Dillerin ve Toplulukların evrimi-2 – Tufan – Türkler – Sanskritçe – Sayın kelimesi etimolojisi

Proto-Turanlılar aslında içdenizin kuzeyinden giden dalganın adıdır. (Fin-Ogriyenler vb.) Sümer ve Elam Turanlıları ise hasbelkader güneye yönelmişlerdi. Maalesef diğer Turan boyları gibi (Hattililer) ortadan kayboldular.

(Turanlılar=Yafesliler ÇEKİNİK ırktır.) (Daha önce Macar ve Bulgarların hızla resesif olarak asimile olduğunu anlatmıştım.)

Mesela söyleyeceğim şeye çok şaşıracaksınız:

Turanlıların kuzeye gidenlerinden sadece Finliler dillerini korudu. Rusların atası olan kabilenin adı RUS’tur. Bu Fince konuşan bir güçlü devlet idi. RUS isimli kabile gerçekten finliydi. Hatta Bulgar (Balkar ve Malkar ve Altınordu Volga bulgarları) Turanlıları ile birlikteydiler. Kolay asimile oldular.

Kendilerine Skand, yerli halka da Sklave diyorlardı. (Slave kelimesi buradan geliyor) (Köle anlamında) Skand’ın anlamı Sayın demek, Sayın bay kelimesinde olduğu gibi. Bu da adını sayın veya azizler ülkesi anlamına gelen Skandinavya’ya verdi. Skandinav ise >>>>>> Skand(efendi) ve Slav(köle) ülkesi demek.

Mesela Sayın kelimesini ele aldık: Bu kelime soyon, sayan olarak Asya hunları devrinde kullanılmış ve moğol, mançu tunguzlara da aynen geçmiştir. Soyon veya sayan “Aziz” demektir.

Hatta bu sayın kelimesi taaaa Japonya’ya gitmiş ve (feodal ilkel dönemlerinde) “SAN” (Japonca bay demektir) halinde kullanılmaya devam ediyor.

Sayın ve San aynı kelimedir. Efendi, beyefendi, aziz demektir. (Hani birbirimize azizim deriz ya.)

İşte bu TEK kelime tüm dünyada kullanılıyordu. Ama dillerin birden paranormal ayrışmasıyla, Sayın kelimesi çok değişti ve ayrıştı.

Mesela Sami dillerinde Seyyid veya Said (mutlu ve bay demek)

Aria (Hint-Avrupa dil ailesinin atası) dilinde ise Sant oldu. St., Saint, Santo, Santa, San (marino mesela), hep Aziz kelimesinin yerine geçen o tek dilin kalıntılarıdır.

Yaklaşık 60 lehçe ve dilde bu Sayın kelimesi kullanılmaktadır. (Onu siz bulup hissedeceksiniz.)

İşte Sanskritçe.

<> Seyyid, Ali İmran/39 ve Yusuf/25 ayetlerinde geçiyor.

(Suud, mes’ud, said >>> Hep aynı kökten gelmektedir. Temelde Aziz demektir. Sa’di, Su’udi, bunlar biliyorsunuz ki kullanılıyor.)

<> “Yunan uygarlığından tam 12 bin yıl önceye Eki Mısır uygarlığı oluşmuştu. Bu uygarlığı Nuhun en büyük oğlu olan HAM soyundan gelenler oluşturdu… Yukarı Mısır’da (Çavlanlar bölgesinde) ilk HAM uygarlığı ortaya çıktı. Bu İbrahim atamızdan yaklaşık 16 bin yıl öncesidir” dediniz

Evet, İbrahim atamız Babilonya döneminde yaşadı. (Lut gazabı döneminde), ondan 12 bin yıl önceye dayanıyor eski Mısır uygarlığı. Sais rahibinin dediği gibi: “Siz Yunanlılar daha dünkü çocuklarsınız, nereden bileceksiniz tufanı…”

<> Zaman aberasyonu var mı burada?

Hayır Aberasyon yok, 16 bin yıl boyunca tek dili konuşurdu insanlar. Diller, İbrahim ve Nemrut çekişmesinden sonra (Ziggurath) ortaya çıktı. “Komşu komşuyu anlamaz oldu” dedirtecek kadar birden KESKİN ve KESİN ayrıştı diller.

Bunlar paranormaldir.

Örneğin doğal seleksiyon NORMALDİR de, Nuh’un gemisine alınan sadece bir çift olan hayvanlara ne demeli?

Evrimciler diyor ki: “Doğal, normal seleksiyon ve mutasyon.” Tam tersine, paranormal bir seleksiyon ve mutasyon da yok! Mutantlar tufanda ölüp gidiyor.

Halbuki güçlü olan onlardı, onların sağ kalması gerekirdi. DEVLER vardı apartman boyunda, dört koluyla dövüşen mutantlar vardı. Zayıflar eleniyordu hani?

Allah, tersine bir gemiye SEÇİLMİŞ insan ve hayvan çiftlerini doldurdu ve normal değil paranormal bir SELEKSİYONLA bugünkü ırklar ortaya çıktı.

Artık iki omuzu üzerinde iki ayrı başı olan insanlar falan yok. Tufan mutantları yoketti. SEÇİLMİŞLER kaldı.

Haniflik gibi. Hanifler de SEÇİLMİŞTİR. Bir mutasyon ve evoulation ile ortaya çıkmadı Haniflik. SEÇİLMİŞLİK, seçkinliktir Nuh gemisinde olanlar ve Hanif olanlar.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/09/2004 (250/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 250 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

250-03-aziz-sayin-etimolojisi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar