Kuran abdestsiz okunur mu?

<> “Kur’an’a Elsürme” abdestini nasıl alacağız.

 

EL = YED gibi bir ifade var mı? Çok önemlidir. Bunun sonucunda, Resulullah’ın 11 yıl (Mir’ac’a kadar) BOYABDESTSİZ CÜNUB gezdiğini anlayacaksınız.

ABDESTSİZ olmak Kur’an’a EL SÜRMEYE ENGEL MİDİR? Bunu ancak böyle irdeleyebileceğiz. Ayetin Arapçası lütfen. “Taharetliler dışında kimse el süremez” ayetiyle ne MURAD edilmiştir?

<> La yemessehu İllel Mutahharun

Hani YED= EL!

MESH >>> Sıvama demek, el sürmek ile ilgisi yok!

<> Maide/6: Ya eyyühellezıne amenu iza kuntüm iles salati fağsilu vücuheküm ve eydiyeküm ilel merafikı vemsehu bi ruusiküm ve ercüleküm ilel ka’beyn* ve in küntüm cünüben fettahheru* ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıydan tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm minh* ma yürıdüllahü li yec’ale aleyküm min haraciv ve lakiy yürıdü li yütahhiraküm ve li yütimme nı’metehu aleyküm

Ha, şimdi iş değişti: SALAT diyor! Bakınız, seferilik AYRI bir konu, ĞAYTA (büyük abdeste çıkmak) ayrı bir konu! Fakat EŞLERİN buluşması AP-AYRI bir konu.

İlk ikisi GÖRÜNEN temizliğe giriyor. Ama üçüncüsü??????????????????????? Kim görüyor, şunun-bunun boy abdestsiz olduğunu? Böyle bir turnusol kağıdı mı var? Boy abdestsiz olanı pH kağıdından mı tanıyoruz?

Resulullah’a KUR’AN  v a h y  olundu. Yani Mir’ac’a gidip namaz+abdest+boy abdesti+teyemmüm FARZLARINI almadan önce bir düzine yıl ve ÇOKEVLİ olan (Poligami) bir insan olarak, onun BOY ABDESTİ olduğunu sananlar aldanırlar. İKRA(alak)dan itibaren Resulullah’ın boy abdesti yoktu.

<> Cebrail ilk vahyi getirdiğinde Resulullah’a Hira’da ibrikle abdest aldırmadı ya.

Değil mi ya? İkra ile İSRA suresi arasında resulullah CÜNUB idi. Ne o, kulağınıza TERS mi geldi?

<> 40 yaşında aldı ilk vahyi ve bir 12 yıl daha abdestsizdi!

Elbette… İKRA ve İSRA sureleri arasında abdestsizdi. Namaz da yoktu!

Haydi beni yalanlayan var mı aranızda?

Daha namaz abdest bilmiyorsun (Okuma-yazma bilmiyorsun) nasıl okuyacaksın bakalım gazeteni?

<> Hadislerde çok hikaye var bu hususta, namaz-abdest ile cebrail as 🙂

Resulullah günbegün VAHYi getirdi. Önce ezberci; sonra da yazıcı (katib) vahy sekreterleri (ki biri de muaviye bin Süfyan) bu ayetleri EZBERLEDİLER. KALEME döktüler. Daha namaz yoktu, niyaz yoktu! Abdest ve güsul kavramı yoktu. Bu insanlar ABDESTLİ MİYDİLER? Tek bir yanıt istiyorum: Evet ya da hayır!

<> Hayır!

Eee? O zaman, diyelim ki Resulullah “GİZLİ abdest” aldırıldı. (Mesela Cebrail as. onu hamam tellakı veya natırı gibi -meleklerin cinsiyeti yok onun için ikisini birden yazdım- yıkadı). Ötekiler/vahy katibleri NASIL dokundular Kur’an’a? Kalem ile ne yazdılar? Arap şiirlerini mi yoksa Resulullah’a indirilmiş AYETLERİ mi? O halde BOYABDESTİ bile yoktu ilk müslimlerin!

<> Zümer-22: Allah’ın, sadrını İslam’a inşirah ettiği kimse, Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı? Allah’ın Zikri’ne karşı kalpleri katılaşmış olanlara veyl (vardır)! İşte onlardır, mubin bir dalalet içinde olanlar.

İftira mı ediyorum? Haydi bakalım, gelsin müftüler, FETVA versinler nasıl KUR’AN’A dokundu sahabe? Çağırın müfessirleri! Abdestsiz İKRAİSRA arasında nasıl CENABETLER boy gösterdi! Bunun tefsirini yapsınlar.

“Kur’an’a abdestsiz dokunmayın derken” KUR’AN ile çelişiyorlar.

Hans von Aiberg, 28/09/2003 (193/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 193 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

193-07-kuran

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar