Etimoloji – Amin kelimesini kökeni – Besmele – Uygarlıklar

AUM MANİ (Om-Mani=Sankritçe Amin demek)

Devamı da var:

Aum Mani Padme Hum

Amin ve Hum=Ona (İngilizce Him, Arapça Hüm)

Padme nedir merak ettiniz mi?

<> evet

Bilen var mı?

<> ?

İki şey var: POD ve ANTİPOD. İki kutup.

POD=PA=BABA=AYAK UCU. POD=SOYUTTUR.

Antipod ise Somuttur Maddedir. Onun adı da MOD=Matter, Moder, Mother (ana).

POD Spirtualdir. Mod ise materyaldir. Mater (Mother, Mutter, Mader).

Pad=Father, Peder. Aynı zamanda ayak=PA (sankritçe ve farsça vb.)

<> Tibetan Buddhists believe that saying the mantra (prayer), Om Mani Padme Hum, out loud or silently to oneself, invokes the powerful benevolent attention and blessings of Chenrezig, the embodiment of compassion.

Evet, bilginin kaynakçası doğru. Ama etimoloji ve anlam içermiyor.

<> Ok

Ommani (Amin=İman ettik, Amenna)

Padme (Materyalin tersi spirtal olan, yani görünmeyen)

Hum=Ona…

Dikkat ediniz ki Sanki “GÖRMEDEN gözümüzle görmüş gibi şahidiz ve iman ediyoruz. O’na” diyor…

Sanki aynı şeyi söylüyoruz VED ile.

VED‘i artık biliyoruz değil mi?

<> Buddha

Evet. Suvaga ya da Suva da. ŞİVA (Şinto tanrıça).

<> Şiva hindu

Aynı zamanda Brahman ve Hindu ortak tanrıça. (Diğeri Krişna.)

<> Vişnu Krişna

Şiva ve NESR’in (Nisra=Kartal, NESRİN=DİŞİ KARTAL) ikisinin bayan olduğunu biliyoruz. Diğerleri VED (Vidd, Buddha) Yağus, Yeüke vb. erkek…

[] Nuh/23: Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye’ûku ve Nesri dediler

Bunların her biri BİR RESUL idi.. Bir din idi. Bozuldu bozuldu böyle oldu…

Şamanizm gibi, biraz paganist biraz Caynacı biraz da felsefeci.

Buraya kadar tamam mı?

Artık biliyoruz ki, Hz. İbrahim’den itibaren (Brahman dininde Ommani padme Hum) aynen gelmiş amin olmuş amen olmuş kullanıyoruz.

(Yalnız dikkat: Fatiha’dan sonra NAMAZ İÇİNDE amin demeyiniz. Namaz dışında AMİN KULLANILIR. Ola ki Amin sesli ve koro gibi söylendiğinden NAMAZI bozmakta olabilir…)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 18/11/2001 (022/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 022 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

022-04-etimoloji-pad-mad

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar