3 vakit namaz nasıl 5 oldu – Dini bozan Süfyanilik

<S> Ama hocam kuran korunmuş değil midir? Böyle olunca insan eliyle değiştirilmiş oluyor

<> Zikir korunmuştur [S]

<> Şiiler 3 vakti neye dayandırıyorlar?

Şiilerin üç vakti “DOĞUŞTAN” yani Namaz’ın FARZ olduğu ilk gün’e İLK ÜÇ VAKİTE dayanıyor… En eski islam’a.

Takliden beş vakit kılınıyordu. (“Unutmayın biz Sünni-Hanefi ve Hak mezhebindeniz. Üç vakit kılanlar ise RAFİZİ” deniyordu.)

Şiilerde ve 110 sayılı Sahabemiz de üç vakitti.

<> 3den nasıl 5 oldu

<> Tarikatlar 7 vakit kılıyor, kuşluk ve teheccüh

Ebu Süfyan namazını kendisi dejenere etti. Oğlu Muaviye ise 6 vakit+Vitir’e çıkardı. Yezid ise Beşe indirdi ve bizim mezhebimizi kurduğu için Yezid’e bağlandık ve artık kendimize Sünni dedik. Sünniliğin ilk şartı da namazı orijinal üç yerine 5 vakit kılmaktır.

<> Bu 5ler 3lerden ne zaman ve neden ayrıldılar? Çok ilginç

Üç ve beş şöyle ayrıldı:

Kâinatın en iğrenç insanını hakem yaptılar. Ali ve Muaviye arasında tarafsız olacağı yerde Muaviye’nin kendisine “Ben Halife olunca Şam valiliği boşalıyor. Oraya seni düşünüyorum.” demesi üzerine Hz. Ali’nin yüzüğünü protokol dışına çıkarak Muaviye bin Süfyan’a taktı. Ondan sonra çıngar çıktı. Savaş çıktı.

Bu arada hep ÜÇ vakit kılıyorlardı. İki taraf da üç vakit kılıyorlardı.

Sonra Ali yenildi, oğulları ve tüm ehlibeyt evrenin en zalim işkenceleriyle yok edildiler ve meydan aynı zamanda islam denen maskara din saltanatı Muaviye b. Süfyan ile Yezid bin Emevi’ye kaldı.

Onlar namazı BEŞ vakit yaptılar. Kurdukları mezhebi de Sünneti Muhammedi olarak nitelediler. Buna HAK mezhebi dediler. Ve emrettiler Namaz Beş vakte çıktı. Öğlenleyin de pijama giyme emri geldi…

<> Kerbela bize zaten herşeyi anlatıyor gibi…

<> Herhalde tarihde bunlardan daha fitnecileri yoktur

Kesinlikle en büyük fitne TÜM  Ç A Ğ L A R  için  S Ü F Y A N İ L İ K  fitnesidir. Ebu Süfyan Eba Yezid ve Yezid İbni Emeviye.

<> Bu bilgileri, daha önce hemen hiçbir kaynakta bulamamış veya okumamuştım hocam.

Kaynaklar var da…

“Sünneti muhammedi=Yezidilik” uğruna ya da mezheb taassubu uğruna  G Ö R E M İ Y O R U Z , bakıyor ve görmüyoruz…

Ötekiler Kızılbaş, Alevi ya… Biz HAK mezhebindeniz ya…

<> Sünniler bunlara bir de “radiyallahu anh” diyorlar

<> Sıffin savaşı ile ilgili sayfa dileyen baksın

[] http://www.enfal.de/tarih18.htm

Hiçbir şey yapmasanız şu EHLİ BEYT ile ilgili şu ayeti yazar mısınız?

<> Namazın üç vakte indirilmesi İslam milletine doğrudan ne gibi faydalar sağlar? (namaz kılanların sayısı artar, vb.)

Namaz hep üç vakitti. Beş vakte çıkaran Babadan oğla geçen saltanatçıların işiydi.

<> Tarihi öylesine okumayıp analiz/sentez de edersek aslında hiç sorun kalmaz

<> Namaz bir araç, önemli olan ALLAH kelamı KUR’AN’ın anlaşılması

Evet… Kur’an’ın okunması (Anlaşılması) namazdan da ÜSTÜNDÜR… Kur’an İLM ile okunurken NAMAZ kılmak  H A R A M ‘dır. (Bu ayettir)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 02/01/2002 (040/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 040 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

040-04-sufyanilik-3vakitten-5vakite

Yorumlar