Zamanda yolculuk – Bire 14 yıl katsayısı – E=mc2 – Hızlandırılmış insan ve yavaşlatılmış cin – İkizler çelişkisi

Madde ve enerji eşdeğerdir, birbirine dönüşür. (E=mc2) Dolayısıyla madde çok yoğun enerjidir. Enerji de çok seyrek bir maddedir. İnsanlar çok yavaşlatılmış cinlerdir. Cinler ise çok hızlandırılmış insanlardır.

Bu dünya maddidir yavaştır. Ama hızlandırılmış bir enerji-dünya (Kaf dağı) da vardır. Onu görmek için 14 faktör gerekli.

Nasıl, taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor mu?

<> evet

Cinler-insanlar derken ikisinin de aynı şey olduğu belli oldu mu?

<> evet

<> evet daha somutlaştı

 

14 faktöryel sayı şudur:

İkizler düşünün (Aynı günde doğdular) biri elektron (Madde hızında) diğeri ise HIZLI (Enerji hızında). Aralarında bir tek tik-tak’a karşın ötekinin 14 tik-tak’ı vardır. (Tik-tak burada zamanın işlemesi anlamında.) Hızlı olan bir yıl yaşlanırken; yavaş olan ikiz ise 14 yıl yaşlanmaktadır.

Bu senkron genleşmesi nedeniyle 20 yaşındaki HIZLI biri on yıl boyunca uzayda yol alsa otuz yaşında eve döndüğünde ikiz kardeşinin 10×14 yıl=140 ve 140+20=160 yaşında olduğunu görecektir. 30 yaşa karşı 160 yaş ve bunlar İKİZLER

Tamam mı?

<> tamam

Elektronun normal hızıyla Beta (katod) ışını olma hızı arasındaki BİRİM FAKTÖR SAYI 14’tür. Bir elektronu proton çevresinde SAKİN bırakırsanız, bizler gibi yaşlanırken, onu hızlandırıp koparırsanız, Hidrojen atomu yörüngesindeyken olduğundan 14 kez GENÇ kalır.

Bu niye böyle?

İşte öyle… (Allah böyle diledi.)

Biraz da elektronu irdeleyelim:

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 17/02/2002 (061/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 061 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

061-04-madde-enerji-ikizler-paradoksu

Yorumlar