Yahudilerin alemlere üstün kılınması – Kur’an’a tabi olmak – Üstün olanın akıbeti

<Spider> yani ben şimdi mütemadiyen kanalda bulunanlardan üstün müyüm? siz dahil

Evet Kur’an böyle söylüyor. Sayısız ayet var benim bildiğim 6 ayet var.

<> bu üstünlükleri onları megaloman yapmış

<Spider> Siz dahil?

Evet benden üstünsün. Germen ırkı skalada Turan ırkından da aşağıdır. Turan’dan üstün ise Semitic (Hebrew)dür.

Bunlar şaka değildir. Kur’an yazıyor. Ve inanmak kabul etmek zorundayız.

Tevrat daha önce yazıyordu zaten. Tüm milletlerin İzrael emrine verilmiş köle ve goyim olduklarını. Kralların memelerinden süt içeceklerini. Cohenlerin Rabbilerin aynı zamanda birer Yehwa olduğunu. Ezra’nın babası Yahowa ile güreş tutup, babası olan Rabbimizi yendiğini yazıyor. Bunlar Tevrat’ta var mı yok mu?

<Spider> evet (ben sıkı bir dindar deilim) dini bilgiler üzerine detay vermek istemiyorum hata yaparım

Talmud’da daha çok şey var. O yasalar kitabını çok iyi ezberledim. Bunların tamamı torat’ta var.

Bende yalan yoktur. İşime gelen ayeti alır işime gelmeyeni almam diye bir yarım iman da yoktur.

Kur’an öyle diyor: İsrail oğullarını dünyalara üstün kıldım! Artık buna kaç müslüman varsa inanmak zorunda. İnanmazsa dinden çıkar.

<> yuhanna11 bap10-33/38 (kanıt incilden bir örnek) her jew bir tanrıdır??

<> 2-Bakara/47: Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın.

[] Bakara/122: Ey İsrailoğulları, sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.

[] Duhan/30-32: Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık. – Firavun’dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı. – Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

[] Casiye/16: Andolsun ki, Biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik vermiştik. Kendilerini temiz rızıklardan rızıklandırmıştık ve alemlerin üstüne geçirmiştik.

[] Araf/140: Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah’tan başka bir tanrı mı arayayım?

<Spider> öyleyse kanala soralım? Benim her birinizden üstün olduğuma inanmayan var mı?

Eğer sen İzrael isen evet sen hepimizden üstünsün. Ama melezlik varsa ben üstünüm.

<Spider> melez deilim tövbe

O zaman sen üstünsün.

<Spider> Shalom. -)

 

Selam=Şalom=Barış

Selam=Şalom=Barış.

<> doğru yolda olacak isen şalom & şalom sana ibrani

<Spider> üstün olanın yolu mu yanlış?

<> üstün olanın hataları da üstündür (mü acaba)

Kur’an buyurur, “Sen ehli kitaba (Yahudi ve hristiyanlara) GÜZELLİK İLE MUAMELE ET. Onlara de ki, “Ey Ehli kitab, sizin ile bizim Rabbimiz Allah o tek olan ve birlikte taptığımız Allah’tır.”

Üstün olan HATA YAPARSA  L A N E T L İ D İ R .

Hata yaparsa 40 yıl çöllerde sürgün bırakır Allah! Hata yaparsa üç felaket geleceğini söylüyor Allah (Alohim, Rab, Ya Hüwe). Üstün ırk hata yaparsa kurtuluşu yok gibidir.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 20/01/2002 (048/15)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 048 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

048-15-israilogullarinin-alemlere-ustunlugu

Yorumlar