Kuranda Siyonizm – Bilderberg – Şuursuz seçmen – Gaflet Delalet Hıyanet – Ordu – Kıbrıs – Ecevit – Göçebelik – Türk toplulukları – Moğollar – Asimilasyon

Ali İmran/98-99-100 lütfen. Özellikle 100. Orada tüm Bilderberg, Mason ve Şerler var. Onlar Gafildir, delalettedir ve Hıyanettedir.

<> 3-Ali İmran/98: De ki, Ey ehlikitap Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allahın ayetlerini inkar edersiniz?

<> 3-Ali İmran/99: De ki, Ey kitap verilenler niçin inananları Allahın doğru yolundan engelliyorsunuz? Görüp durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir

<> 3-Ali İmran/100: Ey iman edenler. Kendilerine kitap verilenlerden bir guruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevkederler

 

EHLİ KİTAB hem onlar, hem de BİZİZ! Yani Yahudilere uyan bizler. Ve Evangel’lere uyan bizler… Ali Babacan “BÜYÜK ÜSTAD” oldu. Üstadı azam yani… Türkiye ile ilgili tüm “HIYANETLERİ” söz verdi Yıldız sarayında… Başbakan da Davos ve Camp David’de kapalı kapılar ardında… Bush-Berlusconi-Babacan (3B-bilderbergimsi). Yani ABD-AB üzerinden TR ve/veya TC.

Sakın yalancı yardakçı yalaka basına aldırmayın. Tehlike devam ediyor. Alt tarafı MHP gibi yok ederler AKP‘yi… Ama ZARARI BAKİ kalır. Hıyanet de tescilli dışpolitikamız oluverir.

85 milyar dolar >>> RESMİ dış borcumuz ve açığımız. (Üç yılda) Öncekilerle 125 milyar dollar (25 yılda)

Size ne oluyor, halen görmez misiniz?

Ya bunların FAİZLERİ, ya karşılıksız BONOLAR? Kim ödeyecek onları? AKP genel merkezi mi?

En istemediğim şeyi yaptırdılar bana… Ekonomist olup yazmak zorundayım. Çünkü bu GAFLETİ (uykuyu) SEÇMEN görmedi. Gözleri kör ve basın propogandasıyla da herşeyin yolunda gittiğini sanıyorlar.

Doğan Holding devlete olan on katrilyon borçlarını çeyrek asıra yaydı. Tüm tekelindeki gazeteleri (Hür. Mill. Radikal, Posta vb.) bize günlük gülistanlık pespembe tablolar çiziyorlar.

Herşey yolunda! Herşey acayip yolunda! Çok yaşa başbakanım! Allah bize ikinci Atütürk’ü de gönderdi. (Bir de ata binebilseydi) Atlı heykelini dikerdik (ki put diyenler şimdi bunu öneriyor).

<> “Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler; millet, fakrü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.”

 

TSK çok hatalı oldu! Adamı şiir okudu diye içeri atıp, kahraman yaptılar. İçeri almasalardı, o halen Erbakan’ın İst. Büyük Şehir belediye başkanı olacaktı. Bir şiir okudu diye insanları içeri atan zihniyeti ve aşağılık CHP‘yi de nefretle kınıyorum. 1938‘den beri CHP ve TSK ortak iktidardır.

Ben milletimin ORDUSUNU tenzih ediyorum. Orduyu motive eden 6 oktur. Yani İsrail yıldızının 6 çizgisi. Yani CHP amblemi. “İsmet paşa çok yaşa, giy çizmelerini, as şu demokratları!

1960 ve de 1980 böyle geldi.

Görmediler ki TSK basit bir Kıbrıs çıkarması bile yapamadı. (1960’larda TEK BİR ÇIKARMA GEMİMİZ yoktu.) 1968’de üç taneydi. 1973’de ve izleyen yılda İKİ adet harekat yapıldı. BİRİNCİ MEŞRUYDU. İkinci ise işgal sayıldı (ki öyledir).

Ve benim şanlı ordum nasıl olur da GAP‘da 35 bin şehidi gömer. Irak’ta bugüne kadar (Gerilla savaşı dahil) 440 kişi öldü. Yuf ve de yuh! Ben 35 binden söz ediyorum! 350 demiyorum!

Böylece üniformalı Cunta dış korumayla değil, içeride bizimle uğraştı. Yıllarca içerilere tıkıldık. Sokağa çıkarılmadık. Selimiye kışlasında LAĞIM içinde insanlar boğuldu. Çok yaşa Evren paşa! Ne de olsa İsmet Paşa’nın “Adamı”.

<> Altı Ok’u, İnönü’nün bilgisi dahilinde, Recep Peker, Mahmud Akok’a çizdirmedi mi? Üstelik Atatürk istemediği halde? Hitler’in ve Mussolini’nin faşist parti tüzüklerini CHP tüzüğü diye dayatmadılar mı? Sonra CHP, Atatürk’ün partisi oluverdi.

Atatürk’ün partisinin amblemi ve Subay kokardı BOZKURT idi! Atatürk’ten sonra herşey değiştirildi. İsmet paşanın paraları pulları putları… Giden 12 ada, Girit ve Kıbrıs…

1974’de ECEVİT ve YUNANLILARA  a y n ı   a n d a  AB’ye girin (İkinci dalga) dendi. Ecevit bilerek müracaatını 24 saat geçirip ondan sonra “Tuh be, geç kaldık” dedi.

Hani şu giremediğimiz AB’den söz ediyorum. İşbankası onundu (Ecevit Bankerdir). Ve Koç (Anadol karton arabalarını herkese satmaya çalışan YAHUDİ ortağı) “Başbakanım” dedi, “Bütün servetimi ve malvarlığımı Türkiye İşbankasına yatıracağım”. Başbakanın cevabı: “Sahi mi? Söz mü?” SÖZ!

 

<> İnönü’nün Nuri Demirağ’a yaptıkları ile, Erdoğan’ın Cem Uzan’a yaşattıkları arasında benzerlikler var. İnönü, Koçzadelerin yolunu açıyor, Erdoğan da Albayraklar vs.

Yunanlılarla EŞİT ve EŞANLI bir tek gecede AB’ye girecektik ve asla asla asla enflasyon görmeyecektik. Türkiye Yunanistan’dan büyük olduğundan (her bakımdan) 22 ila 25 bin Dollar Milli hasıla yapacaktık ŞU AN –bile-.

Karaoğlan çok yaşa!

Ve bu millet “Bizi neden AB’ye sokmadın?” diye hesap sormadı.

Karaoğlan’ı Kıbrıs Fatih’i olarak yeniden SEÇTİ. O yıllarda Deniz BAY+KAL ise Enerji bakanı. Ve Türkiye elektriklerini keserek, üretime ket vurarak 4 yıl karanlıkta MUM tüketerek yaşadı.

Nereden bilsin bunları 1974’lerde doğan gençlerimiz??? Yaşlılar ise AMNEZİ (bunama, unutkanlık) özürlüdür. Seçim özürlüdür. Mezheb din özürlüdür.

Pastoral (çoban) toplumlar niçin YERLEŞEMEZLER biliyor musunuz? “Karar verme özürlüdür” de onun için.

Bu Moğollar ile ORTAK KADERİMİZDİR. Biz göçebeyiz! Kazakistan’ı, Kırgızistan’ı vb. gördüm. Komünist rejim bile onları yerleştiremiyordu, onlar GÖÇ ediyorlardı, kışlak yaylak veya işgalde dev obalar kurup göçediyorlardı.

Oysa kent toplumları bunu çözmüştü: Kentte kışlığı ve tatilde yazlığı vardı.

(Finliler böyleydi -ki biz onlardan TÜREMEYİZ-)

Bizim çekik gözümüz yoktu. Kuman ve Kıpçaklar, sabır (siber) türkleri gibi kumral ve sarışındık. Türk kızları özellikle yeşil gözleriyle anılırdı.

Destanlarımız bile “GÖÇ GÖÇ GÖÇ” diye bağırıyordu. Kuşlar bile bize göç öneriyordu.

Dünyanın en en en en büyük imparatoru Cengiz (Timuçin) devleti ve onun çocuklarının hükümranlığı (Kubilay, Ogeday, Çağatay vb.) hatta torunları (Timurlenk vb.) neden BİR ÖMÜR süren devletçikler oluşturdular????

İskender de öyle değil miydi? Hayatı boyunca fethetti, ölünce devleti dağıldı. (Selevkoslar vb.) BİR ÖMÜRLÜK büyük devlet budur işte: Ömrünce sefer ve GÖÇ ederek ölür gidersin, Devletin dağılır.

Selçuklu da birden yokolmadı mı? Anadolu’yu bile fethetmişlerdi. (Anadolu, Suriye selçukluları vb.)

Hasbel Kader KAYI boyu sivrildi ki, o da ÖZÜRLÜYDÜ. Ehli Beyt’in katillerinin yanındaydı. Seçimini yapamamıştı. Göçebeydi çünkü… Malı mülkü Bizans’a teslim edip yaylaya çıkarlardı.

Şimdi ben kendi kökenimi mi karalıyorum? Ben Turanlıyım. Ama Turanlı illa ki Gobi kaçkını mıdır? (GOBİ=GÖÇ denizi demek Moğolca. Tam Türkçesi Köp-Big (Çok büyük).)

Cengiz’in milleti nerede yaşıyor şimdi?

<> Moğolistan, Kilometrekareye en az insan yoğunluğu.

Evet orada. Kaçtır nüfusu oranın?

<> Moğolistan, Kilometrekareye en az insan yoğunluğu.

Ve de kaç kişi???

<> Yüzölçümü: 1.565.000 km², Nüfusu: 2.182.000.

<> 1,5 milyon

Teşekkürler [candaş]. Senin oturduğun mahalle nüfusu kadar… Yani bu nasıl olur? Nerede Altınorda balgar, bulgar devletleri? İçinde 1.5 milyon Türk kaldı, geriye kalanlara Volga bulgarları, Balkan bulgarları diyoruz…

Asimile oldular… 9 kabile 7 Türk (Göçmen), iki kabile yerleşik. Adı MACAR. Yahu bunun onda yedibuçuğu Türk ise, nasıl MACAR oluyor? [Candaşlar] nasıl oluyor?

<> Resesif genetik.

Macaristanlılar onda-dokuz SAFTÜRK. Ama TÜRK yok Macar diyoruz. Bulgarlar yerleşik Slavlar (%3) içinde SLAVLAŞIP gidiyorlar. Çünkü kalanlar GÖÇER!

Kıbrıs Rum’larının içinde de TÜRK GEN’i %50’yi aşıyor. Ama gel gör ki onlar da bulgar macarlar gibi HRİSTİYAN ve rumlaşmış, Türk düşmanı olmuşlar.

Hans von Aiberg, 02/05/2004 (221/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 221 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

221-04-sionizm

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar