Aşağı ve Yukarı Misal Alemi – Emir ve Kaza – Mirac – Zülkarneyn

Hani hatırlayınız: Bazı ayetler TAHKİM, bazıları MÜTEŞABİH. Birincisi NORMAL olan; ikincisi de PARANORMAL olan yani normalde tüm insanların anlayacağı değil de, bazı özel bilenlerin TEVİL edeceği, yorumlayacağı karşılığını vereceği bir yapıdır.

Süper Uzayda SONSUZ dallanıp-budaklanma vardır. (Schrödinger kedilerinden sonsuz tane vardır.) Bir PİRAMİT gibi dallanıp budaklanır. Bütün ihtimaller orada çiftin çiftinin sonsuzuncu çifti biçiminde ve BELİRSİZLİK ilkesince yer almaktadır.

Yani RÜYA dediğimiz şeyin GERÇEK karşılığı bulunmalıdır. O da yukarı misal alemindedir. Orada DETERMİNE‘dir. Besbellidir, bir büstü vardır!

Neden hem aşağı hem de yukarı MİSAL alemi var? Çünkü AŞAĞI misal alemi (Süper uzay) IŞIK HIZINDAN HIZLI TİTREŞEMEZ! Işık hızı yasağı vardır.

Ama YUKARI MİSAL ALEMİ ise >>>>>>>>>>>>>>>>>> alttakinin tersine indetermine değil, DETERMİNE’dir. Yani belirsizlik yerine BİRE BİR KARŞILIĞI vardır. O zaman tüm olasılık ve tahminlerin (İkisine EHADİS denmiştir) tersine TEK MUTLAK EMR’i temsil etmektedir.

EMR kelimesi DETERMİNE kelimesinin ta kendisidir.

EMİR kelimelerinin geçtiği birkaç ayeti yazar mısınız? (Çünkü bunlar “EHADİS=İndeterminist” değildir/Tanrı ZAR atmaz.) O diler ve o şey oluverir. Rastlantı HİÇ YOKTUR. Hiçbir OLASILIK o EMR’den kaçamaz. Çünkü bir OLASILIK DALGASINI o kuşatmıştır/ihata etmiştir.

<> 3-Ali İmran/186: Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.

<> Nisa/59: Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah’a ve elçisine döndürün. Şayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

(AMİR kelimelerini geçiniz. Benim aradıklarım Ruh Rabbin emrindendir… veya Allah’ın EMİR ve Kazası durmadan iniyor gibi EMİR kelimeleri.)

<> 17/85: Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az birşey verilmiştir.”

<> 17/85: Ve yes’eluneke anir ruh* kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitüm minel ilmi illa kalila

[] 65-Talak/12: O Allah ki yedi Semâ yaratmış. Arzdan da onların bir mislini, aralarından emir inip duruyor; şunu bilesiniz diye ki: Allah her şey’e kadirdir ve Allah her şey’i ılmiyle ihata etmiştir.

[] 19-Meryem/21: Dedi öyle, fakat rabbın buyurdu ki o bana göre kolay hem onu nasa kudretimizin bir bürhanı ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için, hem de o, bir kaza edilmiş emir bulunuyor

Şimdi “Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır.” demiştik. Burada kuşatılan >>>>> OLASILIK ARALIĞI zarfıdır. Çünkü maddeyi (mesela protonu) bir elektron KABUĞU=Olasılık aralığı kuşatmaktadır. Bu OLASILIK aralığını/indeterminizmi de Allah’ın KUŞATMASI kuşatmaktadır ki bu da sonsuzdur.

EMİR kelimesi DETERMİNE’dir, mutlaka OL EMRİ GİBİ OLUVERECEKTİR. O bir ihtimal değildir artık. O OLMUŞ BİTMİŞTİR. O determinedir!

Yine ayette >>>> “Sana gösterdiğimiz o rüyayı da”. Rüya burada iki aşamalıdır:

a) alttaki MİSAL ALEMİNİ GEÇEN BURAK,

b) Yukarı MİSAL ALEMİNİ GEÇEN RAFRAF (Refref).

Bu iki kelimeyi hatırlıyor musunuz?

<> Evet

Efendimiz, sonsuz olan -dikkat sonsuz diyorum- aşağı misal aleminden BURAK ile çıktı. Burak olmasaydı, SONSUZ içinde, sonsuz paralel evrenler içinde kaybolacaktı. Asla bir çıkış bulamayacaktı.

<> Burak ve Rafraf Miraç araçları.

Burak evren tarihinde iki kişiye tahsis edilmiştir.

1. Kur’an’da bildirilen ZÜLKARNEYN‘e,

2. EFENDİMİZE.

Diğer Zülkarneynler >>>>> Tarık/Dhurakhapalam ile bu evren içinde kalırken (Küçülüp yeniden doğarken) Efendimiz ve bu birinci Zülkarneyn SEMA’dan çıkmışlardır.

Buna da Burakh (Burakhapalam, Nirwanen/nurvanen/nirvimana vb.) denmektedir. Zülkarneyn (Zaman içinde yaşça küçülüp, yeniden bebek olarak doğması gerekmeden)…

<> Zülkarneyn ile birlikte giden zikir sayesinde Kuran tevrattan önce konuma geçiyor

<> pardon özür dilerim

 

Hayır [candaş], HAKLISIN.

Çünkü Zülkarneyni Ahbar soruyor. Yani “En eski ilahi bilgi bizdedir” diyen Cohenler. Kime soruyorlar? Efendimize… Niye soruyorlar? “Haydi oradan, sen dünki çocuksun, sen kimsin Allah’tan kitab getirecek MUSA gibi bir insan kim?” demeye getiriyorlar.

Ama ayet geliyor ve cevap CUK diye ağızlarını tıkıyor. Daha sorarlarken gelen nadir ayetlerden biri “Sana Zülkarneyn’i soruyorlar. De ki size ondan HABER+LER vereceğim.”

Oradaki Haber kelimesinin arapçası nedir? (Kehf 83)

<> 18-Kehf/83: Sana Zülkarneyn’den de sorarlar. De ki: “Size ondan bir hatıra okuyacağım.”

<> 18-Kehf/83: Ve yes’eluneke an zil karneyn* kul seetlu aleyküm minhü zikra

İşte yanıtı buldunuz. Hatıra, Zikr gibi 7 anlamın tam bir karşılığı var >>>> HABER+DAR olmak. Ötekiler yani soranlar ise >>>> AHBAR olanlar ama ZİKRİ kaybetmişler. Yani Kur’an >>> KORUNMUŞ ZİKR’dir. Tevrat korunamamış ve AHBAR elinde  E H A D İ S  olmuştur.

<> zümer-22 ilgili mi?

<> Zümer-22: E fe men şerahallahü sadrahu lil islami fe hüve ala murim mir rabbih* fe veylül lil kasyyeti kulubühüm min zikrillah* ülaike fy dalalim mübyn.

Evet.

Kul seetlu aleyküm minhü zikra

Dikkat ediniz ZİKRA deniyor. 49 anlamından biri de size KUR’AN’DAN okuyacağım demektir.

Sizin tevratınız tahrif edilmiş, korunmamıştır >>>>>>>>>> ZİKR değildir. Sizler ZAKİR değil, Ahbar’sınız! Ama sizin soru sorduğunuz Resulullah AHBAR değil, ZAKİR’dir!

Hans von Aiberg, 11/01/2004 (213/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 213 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

213-02-sonsuz-ihtimaller

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar