Peygamberimiz hanif miydi – Makamı İbrahim Makamı Mahmuddan üstte – Vakıa suresindeki üç sınıf – Üst cennet Sabıkun

<> Makamı Mahmudiye’nin daha altta olduğunu nasıl ve nerden anlıyoruz? Hangi ayetlerden bunu çıkarabiliriz?

Vakıa suresini aç bak, 5. ayet sanırım, “Sabıkunüs Sabıkun” diyor, onların “Mukarrebun=Allah’ın Arş’ı ile komşu olduğunu” ve  N A İ M  cennette olduğunu söylüyor. Önce bunu GÖRMEN gerekir.

Vakıa’yı açıp bakalım.

<> Vakia 7’den itibaren başlıyor üç sınıf olacağımız.

Evet yazalım orada ne deniyor.

<> 56-Vakıa/4-7: Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman, siz de üç sınıf olursunuz.

<> 56-Vakıa/8: İyi işler işlediklerini belirtmek için, amel defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara!

Evet sağcılar BİRİNCİ sınıf. Devam edelim.

<> 56-Vakıa/9: Kötülük işlediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara!

Cehennemlikler ise ikinci sınıf.

Gelelim ÜÇÜNCÜ SINIFA: (10. ayet)

<> 56-Vakıa/10-11: İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır. Naim cennetlerinde Allah’a en çok yaklaştırılmış olanlar işte bunlardır.

Resulullah CENNET’İN EN ÜSTÜ’nde (Mahmudiye) yer alıyor.

Dikkat ediniz, N A İ M  Cennet (Nimetler) deniyor… Resulullah’ın yeri NAİM’de değil, Mahmudiye’de yani FİRDEVS’de.

<> 56-Vakıa/11: İşte onlardır yaklaştırılanlar.

<> 56-Vakıa/12: Naim cennetlerinde.

<> 56-Vakıa/13: (Onların) çoğu önceki ümmetlerden

<> 56-Vakıa/14: Birazı da sonrakilerdendir.

<> 56-Vakıa/15: Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler

<> 56-Vakıa/16: Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

<> 56-Vakıa/17: Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

Evet, bu ayetler 26. ayete kadar gidiyor. Sonra da “CENNETLİKLER” anlatılıyor.

<> 56-Vakıa/18: Main çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

<> 56-Vakıa/19: Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

<> 56-Vakıa/20: (Onlara) beğendikleri meyveler

<> 56-Vakıa/21: Canlarının çektiği kuş etleri

<> 56-Vakıa/22: İri gözlü huriler

<> 56-Vakıa/23: Saklı inciler gibi.

<> 56-Vakıa/24: Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

<> 56-Vakıa/25: Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

<> 56-Vakıa/26: Söylenen, yalnızca “selam, selam”dır.

İşte burada ÜÇÜNCÜ SINIF bitiyor. 27. ayette ise İKİNCİ SINIF (Resulullah da bunun içinde) anlatılıyor.

<> 56-Vakıa/27: Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

<> 56-Vakıa/28: Düzgün kiraz ağacı

<> 56-Vakıa/29: Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları

<> 56-Vakıa/30: Uzamış gölgeler

<> 56-Vakıa/31: Çağlayarak akan sular

<> 56-Vakıa/32: Sayısız meyveler içindedirler;

<> 56-Vakıa/33: Tükenmeyen ve yasaklanmayan.

<> 56-Vakıa/34: Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

<> 56-Vakıa/35: Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık.

<> 56-Vakıa/36: Onları, bakireler kıldık.

<> 56-Vakıa/37: Eşlerine düşkün ve yaşıt.

<> 56-Vakıa/38: Bütün bunlar sağdakiler içindir..

Evet, sağdakiler diye başladı yani bildiğimiz Cennet. Burası ORTA sınıf… Üstün bir ALTI yani… Sidre’yi TAVAN tutuyor burası. Halbuki onun üstünde ise Sidre “TABAN” Arş Tavan oluyor.

Cebrail as. Resulullah’a Miraç’ında diyor ki: “Ya Resulullah, ben buradan öteye geçemem… Çünkü tüm mekanlar burada (Sidre’de) biter…” Hatırladınız mı?

<> Evet

Ve İDRİS‘i bulalım. Kur’an’da iki yerde geçiyor. Bulması kolay olacaktır. O ayetleri buraya yazarsanız mutlu olurum. Birisi, “İdris’i de an=Yad et=Zikret” idi.

<> 21-Enbiya/85: İsmail, İdris ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da an; onların her biri sabredenlerdendi.

<> 19-Meryem/56: Kitapta İdris’i de zikret, çünkü o dosdoğru bir peygamberdi.

<> 19-Meryem/57: Biz onu yüce bir yere yükselttik.

İşte bu “YÜCE BİR YERE YÜKSELTTİK” onun ölümsüzlüğüdür. Yeri Sabıkun=Üçüncü sınıfın yeridir. Evrende ALLAH’tan sonraki EN  Y Ü C E  yerin adıdır.

<> 19-Meryem/58: İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in (Yakub) soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah’ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı.

İdris, ayette=Ademin soyundandır. İLİM almıştır. İbrahim ayette Nuh’un soyundandır=RAHMET almıştır. Diğerleri de İbrahim’in soyundandır.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 04/11/2001 (016/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 016 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

016-07-vakia-makami-ibrahim-makami-mahmud

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar