Şirk – Tekil ve Çoğul – Yaratılış – Ruh ve Nefs – Chaos ve Cosmos – Osmos

Sıradaki soru?

<> Soru: Bu kadar çoğul ifadelerde bulunulurken, insanların kolayca şirke girmeleri nasıl kolay olabiliyor? Genel olarak milyar yıllardır devam eden islam dini, niçin şirkten kendini kurtaramamıştır? Allah+… yaratılmışlar… >>> BİZ; Allah+Muhammed diyen niçin şirke girebiliyor? Kur’an’ın hitabında BİZ var iken! Yani melek + cin + diğer kastedilenler…

Soru: Bu kadar çoğul ifadelerde bulunulurken, insanların kolayca şirke girmeleri nasıl kolay olabiliyor?

Bunun nedeni PAYDA(RUH tektir)den ayrılan NEFS yani paylar… PAYDA idik, tek bir payda >> BİZ+LER idik.

Melekler bile çoğul gerektirmiyor. Onlar da matrix tutuyorlar tıpatıp birbirlerinin aynısı. (Saf, sıra, ordu düzeni vb.)

Ama Allah’ımız bizlere (cin ve insan denen enerji = madde x c² formülasyonunda yer alanlara) NEFS denen bir PAY verdi.

Ruh >>> HUNNES olarak Rabbine dönmek isterken, NEFS ise Künnes olarak kaçmaktadır.

İkisinin içiçe bulunmasıyla bir DENGE oluşur. Yani önceki deyimlerimizle Hunnes (chaos) ve Künnes (cosmos) her ikisi bir ara dengede dengelenirler. (OSMOS) (Osmotic basıncı hatırlayınız biyolojiden.)

Şimdi bunu basit fiziğe uyarlayalım:

Eski fizik şöyle der: Merkezkaç kuvvet (Künnes) sistemi dışa savururken, Merkezcil kuvvet (Hunnes) de merkeze toplamak ister. (Merkezcil kuvvetin adı çekimdir mesela.)

İkisi de denklik oluşturduğunda sistem DENGEDE ve yeni bir durumda kalır.

(Durumu anlatmak için uzun tanımlara girmeyeceğim: Merkezkaç=santrfüj kuvvete şimdi açısal momentum diyoruz. Klasik fizikçiler de impuls sakınımını hatırlasınlar.)

RUH (Hunnes) merkeze kaçarken (Karadeliğe tüm evren kütlesinin toplanması gibi) NEFS (Künnes) ise Rabbine Raci olmamak için bundan kaçmaktadır.

Yaşam, bu ikisinin OSMOS olarak dengesidir. Yani cosmos ve chaos ikisi OSMOS denen yeni bir durumda dengelenirler.

Ama bu da yeterli değildir: “Göklerin görünmez direkleri vardır” ayeti sırrınca bir de z aksı vardır. (Allah’ın birebir nefse şahdamarından daha yakın muhataplığı anlamında.)

Eksen oldu mu bir de DÖNME yönü çıkar ortaya. Sağ elli ise cansız; sol elli dönüyorsa Canlıdır sistem.

Moment falan derken bu kez de dönme hızı çıkar ortaya, bu da KÜREYİ MERCEK biçiminde eksen kutuplarından bastırır. Dönmenin olduğu yerde (ekvatorda) OSMOS durumu vardır. Yani Hunnes ve Künnes MUTLAK DENGEDEDİRLER.

Ama kutuplarda bu denge yoktur. (Örneğin karadeliklere sadece tekillik halkasından yani ekvatordan yanaşabilirsiniz. Aksi halde ölürsünüz. Dönen karadeliklerde adı üzerinde bir de DÖNMESİ ve dolayısıyla DÖNME yönü vardır.)

Bu basit fiziği NEFS ve RUH için uygulayınız. RUH üflenmemişken absolute ve pure RUH durumundadır (bedeni, nefsi falan yoktur). Buna bedeni katınca küresel bir uzlaşım doğar. Buna nefsi de katınca, yani o kişi nefsiyle ve ruhuyla doğunca, OSMOS (hayat) dengesinde kalır.

İçinde (RUH) misakı vardır ama Misak sözü chaos’tadır (Hunnes/Kalubela). NEFS ise AFAK’a (dışa/künnes’e) kaçmaya çalışır. Yaşam boyu (ki sınavdır yaşam) OSMOS bir dengede kalırlar.

Nefsin aksı (Fıtratı), dönme yönü (Kitabı sağ elinden verilenler veya tersi) ve bir de dönme hızı (Kibiri, coşkusu, öfkesi, şiddeti vb.) vardır.

Eğer bu nefs Mülayim ise mesele yok. Ama dönme hızı delicesineyse, momentumu korumak için, sistem NOVA denen bir parçacık atarak (Süpernova değil, NOVA) sistemi korumaya çalışır, tutunumunu gerçekleştirir.

Burada derin misaller var ki sözü uzatmayacağım. (Mülhime, levvame nefs vb. bilirsiniz.) Sadece ALLAH’ın tekniği ve söylemleri olan MİSAL’lerden yola çıkarak anlatmaya çalıştım.

Hans von Aiberg, 25/05/2004 (231/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 231 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

231-06-ruh-chaos-nefs-cosmos-osmos

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar