Yaratılış – Müzik – Renk ve Sesler – Etimoloji – Cifir/Kod/Nota

Bugün küçük bir etimolojiden söz edeceğim.

Allah’ımız SONSUZ sayıda ses yarattı. Ama bunların 7+5’i hariç tamamının adı GÜRÜLTÜ’dür. Cısırtı, şangırtı gibi… Yedi göğe yedi gün, 7 Renk ve 7 Ses yarattı.

Bunlar “Cennette’ki milyonlarca müzik sesinden” 7 örnekti.

Tıpkı 7 rengin, sonsuz renk olan Cennet’ten buraya kısıtlı olarak indirilmesi gibi Allah dediğimizde (ki dalgaların sahile vurması gibi bir ses) Özel osiloskopta karar frekansı 435. Rengi Yeşil.

Bir şey bizden uzaklaşıyorsa (Mesela yeşil bir şey) rengi pesleşir (Kırmızıya kayar), Yaklaşıyorsa yeşil bir bitkiyi mor olarak görürüz. Yeşil bu işin GERÇEK RENGİDİR.

456 da öyle… Bu ses şudur: Telefonunuzu (Ev telefonu) kaldırdığınızdaki çevir sesi o ses insanların en rahat ettiği sestir.

<> gitar daki LA Sesi gibi..!? Gitarımı akort ederken kullanırım bazen

Ta kendisi.

<> o ses 1 kHz değil mi?

Diapozomdaki titreşimini biliyor musun?

<> Diapozom?

Saniyede Çatal biçiminde ses veren madeni bir akustik aracı. Vurduğunda titrer ve bir nota verir. Saniyede kaç titreşim geçerse o sesin (Notanın) adı olur.

<> Tamam hatırladım

Ben 435’i verdim size. (Saniyedeki titreşim sayısı)

Kur’an’da bir musiki vardır. Bu sesli Kur’an okuma anlamı dışında çok başka bir şey.

Bir örnek:

Kitab (KTB)

Hitab (HTB)

Kitab, yazılmış hitab

Hitab da yazılmamış kitap.

Biri söz (Yazılmamış), ötekisi yazı (Söz değil)

Şu üç harf var ya çok önemli.

KTB dediğinde Majördür (2 tam bir yarım üç tam bir yarım)

HTB dediğinde minördür. (Birbuçuk tamlı sesler)

Daha iyi anlamak için şöyle diyoruz:

TB (ikisinde ortak olan T B tab etmek, basmak anlamında)

T=Mi, B=Do.

Kitab dediğinizde K=SOL

H=La sesidir.

Kitab majörünün ilgili sesi Hitab minörüdür.

Çünkü İKİ SES (T ve B) MÜŞTEREKTİR. KTB Do majör akoru, HTB ile Laminör akoru. Do ve mi sesleri müşterek çünkü.

Bunları ayrıca vuruşla gösteriyorsunuz.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 18/01/2002 (047/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 047 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

047-09-kuran-ses-muzik-kod

Yorumlar