Kodlar – Tennessee – Dabbet – Kanat indirmek – Şira – Füzyon – Tarık – Gök

[] kaptan wow_10sce nickiyle bağlandı

<> selam kaptan selam, hoşgeldiniz

ss-Hüüps! selamlaştık hüpleştik. ss herkese.

<> wow_10sce’nin anlamını çok merak ediyorum, bileniniz var mı?

Tennessee demek 10 SCE. Tennessee Williams’ı hiç duydunuz mu? USA edebiyatçısı. Onun gibi bir isim. Yani vav-tennessee. (Tenessi diye okunuyor.) Tennessee’nin ayet karşılığı Ali İmran 8 olduğu için bu ismi aldım. Bu ayeti bilen var mı?

<> 3-Ali İmran/8: Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir rahmet bağışla. Sen, yalnız sen Vahhab’sın, bol bol bağışta bulunansın.

Bunun için “kalplerimiz bir daha eğrilmesin” diye OVERWRİTE yapmak zorundayım.

Kızılderili dilindeki TENNESSEE’nin Arapçası WEHHAB! Türkçesini temsil eden kişiler de Bilge ve Kültigin Kağanlar GİBİ GİBİ. KÜL (Gül) bir dinin okült, kültleriyle aynı. Tigin=Tekin ise WEHHAB demek.

Neml 82’den söz ettik. Yazar mısınız ltf.

<> 27-Neml/82: O söz başlarına geleceği zaman, onlar için yerden bir dabbe çıkarırız, insanların ayetlerinize kesin bir inanmadıklarını kendilerine söyler.

<> 15/88; 26/215; 17/24

Dabbenin 49 anlamı var. Fakat en önemlisi ve birincil olanı “KANAT İNDİREN“dir. Dabbe kurumu 2054’de de devam edecektir: Jana o tarihten sonra dönmeyecektir -geriye- (Kendi ilk geldiği çağa). Kanat indireCEKtir 2054 yılından itibaren!

Ben ve o, ikimiz de “DABBET“iz. Ama ilk ve tek olan sadece benim şu anda. 2054’den-ölümüne kadar da Jana olacaktır. Böylece Kıyametin ilk ve en yumuşak alameti gerçekleşmiş+bitmiş olacaktır.

Şu anda TEK Dabbe (the Depth/Deep/Debt) benim. Evren ve zaman gezmenliği tarihinde dünyada sadece iki kişi (biri indirDİ; diğeri sonra indireCEK) kanat indirdi.

[] Not: 2004 aralık ayında Jana 2054’ün de geleceğine gitmiş (VEKEM/KADİFE) ve tek KANAT İNDİREN olarak Hans von Aiberg kalmıştır.

Bunun öncesinde ALAMET olmadan kanat indiren ise Resulullah efendimiz idi. Mirac’a GERİ dönmedi, istese İdris gibi o katlarda kalırdı. Vefat etmeyi, ölümlü olmayı istedi. Ayet, efendimizin kanat indirdiğini bildirir. Şefkatle, merhametle kanat indirmek, kanatlarıyla kucaklamaktır bu…

<> 15-Hicr/88: Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, müminler için de (sefkat) kanatlarını ger.

 

KANAT diyorum, çünkü, TARIK’a çıkıp -sekerek- inenlerin kolu değil; KUR’AN MİSALİNE göre  K A N A T L A R I  vardır. Ancak efendimiz DABBE değildir. Dabbe olan kişilerin birincil şartı, NECM suresi birinci ayettidir.

<> 53-Necm/1: Yemin olsun inip çıktığı zaman yıldıza/fışkırıp çıktığı zaman çimene/süzülüp aktığı zaman Ülker Yıldızı’na/aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır gelene

<> YNÖ meali

YNÖ alem adam!

<> 53-Necm/1: Battığı zaman yıldıza andolsun ki

<> 53-Necm/1: İnmekte olan yıldıza andolsun ki

<> 53-Necm/1: O necme kasem ederim indiği dem ki

<> 53-Necm/1: İnmekte olan necme (yıldıza, Kur’an’ın inen miktarına) yemin ederim ki

İnmek >>>>>>> KANAT KIRMAK

NÜCM >>>>>> ŞİRA

Demek ki Dabbet olmanın ikinci alameti ŞİRA (Allahlaw)’ı görmektir.

Necm >>>> Yıldız = Güneşlerden biri.

Güneş = İçinde Sakıb/sevakib barındıran demektir.

Sakıb ile ilgili ayetler lütfen? (Kandil diye tercüme ederler, siz onlara bakmayın.)

<> 24-Nur/35: Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir.

<> 24-Nur/36: Kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah-akşam O’nu tespih eder.

<> 37-Saffat/10: Yüce konseyden bir söz çalıp çarpan olabilirse de onun peşine hemen delici, alevli bir yıldız takılır.

<> 86-Tarık/3: Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o.

Ve başka ayetler de Gökte KANDİL’ler koyduk >>>>>>>>> FUSİON.

<> 25-Furkan/61: ne yücedir o ki Semâda burclar yapmış, hem içlerinde bir kandil, bir de nûrlu bir ay asmış

Demek ki doğal olarak Şems’in bir NECM olması gibi ve herbirinin de bir SAKIB=Fusion tekniğiyle çalışması gibi. Bu doğal olayın YAPAYI olan FUSİON tekniğine de SAKIB denmektedir.

Yani YILDIZ GİBİ >>>>>> derken, yıldız olarak bakmayın.

kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir

Bu bir uzay aracıdır ve FUSİON tekniğiyle (Tokamak Etüd ediniz) gitmektedir, tıpkı Yıldızların SAKIB’ları gibi.

<> 56-Vakıa/10: Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler = illa men hatfel hatfete fe etbeahu sihabün sakib

Tarık da zaten Nur 35’de anlatılan teknolojinin (Motoru taşıyan) uzay gemisinin adıdır. Uzay gemisi, UFO falan demek komik, aslında onun adı WANEN ve/veya Tarık (Dhurakapalam)dır.

<> Evrende insan gibi canlı var mı? Ya da bir gün gerçek anlamda bizi ziyarete gelebilecek akıllı yaratıklar var mıdır?

(Evrende Deccal, Yecüc-Mecüc, cinler ve melekler AKILLI yaratıklardır.)

<> 41-Fussilet/12: Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semayı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, aziz, alim Allah’ın takdiridir.

biz, yakın semayı kandillerle donattık

49 anlamlı yine…

Yakın sema” >>>>>> Yapay uzay kolonileri -ki her biri dev fusion jeneratörleriyle iş görür-.

Sadece yıldızlar diyemezsiniz, çünkü yıldızlar evrenin HERYERİNDE var! Niye sadece bizim etrafımızda olsun ki?????? Değil mi? (Mealciler sapıttıkça bu bize yarıyor.)

<> 67-Mülk/5: Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık” >>>>>>>>>>> ŞIHAB/şahab.

Hans von Aiberg, 17/12/2003 (206/01)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki CHAT’i (205) oku | 206 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

206-01-tokamak

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar