Demir içindeki kuvvet – Yapay karanokta – Yıldızların ömrü/evreleri – Simya

“Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır.”

Bunun yedi anlamını basitçe veriyorum:

1. Hadid=Demir=57. sure. (Demirin atom ağırlığı) ve 26. ayet. (Demir elementinin atom numarası. Peryod cetveline bkz.) HDYD harflerinden oluşan demir’in Ebced değeri 26’dır. El Hadid dendiğinde ise 57’dir.

2. Demir’in bilinen özellikleri dışındaki yüksek anlamı: Elektromagnetik kuvvettir.

<ac> 55?

[ac] da haklı, çünkü onun hesapladığı yerde şu ifadeyi de göreceksiniz: DEMİR GEÇİŞ ELEMENTLERİ… Örneğin NİKEL de mıknatıs özelliğine sahiptir. Demir izotopları 55, 56, 57’dir. D harfi (Ebced’de dört) iki kez yazılmıştır ve bu ŞİDDET içermektedir.

 

“Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır”

ZORLU KUVVET = Bermuda tipi üçgenlerin doğal elektromagnetik fırtınaları ve bunun laboratuar deneyleri. (Philadelphia experiment vb.)

3. Bu yazacağım çok önemli… Eğer yanınızda Mirac ikinci cildim olanlar var ise… 289. sayfadaki Yapay karanoktaların ilk paragrafını yazabilir. İşte bu SIR da demirin ÜÇÜNCÜ YORUMUNU verecektir.

<> Ok ben size yazıyorum birazdan

<> “1600 ton demirin 1cm küp hacme sığdırılması ve yapay karadelik yapımı” özetle…

O yazılana kadar, Demirin sırlarına biraz daha değinelim: Çünkü konu cifir ve Kehf suresi) 1 cm’nin YÜZBİNDE-BİRİ bir hacıma sığabiliyor. (H atomunun çapı)

Demirin birinci anlamı içindeki alt başlıklara değinelim:

1.a: Tüm meteorlar ve ölü yıldızlar (Demir cüceler) DEMİRE DÖNÜŞÜR.

Kimya peryod tablosunda DEMİR son derece kararlıdır ve tüm gökcisimlerinin SONDURAĞIDIR. Ondan sonrakiler de İkinci kararlı ada olan KURŞUN’a karar kılarlar. Uranyum, Transuran elementler, radyoaktif yarılanma ile KURŞUN‘da dururlar. Kararlı hale gelirler.

“Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır”

S İ M Y A  (Alşimi) peryodunda yani CİFİR şekillerimde ise göreceksiniz ki, sadece demir sert. Kurşun yumuşak, Kalay yumuşak, Cıva zaten sıvı, Altın (Som) tırnakla çizilebilir, ısırılarak kopartılabilir. Ama demir öyle değildir… ÇELİK oğlu ÇELİK’tir.

Zaten bizim konumuz haddelenmiş demir değil; meteorize DEMİR.

Demir elementi bir istasyon ve duraktır. Tüm gök cisimleri öldükten sonra adı DEMİR elementidir. Bu çok ilginç değil mi?

1.b: Yine başka bir ilginç durum şu: Tüm elektronlar bir atomda alt orbitalleri doldurmadan “YUKARI orbite” çıkmaz. Yani BOŞLUKLAR öncelikle alınmalıdır. Demir hariç HER ELEMENT bu yasaya tabiidir.

Demir’in 26 elektronluk orbitallerinde 19. YER  B O Ş T U R. Bunun nedeni var: Demir MIKNATISLIĞINI bu boşluktan dolayı alır.

Ve mesleği fizik olanlar için özel bir haberim var: Pauli’nin dışlama ilkesi gereği SPİNLER aynı orbitte birbirine zıttır. (+ ve – 1/2 gibi.)

[] Kaptanın bağlantısı koptu. Bir süre sonra tekrar bağlanabildi

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 04/01/2002 (041/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 041 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

041-08-demir-yildizlarin-evreleri

Yorumlar