmamalıyız artık.

Hatırlarsanız, mutlak soğuk yani sıfır Kelvin=-273.16 C derece son’dur. İyi de bir de bunun KÜÇÜĞÜ vardı: yani EKSİ BİR DERECE KELVİN

<> Takyon alemimin üst sınırı

O da en soğuğun tersine EN SICAK’tır. Bu öyle bir sıcaktır ki,  Z E B A N İ ‘yi bile yakar. ZEBANİ=Zebun.

O cehennem’i bir kuzey kutbu gibi soğuk bulur.

O Cehennem’in de bir altındaki Hani şu KAZAN’ın altında kazanı ısıtan gerçek ATEŞ vardı ya? İşte onun adı şudur: SEKAR. (Müddesir 30’da falan geçiyordu, ayrıca iki yerde daha var.)

SEKAR’ın ısısı şu: -1 K (Kelvin) derece… Yani soğuktan da soğuk. Ve/veya evrendeki en büyük sıcak.

Sekar şudur: Büyük patlamanın en başındaki en küçük noktacıktaki sıcaklığa SEKAR denir.

Dikkat ediniz ki EN KÜÇÜK yani Zerreden de küçük olan bir şeyde EN BÜYÜK sıcaklık var.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 02/11/2001 (015/01)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki CHAT’i (014) oku | 015 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

015-01-en-kucuk=en-buyuk

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar