Şeytanın yoldan çıkaramayacağı kişiler – Haniflik – Dini Allaha has kılanlar – İbrahim – Süfyanilik – Diri diri gömülen kızçocukları

<> Nisa/119: Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Ve her kim Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür

Tşk. dostlar -paylaşımcılar-. Ayetler ŞİFADIR, eksik olmayın.

<> İblis’in, Allah’ın muhlis (=hanif) kulları üzerinde hiçbir sulta(n)sı yoktur.

Evet [candaş], sadece HUNEFA >>>> MUHLİSTİR. Ötekiler kurukalabalık. Hunefa hanifler. Muhlis=Dini Allah’a HAS ve HALİS kılan, mahsus ve muhlis kılan.

<> 15/39,40 ve 98/5

[Candaş]’ın verdiği şu iki ŞİFRE misal’e bakınız.

<> 15/39: “Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki. kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım! (Kale rabbi bima agveyteni le üzeyyinenne lehüm fil erdi ve le ugviyennehüm ecmeiyn)

<> 15/40: Ancak onlardan ihlasli kulların müstesna. (Illa ibadeke minhümül muhlesiyn)

Dini Allah’a has kılan; işte bunlar HUNEFA’dır >>> Haniflerdir.

<> 98-Beyyine/5: Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. (Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisiyne lehüd din hunefae ve yükiymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh)

Evet candaş, biz bu ayette tanımlananlarız. Biz Hanefi değil Hanif’iz. Biz sünneti muhammedi değil, sünnetullah’tanız. İHLAS sadece HANİF‘in tekelindedir, mahalle imamlarının ve dedelerin değil.

Haniflik TEKELLEŞTİRİLMİŞTİR. Bunu tekelleştirmeyi arzulayan da İbrahim atamızdır. O kimseden yardım almadı, kafir babanın ve kavmin içinden çıktı.

Yeryüzünde (Adem dahil) hiçbir kimse dini Allah’a has kılmadı. (Adem ve Havva bu yüzden günahkar olarak itham edilmişlerdir. Böyle bir inanılmaz suçlayıcı ayet var. Şu anda yerini hatırlayamıyorum.)

İsevi Musevi Muhammedi diyoruz; Sünni, Alevi diyoruz. O sondaki İ harfi var ya, işte o harf dini KİŞİLERE (sahte tanrılara) halis/has kılıyor.

 

<> 9-Tevbe/107: Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için, nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. “İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!” diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar. 

<> 9-Tevbe/108: Böyle bir mescitte sakın namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit, içinde namaz kılman için çok daha uygundur. Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah, temizlenenleri sever. 

Tşk. [candaş]… Bir de Adem-havva’yı suçlayan ayet vardı.

<> 7-Araf/22: Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Ben size, şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi?”

<> 20-Taha/121: Nihayet, ikisi de ondan yediler. Bunun üzerine, çirkin yerleri kendilerine açıldı; üzerlerine cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etmiş azmış ziyana uğramıştı.

<> 20-Taha/121: Fe ekela minha fe bedetlehüma sev’atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakilcenneti ve asa ademü rabbehu fe gava

<> 20-Taha/115: Yemin olsun, biz daha önce Adem’e ahit verdik de unuttu; biz onda bir kararlılık bulamadık. (Ve lekad ahidna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma)

Hiç kimse İBRAHİM gibi KARARLI ve AZİMLİ olamamıştır –MİH müstesna-.

İbrahim atamız üç kez iman etti:

1. Bismi Allah (Halilullah)

2. Bismi Rahman (Halilürrahman)

3. ismi ib+RAHİM.

Üç kez iman etti. Besmeleydi kendi başına, tevhiddi kendi başına, hiç matematik bilmeden LA İLAHE İLLALLAH dedi. La Alihe illallah deseydi, bizi de yakacaktı. Bu nasıl bir AKILDIR ki, alihe (İlahlar) ile İlahe (Allah+LAR -haşa-) farkını buldu! İlahlar olur ama ALLAH+lar asla!…

LA ALLAH+LAR İLLA (tekil) ALLAH!

Şu bineer sisteme bir bakınız. Digitalistler, dijitalizm yandaşları, size Dİ(2)GİT(Sayı) diye verilen ve tüm bilgisayarları ve elektroniği ve de biyolojiyi çalıştıran o ŞİFRE ib+RAHİM’in idi. HalilürRAHMAN’ın idi. HalilALLAH’ın idi.

<> Nisa/125: Din bakımından o kimseden daha iyi kimdir ki, özü iyi olarak yüzünü İslam ve Allah’a tutmuş ve muvahhid olarak İbrahim’in dinine uymuştur. Allah ki, İbrahim’i dost edinmişti.

İşte dini ALLAH’a has kılan TEVHİD budur. Namazı Allah’a HAS kılmak üzere deruhte etti ve ihdas etti. Orucu yine Allah için (Diyet için değil) Rabbine halis kıldı dinen. Kabeyi o buldu, Zemzem ona aktı, Haram aylar ve Haccı o icat etti. Yeryüzünde ilk infakı (İmeceyi, zekatı vb.) o kurdu. İslam’ın şartı Babilonya’da beş diye belirlendi.

Allah kahretsin, hırsız Pakistanlılarla nasıl aynı dinden olurum? Onun yüzünden sizlerle chat yapamadım haftalar boyu…

<> Yusuf/38: Ve atalarım İbrahim, İshak ve Ya’kub’un dinine uydum. Bizim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamız olamaz. Bu, Allah’ın bize ve insanlara bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.

Evet [candaş], başka yerde de İsmail ve Yusuf’u da bu üçlüye katıyor Allah!

[] 2/133 (İbrahim, İsmail, İshak);

[] 12/7 (Yusuf ve kardeşleri).

Yusuf’un kardeşleri HANİF değillerdi; Musa, Davut, Süleyman Hanif değillerdi; MÜSLÜMANLARDI. Bizim Pakistanlı kadar Müslüman! Hatta Usame 1000 ladin kadar müslüman.

Pakistan’da (Afgan sınırı) 8 yaşında üç kız çocuğunu babaları zehirleyip öldürdü, neden? Okula gittiler diye… Kaldı ki onların okulunda Arapça alfabeyle Kur’an öğretiliyor. Buna rağmen, “Okul, kadınlara haramdır” diye zehirledi -özbabaları-!

Bundan haberiniz oldu mu?? Daha çok yeni bir olay, araştırınız ltf. Dün olması gerekiyor veya önceki gün, lütfen araştırınız.

<> Gazeteler yazdı gibime geliyor

Bugünkü Posta gazetesinde biri okumuş (içeriden). Bende o gazete yok. “Küçücük bir haberdi” diyor, “bulmak bile zor” diyor.

[] Taliban masum kız öğrencileri zehirledi: Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, terörist olduğundan şüphelenilen kişilerin, okula gittikleri için 3 kız öğrenciyi zehirlediğini söyledi. Karzai, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Host eyaletinde meydana gelen olayda, zehirlenen 3 kızın durumunun ağır olduğunu belirtti. Karzai, ”8 yaşındaki çocuğu zehirleyene Müslüman ya da Afgan demem. Onlara insan da diyemem, onlar hayvan” ifadelerini kullandı…

Son haber şu: “Kız çocuklarını zehirleyenler Pakistan’daki pathan tarikatçılarına mensup özbabaları”… Sağol [candaş]

<> Est

“Kız çocuklarını hangi suçtan GÖMÜLDÜĞÜ sorulana kadar…” (Ayettir). Bu ayet Arap adeti/cahiliye örfü için değil; işte böyle babalar için, Müslüman babalar için.

Utanıyorum MÜSLÜMAN olmaktan, gururluyum Hanif MÜSLÜMAN olmaktan.

Bir tartışmanız vardı: Haniflik din midir, değil midir mealinde, hatırladınız mı?

<> Evet

Onun yanıtını yukarıda verdim: Utanç ve Gurur olarak “Utanıyorum MÜSLÜMAN olmaktan, gururluyum Hanif MÜSLÜMAN olmaktan”.

“Allah indinde Haniflikten daha güzel bir din var mıdır?” (Ayet).

<> 30-Rum/30: Fe ekim vecheke lid dini hanifa fitratellahilleti fetaran nase aleyha la tebdile li halkillah zaliked dinül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

<> 30-Rum/30: O halde yüzünü bir hanif olarak dine tut, Allah’ ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına. Allah’ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların en çoğu bilmez.

Hans von Aiberg, 03/05/2004 (222/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 222 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

222-02-hanif-muhlis

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar