Cantor-Heiberg ve zaman – 4lü evrenler – Adem eşyaları isimlendirir – Num ve Nom – Cifir – Etimoloji – Kant Antinomları

Gelelim ikinci en çok e-mail sorusuna:

Cantor’un doğum ölüm tarihi belli. Bağdadi’den ve Axel Heiberg’den sonra doğmuştur. Hocam ben bunda bir çelişki gördüm. Siz diyorsunuz ki Axel Heiberg misyoner olarak gittiğinde, orada Cantor’u hazır bulmuştu.

Evet ben böyle dedim. Cantor’u en son ne zaman yazmıştım? Aramanıza gerek yok. Ben biliyorum: (Hatta çelişkiyi GELECEĞE sormak için ben yazmıştım, sizlerden biri değil.) OVERWRİTE görevim ile birlikte Cantor’u YENİDEN ortaya attım.

Şimdi bu ne demek? Jana’yı 2003’den 2054’e “GÖNDERDİK Mİ?” (“Kaç Paul kaç!” deneyini anımsayınız.)

<> evet

Bunun bir ÖDENTİSİ olması/geri tepmesi olmalıydı. Sizce nasıl ödedik bunu?

Şunları aklımızda tutalım önce: Dört KAN GRUBU anasırı vardı: A, B, AB ve 0 ile bunların +/- RH’larıyla sekiz!

YY, XY, XX nasıl ki bir MİSAL yani sembol idiyse; aynı durumda KAN grupları da bir MİSAL (temsil)dir.

Şimdi bu konuyu matematik olarak açmak zorundayım. “Gizli değişkenler” (EPR diye Web’de bulacağınız aslında Beyaz, kırmızı ve siyah ÜÇ şilt deneyi) bize ihtimaller eğer %50 ise “İKİSİ BİRDEN OLUŞUR“, biri bu evrende diğeri “paralelinde” oluşur.

Bunlardan biri oluştuğunda (A) ötekisi de B‘de yerini alır. Eğer bunları takas ederseniz, A ve B ihtimalleri yer değiştirir.

(Hızır’ın gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi, Duvarı onarması, Musa’nın katil olması veya olmaması bu A ve B ihtimallerinin yer değiştirmesinden başka bir şey değildir.)

A ve B ikisi de %50’dir >>>>>>>>>>>>>> ASLA YENİŞEMEZLER!

Yenişemeyince İKİSİ BİRDEN >>> AMA >>> İKİ AYRI EVRENDE (elsewhere) oluşmak  z o r u n d a  kalırlar.

Bu bir KADER gibi kesinkestir.

Ama, Levhi Mahfuz ASIL SON SÖZ SAHİBİDİR.

Eğer Allah birinin ömrünü uzatmayı dilemişse, verilen ömür (sayılı nefes) ve rezerv (rızk) burada DEĞİŞTİRİLİR. (Unutmayalım, kaderin değiştirilmesi de kaderdir. Kader bu değişimin SON HALİ/SON NEFESİDİR.)

O halde A ve B ikisi de ÜNİKTİR (Unic/unique/Ahad). Demek ki birbirinin paraleli iki ayrı ÜNİK için YÜZDE-%50 yani yenişememe ÖZEL DURUMU gerekmektedir.

Eğer ihtimal >>>>>>>>>>>>>>>>> %0 ise buna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  NONE-NOME >> Non-nom = NONOM demekteyiz.

Bu durum 0 kan grubunun kendisidir. Henüz o evren/fenomen yaratılmamıştır. (Ama illa ki yaratılacaktır. Çünkü Allah sürekli bir yaratım üzerindedir.)

Pekiyi NOME nedir? İngilizce Name, Sanskritçe NAM… Fransızca?????

<> nom

 

Evet, YANİ İSİM/AD. (Namı diğer >>> Diğer adıyla demek.) Pekala NAM (nom) kelimesi nereden gelmiştir? NUM’dan. Nummer ne demek?

<> numara

[] sayı

Fransızcası?

<> numero, nombre

İngilizcesi Number. No veya Nu. diye kısalttığımız bu şey nedir?

<> nombre = sayı

Yani RAKAM >>> RAKİM!

Meleklerin dili NÜMERİK idi. Ta ki Adem babamız >>>>>>>> Bu nümerikleri (Rakim) bir esir kalıbına çevirip (Kehf), Nombre yerine NOM diyene kadar! Yani sayı >>>>>> SES‘e dönüşmüştü. Melekler de bu sayı/ses dönüşümüne şaşırakaldılar!

(Ayet lütfen) Ben hüüps’e kalkıyorum.

<> 2-Bakara/31: Ve Adem’e bütün isimleri öğretti, sonra eşyayı meleklere gösterdi. “Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin” dedi.

<> 2-Bakara/31: Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

<> 2-Bakara/32: Melekler: Ya Rab! Seni noksan sifatlardan tenzih ederiz, senin bize ögrettiklerinden baska bizim bilgimiz yoktur. süphesiz alim ve hakim olan ancak sensin, dediler.

Yani bir dönem “NON NOM” çağıydı. NONOM diyoruz buna Omniscience dilinde.

No Name=İsimsiz (Fr. Sans Nom)

Nome=Name ve Num=Number ses-sayı dünüşümleri uyarınca: Adem ss, NUM(ber/numara, nummer) olan RAKİM dilini, NOME (Name, Sanskritçe Nam haline çevirerek, numaraları (No.=Rakim/rakam) İsim (Name) ya da KEHF (Cave=Topolojik geometri) EŞDEĞER olarak birebir çevirdi.

Daha önce örnek vermiştim hatırlayınız:

Arapça Bereket >>>>> Turan dillerinde BİRİKİT (Birikenler).

BİR+İKİ+T.

1+2+t.

Sanskritçeye çevirelim:

Ber+Eke+T.

T nedir? Hiç, “Devam ediniz” demek. (T=Devam eder isen 3+4+……n)

Eğer BİR olanı İKİye katlamak ise muradın/maksadın: T=TAMAH >>> bununla yetin! Buna tamah et, bücür/güdük/cılız/sığ kal!

Eğer T’yi devam ettirirsen adı ZiyaDe=ZIDNİ (TaHa-114) olacaktır.

T=Tamah etmek.

Z=katlı oranlar kanununa göre artış demek.

(Tamah yetinmek=Tau, fakat Z=Zeta sonsuz artış demek. Yunanca Zeta’yı etüd ediniz.)

(Neden “Rabbim ilmimi artır” derken “ilmime bereket getir” demiyoruz da bereket yerine ziyade=EXP. artış olan Zıdni kelimesiyle yakarmamız emredilmiş? Düşün=Fikra!)

T’de geometrik artış (Sırasayıların katlanması), Z’de gametria artış vardır. (Karelerinin katlanması=EXP(onansiyel) artış vardır.

(Kar taneleri bu ikincisine girmektedir. Araştır Gametria ve geometri farkını ve/veya SOR (ask to Dabbe) geomatrix ile matematriss farkını veya izle.)

Yani Gametria’yı da search ediniz.

META-MATRİSS ve de MATE-MATRİX farkını…

PARAGODETİCAL NON-FUNCTİON yaratılış farkını. (Bu Horn Hole=Nefhi Sur İÇİ’dir.) Jeodezi’siz, fonksiyonsuz. (Fonksiyon denklemlerini anımsayınız)

<> arithmetik artış: x0+k*x; geometrik artış: x0*x^k

Nasıl bir yaratılış düşünülebilir? Fonksiyonsuz/boyutsuz nasıl yaratılabiliriz?

(İpucu: Ruh Rabbin kendinden üflediği bir EMR=Emir’dir. Bize evrenin fonksiyonlu ve geodezik olan bölümü verilmiştir.)

Yani EMR halinde GEODEZİ ÜSTÜ bir yaratılış vardır. Ruh Allah’ın kendinden üflediğidir. O halde BİZLER gibi  y a r a t ı k  olmasını düşünemezsiniz. O Allah’ın sayılarla ölçülemeyen yapı üstü yapısından bir parçadır. (EMR/Emir budur)

Ama bize NEFS ve beden olarak geodezi, topoloji ve fonksiyon üzerine boyutlu yaratılış verilmiştir.

Ama bizim geldiğimiz yerde NON-FUNCTİON ve PARAGEODETİCAL olarak çoooooook kalil (soyut/az) bir ilim verilmiştir.

NoNOM (none-nome) budur. Bunun ismi ve numarası yoktur.

Ruh TEK‘tir. Ama yaratıklar ÇİFTTİR. Bu çiftlere Matematik dilinde BİNOME diyoruz. Bunun da Pascale üçgeni gibi açılım sonuçları vardır. Binom ve/veya digit ne demek?

<> ikili sistem

Bi ve Di ne demek? İkisi de İKİ demek. Nom ne demek?

<> isim, variable

Ve GİT (diGit’in GİT’i) ne demek?

<> Ruh, Rücu’nun tersi

Hayır Dİ+GİT+AL kelimesini hatırlayınız. Sözlükte GİT (Yabancı sözlüklerde) nedir? Veya digit kelimesinin karşılığı nedir?

<> iki sayılı

Evet iki  S A Y I . Yani Rakim. Diğer adıyla Bİ+NARY/Bi+naire.

Digit=Binary bir sayı RAKİM’dir. Bunun kehfi var mıdır?

<> topolojik grafiği evet

Ve bu grafik EN YALIN BİÇİMDE BİNOM açılımıdır. Yani bir Pascale üçgeninin üç boyutlusu olan prizma.

Binom’ları matematikten biliyorsunuz -öyle varsayıyorum-. Ya da sizlerden bir bilen özetleyene kadar bir çay daha alıp geleyim. (Geçen chat de içemediklerimin acısını çıkarıyorum.)

<> afiyet olsun

Whoop 🙂 Puah 🙁 Yanlış poşet, bergamotlu çay, nefret ederim. Bunu değiştirmeliyim.

(Hüüüüüüüp, gerçek çay, türkoğlu türk çayı!)

Bu arada size bir yeni etüd: ANTİ-NOME. Antinom, özellikle Kant antinomları ne demek?

<> Supersimetrileri bilirsek bunları daha iyi anlamış mı olacağız, paralel evrenleri ya da cennet cehennemi, ya da A ve B ihtimallerini

<> of Kant’s famous “antinomies”), and there’s no reason we should think that’s a serious problem. For that matter, concepts like “should” and “reason” don’t really even apply except as embedded in the subjective-agent paradigm, so it’s hard to see how one could be argued out of it.

Ben ingilizce bilmem (AMG iddiasıdır, ilkokul mezunuyum ya).

<> est. :))

Yukarıdaki cümleyi tercüme eder misiniz? Translate pls. Tercümede ısrarlıyım, çünkü bu BİR AYET’in açılımıdır. Paradogmalar üzerine…

<> ciddi bir sorun olduğunu düşündürecek hiçbir neden yok…

<> “Her şey zıttı ile kaim” derken, antinom, yani çift yaratılış. (Kehf/Gamatria/Matrix)

[] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87at%C4%B1%C5%9Fk%C4%B1

Kant’ın binomlarından biri Objektif gerçeklik üzerine. O bu evrende olan GERÇEKLİK’tir. Bir de bunun Sübjektif gerçekliği mutlaka OLMALIDIR. İkisi birden olunca bu binomlar >>> ANTİNOM biçiminde gerçekleşir.

İkisini (Objectivism ve Subjectivism) bir araya getirince iki ayrı gerçeklik TEK ŞEY OLURLAR! Bu nedir?

<> omni

Pekala bu, bildiğiniz bir HANİF kelimedir: OMNİJECTİVİSM. İki zıt bir tek NOM’un (Mono-Nome=Monom) parçasıdır.

Hans von Aiberg, 07/01/2004 (212/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 212 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

211-03-num-nom

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar