Yaratılış – Mahşer – Zaman – Asr suresi – Haniflik

Adem indiğinden kıyamette son adam öldüğü arası zamanı “Bir iki saat” sanacağız. Kendi ömrümüz ise 3,2 salise. (Gece uykuyu çıkardım)

Vay canına, şu üçbuçuk salisede birbirimizi yemişiz! Düşmanlık, kin, kan, garez, kötülük hiç bitmemiş!

Şimdi anladık mı neden Mahşerde  B E K L E M E  azabı var!

Üç salisenin hakkını veremeyen bizler GERÇEK takvime “Bekleme azabı” diyeceğiz! Aslında bekleme yok, normal ALLAH takvimi orası.

Şimdi anladık mı Allah ve müminler birbirine neden SABRI tavsiye ediyorlar? Üç salise SABREDİN yahu! Şimdi anladık mı?

Asr=Yüz yıl. Vel ASR‘ı anladık mı? ve “HUSR“u anladık mı? (insan hüsranını) ve SABR‘ı anladık mı?

<> evet

ASR suresini yazar mısınız? (Lütfen ikindi diye yazılmasın…).

<> 103-Asr/1: And olsun ki Asra – 2: İnsan mutlak bir hüsrandadır – 3: İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.

<> 103-Asr/1: vel asr – 2: İnnel insane le fi husr – 3: İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr

İşte bunu yapın. İnananlar birbirine salih amellerle gerçeği ve sabrı tavsiye etsinler.

Size SÖZ veriyorum, size yemin ediyorum, o mahşerde Haniflerimin bir günü 50 BİN yıl olmayacak. Allah sadece bir günü ASR >>>> YÜZYIL kılacak.

Önce en önce en en en önce HANİFLERİN hesabı görülecek -beklemeyecekler-.

Size yemin ederim ki başkaları en az bir gün (50 bin yıl) ve bunun üzerine diyelim ki 100 gün bekleyecekler -kuyruğa girecekler- veya bin gün, etti mi 50 bin çarpı bin gün…

(Ölçütü unutmayın, 3,2 salise)

Size Allah ASR suresinde SÖZ veriyor. Bunun için yemin ettim ben. Sizin için bekleme, yüz yılı geçmeyecektir.

Vel Asr

Ve (and) EL (1)

ASR=100

Yeter ki şu üç saliseyi salih (barışçıl) davranışlarla ve birbirlerinize DAİMA DOĞRUYU hakk olan gerçeküstü gerçeği ve SABRI tavsiye ederek yaşayın.

50 bin yılı, Allah siz Haniflere 100 yıl kılacaktır. SABRIN karşılığını böyle alacaksınız.

<> inşaallah

Şimdi anladık mı ASR’a neden kasem ediliyor, neden bu sure çooook önemli?

<> O bir asr bile…… nasıl dayanılır?

Dayanacağız, orada kuyruk var.

Bu Allah’ın acizliği değil. Çünkü böyle düşünenler için Rabbimiz, bir önemli ismini daha zikrediyor Kur’an’da: “Seriul hısab”.

Bu bilgisayarın da ismidir (Hısab=Hesap, Seriul=Serial)

Allah herkesin hesabını aynı anda görecektir. Kuyrukların amacı başka.

Mesela hükümet bir kararname çıkardı ve Türkiye’de en az birbuçuk milyon kişi zarar gördü. Şimdi orada ne olacak, biliyor musun?

Mesela başbakan o gölgesiz yere oturtulacak, o birbuçuk milyon aile reisi ve bunun dört katı kadar ailesi, bu kadar insana Allah diyecek ki: “Gidin hakkınızı -yani onun sevaplarını- geri alın (silin).”

Ve bu çoluk çocuk hepsi 6 milyon kişi sıraya girecek! Başbakanın hayır ve hasenatından hakkını, gasbedilmiş hakkını alacak, hepsi alacaklar.

Bu durumda başbakanın ne kadar bekleyeceğini düşünebiliyor musun? Gel şu yüzyıla razı ol! 😉

<> 🙂

<> Elhamdülillah

Hamdolsun o din gününün sahibine.

O gün bir tek din vardır >>> HANİFLİK! Başka bir din daha yoktur.

Hanif müslüman ayrı bir üst makama, her çağın müslümanı bunun altına ve kalubela sözünü tutamamış olanlar da cehennemin dibine…

Orada ÜÇ sınıf var.

Mukarrebun olanların sınıfı

mukarrebun olamayanların sınıfı

ve ehli cehennem sınıfı yani sınıfta kalanlar… 3,2 salisede şeytanlaşmış tüm insanlar…

Mahşerde beklemek bir şey değil, daha bunun belki de EBEDİ cehennemi var! Yani onyüzmilyonbin karesi kadar -mesela- cehennemde kalacaklar var!

Mahşerde olup da yüzmilyar asır beklemeye can atacaklar var! Cehennemlik olduğunu bilenler (Seriul hısab’ın hesap defterini alıp da cehennemlik olduğunu anlayanlar) onlar sonsuza kadar mahşerde kalmayı isteyeceklerdir.

Cehennem deli bir mekandır, insan ve cin yutarak beslenir. Cin yakarak, insan yanarak (Ateş ve kül ilişkisi) birbirlerini cezalandırır. Cehennem bunu çok sever! Ve cehennem DOPDOLU olmayı çok sever!

<> Burada cinlerle ilişki kuranların ilişkisi cehennemde de devam edecek demek ki!

Evet, cinler ve insanlar birlikte AYIN TAKVİMLE birbirimize görünür olarak mahşerde birlikte olacağız ve Cehennemlikler de orada cinlerle birlikte olacak. Biri ateş, diğeri ondan kor almış olacak.

Enerji sürekli maddeye, madde sürekli enerjiye dönüşecek, yani cinler yakarak MADDE; insanlar dönüşerek ENERJİ gibi olacaklar ve bu sürekli yenilenecektir. (Derileri kavrulur ve yenilenir)

Cinlerin mahşerde olacaklarını Rahman-33. ayet bize açıklıyor: “Ey cin ve insan toplumları, bugün gücünüz yeterse…” diye.

<> 6-Enam/128: O hepsini toplayıp haşredeceği gün: ey Cin ma’şeri! Hakikaten şu İnse çok ettiniz!… diye, bunların İnsten olan yardaklarını, ya rabbena, diyecekler: yekdiğerimizden istifade ettik ve bizim için takdir buyurmuş olduğun ecele yettik, buyuracak ki: Ateş ikametgahınız, Allahın dilediği zamanlardan başka hepiniz ondasınız, hakikat rabbin hakimdir, habirdir

Ve mücrim cinler ile insanlar CEHENNEME girecekler. (Yukarıdaki ayetten de anlaşılıyor)

Orada tek takvim var: Bir saniye ileri bir saniye geri ve bu ebediyen böyle olacak, deriler kavrulup yenilenmiş olacak. Yenilenecek, ki bir daha yansın.

Yakan Allah değil; cehennem bile değil! KENDİ günahımız! Şu minicik 3 buçuk salisede yaptığımız şeyler…

<> 9-Tevbe/35: Gün gelir o biriktirdikleri altınlar ve paralar cehennem ateşinde ısıtılarak onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanır: “Kendiniz için biriktirdiğiniz işte budur. Biriktirdiğinizi tadın.”

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 31/08/2004 (249/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 249 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

249-07-bekleme-azabi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar