Gizli besmele – İlahinnas – Vesvese

Şimdi bu NAS suresinin öteki yönlerine bakalım: öncelikle GİZLİ bir EUZÜ BESMELE VAR: açarsak şöyle: Euzü bi Rabbinnasi…min şerril vesvasil HANNAS, elleziyuvesvisü fisudurunnasi minel cinneti vennas!

Yani şeytan + şeytanlaşmış cin + Hannas‘dan sığınmamızı istiyor Rabbimiz.

Bu bir GİZLİ EUZÜ BESMELEDİR. Farkettiniz mi?

Asıl euzü besmele ise bunun BAŞINDA >>> Euzü BİLLAHİ mineşşeytanirraciym + bismillahi rahmanirrahiym“. Dikkat ediniz, Nas suresinin BAŞINA Euzü besmeleyi getirdiğinizde, İKİ KERE ALLAH adını -içinde hiç geçmeyen- NAS suresine de ekleyebiliyorsunuz! Farkettiniz mi?

Şimdi de başka bir açıdan yaklaşalım: RABBİNNASİ >>> İNSANLARIN RABBİ (sıfat tamlamasıdır, ismi değildir, ismi RABB‘dır), MELİKİNNASİ (Sıfat tamlamasıdır, İSİM değildir, MELİK tek başına isimdir), ama İLAHİNNASİ dendiğinde “İlah diye bir ismi olmadığındanİLAHİNNAS diye YEPYENİ ve gizli bir ismi olduğu ortaya çıkıyor mu? Farkettiniz mi?

İLAH diye bir ismi yok, ama bu tamlama ile SIFAT değil, İSİM TAMLAMASI oluyor ve dolayısıyla İSİM OLUYOR! Onun için İlahinnas >>> 114 isimden biridir.

Bir şey daha >>> ipucu >>> CİFİR analizinde, Hüve‘deki ince H, Hannas’daki Ha ve (mesela Ahıret kelimesindeki) HI tek yazılır! İlahinnas’daki he ile HANNAS‘daki H aynı sayılıyor. İki kez de VESVESE geçiyor: (Vesvasil ve yuvesvisü…) Bu da bir CİFİR parantezi AÇ-KAPA anlamında. Ve burada ŞEYTAN adı hiç geçmiyor: Minel Cinnet (Cinlerden veya Cann’dan. CİNDEN diyor);

Hans von Aiberg, 19/08/2003 (173/05)

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

gizli-besmele-hi2

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar