Yusufun babası Yakub mu İshak mı-3 – Huri geni – Lanetli soy

Konuya dönelim. (Bir mantık silsilesi yürütüyoruz).

Şimdi kargaşa şu:

İbrahim oğlu İshak oğlu Yakub mu?

Yoksa İbrahim oğulları İshak ve Yakub mu?

Torun mu? Oğlu mu?

“Birader=Kardeş” ne demektir?

<> erkek kardeş

İshak ve Yakub birader mi?

<> hayır

Baba oğul mu?

Şimdi konuyu aydınlatalım:

Neden İshak’a “İsrail” denmedi de Yakub için “İSRAİL” dendi?

İshak’ın gözbebeği Yusuf oğlu muydu? Diğer onbir kardeşin en büyüğü Yakub muydu? Yoksa Bünyamin miydi?

Yakub’un yeri neresi????????????????????? Statüsü ne?

YUSUF biliyoruz ki >> HURİ’dir. Nereden biliyoruz? Çünkü birdenbire ayet “NUH’un soyundan” diyor.

Oysa tüm insanlar ikinci Adem olan NUH‘un soyundan değil midir?

Oysa tüm insanlar ikinci Adem olan NUH‘un soyundan değil midir?

Neden ayrıca bir VURGU var?

(Nuh ve YANINDAKİLER dediği magami kavmi olup, kesinlikle Huri gen’i taşımazlar.)

NUH’un soyundan >>>>>>> YAKUB ve YUSUF.

NUH’un soyundan >>>>>>> YAKUB ve YUSUF.

(Nuh’un yanındakilerin soyundan değil >> NUH’UN BİZZATİHİ GENLERİNDEN.)

<> 6-Enam/84: Biz ona İshak’ı ve Yakub’u hediye ettik. Hepsini doğruya ve güzele kılavuzladık. Daha önce Nuh’a ve onun soyundan olan Davud’a, Süleyman’a, Eyyüb’e, Yusuf’a, Musa’ya, Harun’a da kılavuzluk etmiştik. Güzel düşünüp güzel davranaları böyle ödüllendiririz biz.

[] 6-Enam/84: Bundan maada ona İshak ile Ya’kubu da ihsan ettik ve her birini hidayete irdirdik, daha evvel Nuhu irdirmiştik, zürriyyetinden Davudu da, Süleymanı da, Eyyubu da, Yusüfü de, Musayı da, Harunu da, işte muhsinlere böyle mükafat ederiz

İşte NUH soyundan denildiğinde, YUSUF gibi, kabile değil aile olanlar genetik devamlılık sonucu ortaya çıkıyorlar. (Ali İmran >> YUSUF ailesidir.) İmran’lar bir kabile değildir, AİLEDİR.

Allah Yakub aracılığıyla BENİ İSRAİL‘i fakat YUSUF aracılığıyla >>> sadece seçilmiş bir AİLEYİ (İmran ailesini) bahşetti. AZ ama ÖZ.

(Zekeriya, oğlu Yahya ve Meryemoğlu İsa da bu HURİ kanındandır.)

Bunların Ataları YUSUF’tur. İbrahim Huri gen’i taşımıyordu ama oğlu İSHAK’ta bu çıktı ve onlar CENNET kokularının bin yıllık yoldan duyulması gibi birbirlerini KOKLAYARAK hissediyorlardı.

Böylece AŞİRET ondalık demektir?

Hani 12’lik düzen?

<> İshak mı, Yakup mu?

Yakub İsrailoğullarının atasıdır. Ama İshak doğrudan Yusuf’un atasıdır.

Huri huriyi koklar bulur. Cennet kokarlar çünkü.

(Bilseniz Jana’nın kokusunu, şaşar kalırdınız.) (Herkes hangi parfümü kullandığını sorardı. O sadece su=abdest sürünürdü.) Jana ve Meryem, bunların kokuları ünlüdür.

Meryem Havra’ya gittiğinde o koca Yahudi kilisesi miskü amber kokardı.

Şahidin gözleri.

Meryem hiç REGL görmedi. (Görseydi mutlaka İsa’nın da bir peygamber kardeşi olurdu.) Meryem her huri gibi kısırdı.

İshak’ın ve Zekeriya’nın EŞLERİ gibi huri ve kısırdı. Hani bir kaç chat öncesinde HURİLER ve KISIR kelimesi geçen bir ayet vardı, onu da sormuştunuz.

<> “Kısır” derken

Evet,  Allah onları yaşlılığında evlat sahibi kıldı.

<> o sırada akim kelimesi geçmişti. Akır diye bir kelime de var.

Evet, ikisini de biliyorum. AKAMET değil AKIBET önemli.

Gerek İshak ve gerek çok sonra Zekeriya’nın HURİ eşlerinin çocukları oldu.

Ali İmran ailesinde huri melezleri arasında evlilik vardı. İmran’lar kendilerini böyle sürdürdüler.

Meryem gerçekten kısırdı ve regl olmamıştı, hiçbir zaman da olmadı. (Cennet hurileri ayetlerini anımsayınız: Orada hayız-nifas olmadığına ilişkin ayetler var.)

O özel bir biçimde doğum yaptı, hamile kalmadan doğurdu. (Tuhaf ama gerçek) O da her huri gibi ÖLÜ doğurdu.

İsa, bir başka Huri kardeşi aracılığıyla, YAHYA aracılığıyla ihyayı vaftiz oldu. Onun için ölü Lazarus’u diriltti. (Buna deplasman=Becayiş deniyor) Yahya’daki HAYAT VEREN güç ile İsa’daki ruh ül Kudüs ve Meryem’in HURİ oluşu, böyle bir güzelliği hazırladı.

Ali İmran ailesinin ataları YUSUF ve onun atası da İSHAK’tır.

İshak-oğulları olamazdı >>> Çünkü bunlar sadece bir AİLE olacaklardı (az sayıda ve özel).

Oysa Yakub soyu >>> 10 kabilelik (aşar) ünlü >>> BENİ İSRAİL soyu olacaktı.

İshak Beni İsrail atası olamazdı. O sadece ve sadece YUSUF ile ilgiliydi. Tek biricik olarak YUSUF’u düşünüyordu.

YAKUBOĞULLARI (Beni İsrail) ise diğer on kardeşti. (Yusuf bir kabile bırakmadı >> ALİ İMRAN ailesini bıraktı.) Yakuboğullarında huri çıkmadı ama Ali İmran huri soyunun kuluçka makinesi gibiydi.

Yakuboğulları (Beni İsrail) dünyalara üstün kılındı.

Yakub’dan idame etmeyen soya da Yahuda (Juda) aracılığıyla YAHUDİ dendi. Yahudiler (Judae) Beni İsrail’in BİRİNCİ soyudur ve LANETLİDİRLER.

Allah Yahudilere lanet etmiştir. Fakat Beni İsrail’i DÜNYALARA  ü s t ü n  kılmıştır. (Şeytan da öyle lanetli fakat cennetin haznedarı olarak meleklerden bile üstün kılınmıştı.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 12/08/2004 (246/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 246 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

246-04-yusuf-ali-imran

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar