Rüya nedir – Mirac – Elektromagnetik alan

<> slm our captain slm

<> selam selam

<> slm slm dabbetimiz hoşgeldiniz

Slm slm MİH. Hoşbuluştuk. Bugün dertsiz buluştuk gibi.

Bu haftanın hikayesi de, sistemi değiştirdim. Karşınızda yeniden Linux! B. Gates kusura bakmasın! Windows’un zaafları çok. (Sanal bellekim ise Mac.) Birini haklarlarsa, ötekini giriyorum. 🙂

Bizim ülkümüzde zaman kaybı olmaması gerekiyor. Mazeret ve kaytarma da olmamalı!

Bizimle en gizli örgütlerin uğraştığı da bir gerçek. Oysa biz MİH’in tek bir kutsal uğraşısı var: biz Allah ile uğraşıyoruz. Uğraştıkça da Rabbimiz bize destek oluyor.

Allah’tan başka bir GİZLİ güç daha yoktur. Bizimki EN EN EN Gizli örgüttür. Çünkü Allah’tan başka bir gizli güç daha yoktur.

El Batın >>>> Allah’ın üzerimizdeki ÖRGÜT adı… En gizli örgüt odur: Alemül Ğayb’dır Rabbimiz. Ondan başka da bir gizli örgüt yoktur! O öyle bir örgüttür ki, CIA’in bile lafı olmaz. Mesaj yerine gitmiştir umarım.

Bugün chat öyle uzun olmayacağı için konuya girelim. (Eşleriniz bana çok KIZIYORLAR.) Konuyu belirler misiniz? Bir ucundan bismillahi tutalım. Konu veya soru lütfen. (Üç saat chat yapacağız.)

<> Yusuf/6: Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden bilgiler öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim’e ve İshak’a tamamladığı gibi, nimetini hem sana, hem de Yakup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki, Rabbin alimdir, hakimdir.

<> Yusufun Ataları İbrahime ve İshaka verildiği kastedilen Nİ’MET “EHADİS’İN TEVİLİ” yani Rüya yorumu mudur? yoksa Haniflik midir?

 

Rüya/Rüyet nedir? Bu AŞAĞI MISAL ALEMİNDEN gelen GERÇEKLERDİR. Evren, yani bu hayatımız/dünya yaşamımız sadece bir HOLOGRAMDIR. Rüya gerçektir. Bu gerçek sandığımız ise RÜYADIR.

Yani bedenlenmek bir RÜYADIR. Bir hologramdır.

Ama gerçek olan ÖTEKİ ve DEVAMLI alemdir.

Ahıret, Kalu Bela vb. Bunlar GERÇEKTİR.

Cennet ve Cehennem’deki ebedi yaşamlar GERÇEKTİR.

Dünya ise RÜYA! (Kur’andaki adıyla rüyet) Rüya-Rüyet, Hülya – Hülyet. (Hologram kelimesi buradan geliyor)

Efendimize Allah’ımız bir “RÜYET“ten söz ediyor.

Ayet efendimize ÖZELDİR ve “Sana gösterdiğimiz rüyet…..” diye bildirilmektedir. Onu bulabilir misiniz?

<> Saffat/105: “Gerçekten sen, rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.”

<> İsra/60: Hani, sana: “Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır.” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da Kur’an’da lanetlenmiş bulunan o ağacı/soyu da insanları sınamak dışında bir sebeple göndermedik. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların kudurganlığını artırmaktan başka bir katkı sağlamıyor.

<> İsra/60: Hani biz sana: “Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı insanları denemek için yaptık, Kur’an’da lanetlenmiş ağacı da. Biz onları korkutuyoruz. Fakat (bu) onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şey arttırmıyor.

<> İsra/60: Ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas* ve ma cealner ru’yelleti eraynake illa fitnetel linnasi ves seceratel mel’unete fil kur’an* ve nühavvifühüm fe ma yezidühüm illa tugyanen kebira

Teşekkür ben tam arapçasını ararken yazmışsınız bile. :))) Ruyet “ru’yelleti” biçiminde. Bu hangi rüyadır? Bilen var mı?

<> duru görü denilen tür mü?

<> mirac

Herkes HAKLI! Geniş anlamlıdır. Mir’ac’ın DİKİNE bölümü de bir rüyettir. Dikine çıkışı olan kısmı Rüyettir.

Cebrail: “Ben buradan -ki sidre- yukarı çıkamam” dediği andan itibaren RÜYET biçiminde yukarı çıkmıştır.

Dikine çıkışlar (Mearic=Mir’ac+LAR demektir) yine BEDENSİZ ASTRONOMİ, GEZİCİ DURUGÖRÜ, ASTRAL PROJEKSİYON denen “Bedenin değil de, RUH’un seyahatlerini” ilgilendirir. Beden de zaten buna uyar.

(Unutmayalım, ruhen atmosfere çıkan Philadelphia tayfaları ve bazı clair voyance sahipleri yerde/dünyada oldukları halde, bedenleri ŞIHAB etkisiyle yanmakta yani kozmik ışınlar ile vurulmaktadırlar.)

Kendiliğinden yananların sayısı milyonu aşmıştır. Bu küçümsenmeyecek bir rakamdır.

Bunların tamamı magnetik DİK alanları doğrultusunda >>> GÖĞE DÜŞMEKTE’dirler. Yukarılarda ise KORUNMUŞ TAVAN yoktur, yukarıdaki tavan ötesinde “Şeytanlar taşlanmaktadır”.

Gök korunmuş tavan aracılığıyla “Taşlanan şeytandan korunmaktadır”. Eğer tavandan yukarı çıkarsa BEDENSİZ ASTRONOT, yerde (dünyada elektrik alanda) bıraktığı bedeni de ÇAKIŞIK olduğu DÜĞÜM noktasından itibaren bedeni de etkilemektedir ve YAKMAKTADIR. (Kendiliğinden yananlar)

Hatırlamanız gereken veya etüd etmeniz gereken “Dalga mekaniği” çizimleridir: Özellikle dipole dalga grafiğine bakınız: Elektrik ve magnetik alanlar birbirine ÇAKIŞIK değildir, DİKTİR. KARIN noktasında bu iki alan (beden) birbirine EN EN EN EN uzaktır. Ama aynı zamanda DÜĞÜM noktasında TAMAMEN ÇAKIŞIKTIR.

Böyle bir grafiği bazı yeni candaşlarımız “Gözlerinde canlandırsın” diye link verebilir misiniz? (Şifre kelimeler emfield dipole amplitude vb. olabilir.) Türçke DÜĞÜM ve KARIN kelimeleri olarak da araya bilirsiniz.

Link bulamazsanız, Arzdan Arşa Sonsuzluk kulesi ikinci cilt içinde bir grafik çizmiştim. Orada anlatmıştım.

<> Evet 298. sayfada.

<> sayfa 290

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/elektromagnetik-alan-hi.jpg sonsuzluk kulesi 2.cilt >>> resim 21

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/12/213-00-elektromagnetik-dipole.jpg

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/dipole.jpg

<> to the phase of the oscillatory EM field,…. Radiation from a single dipole*. Scattered wave is spherical in wave form (but amplitude not. even in all directions

[] http://web.archive.org/web/*/http://langley.atmos.colostate.edu/at622/lectures/lecture13.ppt

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/spectrums-field.jpg

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/emfield.gif

Bilmemiz gereken şunlar:

1. Her dalga bir ELEKTRİK ve MAGNETİK iki alanın üstüste gelmesiyle oluşur.

a) Elektrik alan >>> SOMUT ve ölçülebilir alandır.

b) Magnetik alan SOYUT ve dolaylı ölçülebilir (EHADİS) alandır.

Yani elektrik ve magnetik alan birbirine EŞDEĞER olarak varsayılmıştır. Doğru ama, böyle bir rastlantı sanki 3 x 8=4 x 6 kadar TESADÜFtür.

Magnetik alan, BEŞİNCİ BOYUT (11 boyutun beşincisi, Kaluza boyutu) denen TÜNEL ağzındadır. Tünel ise bildiğimiz Hablilverid başlangıcı ve/veya kuantum corn/worm Hole tünelleridir.

Yani kuantum köpüğü teoremine binaen SÜPER UZAYA >>>>>> Aşağı Misal Alemi’ne açılmaktadır. RÜYALAR da AŞAĞI MİSAL ALEMİNDEN gelir.

Rüya görmek için 90 derece (dik açı derecesi) DİPOLE (çift kutuplu) olmak gerekir. Yani beden (Elk alan) ile BİLİNÇ (Magnetik alan) birbirine DİKGEN gelmelidir ki (Daha küçük açılar Hallucination açılarıdır) Holloween bölgesinden (Cin etkilerinden) çıkıp gerçek RÜYA’ya girmek gerekiyor.

İşte bu noktada artık EHADİS ayrılmaktadır. Rastgele bir kelimenin (elk alanda) bir magnetik tıpatıp karşılığı olmaktadır. İkisinin bileşenleri aynı değildir ama sonuçları aynıdır. 24=3×8=4×6.

O zaman EHADİS (uydurma tevil, yorum, desteksiz atış vb.) yerine RÜYANIN gerçek eşdeğerliliği/yorumu-tevili ortaya çıkacaktır.

Yani NORMAL‘in (elk alan normaldir) PARANORMAL (esrarengiz magnetik alan) KARŞILIĞI olan Ehadis tevili ortaya çıkacaktır. Normal olanlar, çevremizdekilerdir -elk alan-, paranormal olanlar ise çevremizde yoktur.

Bunlar bir MİSAL deposundan bize RÜYA vasıtasıyla İNMEKTEDİRLER.

Hani hatırlayınız: Bazı ayetler TAHKİM, bazıları MÜTEŞABİH. Birincisi NORMAL olan; ikincisi de PARANORMAL olan yani normalde tüm insanların anlayacağı değil de, bazı özel bilenlerin TEVİL edeceği, yorumlayacağı karşılığını vereceği bir yapıdır.

Hans von Aiberg, 11/01/2004 (213/01)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki CHAT’i (212) oku | 213 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

213-00-elektromagnetik-dipole

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar