Sahte peygamber Reshad Khaliffe ve Edip Yüksel – 19 sınavı

<> Zaten kendi forumunda çırılçıplak namaz kılınabilir diye de yazdı

O bakımdan o arkadaş çırılçıplak namaz kılınmasından öte de büyük mürtedlikleri var.

1. Resulullah’tan sonra BABİ/BAHAİ sayısız peygamber geldiğini söyleyerek imanını zora sokmuştur.

2. O kişi Tevbe Suresinin son iki ayetinin Kur’an’a yamanan Hadis olduğunu söylemiştir.

Kur’an tastamam ve korunmuş olduğundan, bu söylediği kendisini MÜRTED kılmaktadır. Yani dini bulmuşken kaybetmiştir. (Bu iki kat suçtur. Üstelik kendisi de 40 yaşını geçmiştir.)

3. Maalesef bu yolda babası olan Sadrettin Yüksel’i de “İMTİHAN=FİTNE” ile berhava etmiştir. Yani babasını da yakmıştır. Bu, ayette açıkça yazılı. Müddesir suresi 30’dan itibaren bir yazar mısınız?

<> Babasını nasıl yakmış olabilir ki? Babası onu reddetti.

Hayır. Yıldıznamelerine Kur’an’dan baktım ve ikisinin de uçtuğunu gördüm. Ayetleri yazarsanız ortaya çıkacaktır.

<> 74-Müddesir/30: Orada ondokuz bekçi vardır.

Bekçi demiyor, 19 vardır diyor.

[] 74-Müddesir/30: Aleyhâ tis’ate aşere

31?

<> 74-Müddesir/31: Cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden kılmışızdır. Sayılarını bildirmekle de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar, Allah, bu misalle neyi murad etti? desinler. İşte Allah, böylece, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu, insanoğluna bir öğütten ibarettir.

Şimdi burada bildirilen:

1. Tevrat’ta olduğu gibi, Kur’an’da da GERÇEKTEN BİR 19 vardır. Tevrat tahrif edildi, İncil de şifahi (Sözlü) olduğu için bu 19 numerolojisini yitirdi. Geriye DEĞİŞMEMİŞ bir tek KUR’AN kaldı ve o önceki kitapları tasdik edici olduğundan sahiden 19 asal sayısına bağlıdır…. Buraya kadar tamam…

“Sayılarını bildirmekle de, ancak inkar edenlerin denenmesini…”

Bu bölümde, Kur’an’ın insan eliyle, kul kalemiyle yazılmadığını ve bir çok insanın bu yüzden Müslüman olduğunu anlıyoruz.

Bir şey daha anlıyoruz: “Sayılarını bildirmekle de, ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini” derken Tevrat ve bağımlısı İncil’in içindeki orijinal 19 ile Yahudi ve Hristiyanlara yaklaşmaktadır. Bir çok Yahudi bu yüzden müslüman olmuştu. (Medineli Kurayzalar vb.)

“Sayılarını bildirmekle de… inananların da imanlarının artmasını sağladık” diyor ayet. Yani şek-şüphe kalmıyor belli ki 19 asal sayı sisteminin katları ile kaleme alınmış bu kitap…

(Tüm cinler ve insanlar bir araya gelseler bunu gerçekten yapamazlar. Düşünün ki, yarın bütün gün konuşacağınız tüm sözcüklerin, kelime ve harfleri 19 katlarına göre NASIL DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ? Bu yüzden 19 bir Allah/Kur’an mucizesidir.)

Gelelim ayetin devamına:

“Kalbilerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar, Allah bu misalle neyi muradetti? desinler.”

İşte bu cümleyi ASLA SÖYLEMEMEK GEREKİR. Çünkü 19 bir fitne=SINAV’dır. (Zaten adı 19 fitnesidir.)

Edip Yüksel denen Amerikalı bunu tabu totem edinmiştir. Kur’an’a falan değil başlamıştır sayılara tapmaya… Öyle ki, kafasına göre sayısını tutturamayınca da iki ayeti yoketmiştir. Yani Tevbe suresinin son iki ayetini inkar ederek maalesef 19 fitnesi onun başını yemiştir.

Ahıreti bitmiştir artık. Ahmet Deedat tevbe etmiştir. Ama Reşad Halife denen sahte peygamber ve ona candan inanan Amerikalı-İranlı dostumuz tevbe bir yana TEVBE SURESİNİ inkar ederek tevbe kapılarını kapamıştır.

Kur’an’ın ha bir ayetini, bir harfini ha tamamını inkar edin farketmiyor… Adınız MÜRTED oluyor…

Bu çok tehlikeli.

Bugün bizim İranlı-Amerikalı iki ayeti inkar eder. Yirmi yıl sonra onun izinden bir sahte peygamber çıkar o da işine gelmeyen şu şu ve bu ayetleri atar.

Birincisi için geçerli olan gerekçe sonrakiler için de geçerlidir. Bu çok tehlikelidir.

Resulullah Kur’an’ın tastamam olduğunu beyan etmiştir. Ve Resulullah’ın GADDARCA öldürülmesini emrettiği kişiler ise Arap yarımadasının SAHTE PEYGAMBERLERİ olmuştur. Ebu Süfyanı bile affeden Resulullah’ın Sahte peygamberleri kolayca öldürtmesi çok bilinçlidir.

[Reşat Halife] ve çömezi, müridi Edip Yüksel ise PEYGAMBERLİK iddiasındadırlar.

İşte bakın bir 19 FİTNESİ nasıl Kur’an’da yer alıyor.

O fitne ise artık adresi bellidir: Reşat Halife ile Edip Yüksel ikilisidir.

Bir de Edip Yüksel’in babası din adamı Sadrettin Yüksel (Ki tanışıyoruz) onu da yakmıştır.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 02/11/2001 (015/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 015 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

015-06-edip-yuksel-reshad-khalifa-peygamber-19

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar