Son nebi-resul Muhammed – Salavat – Selam selam – Süfyanilik tuzakları – Kevser suresi

<> slm slm efendim

<> hoşgeldiniz hocam

 

ss candaşlar. DSL (adsl) diye bir şey var. 😉 Bende de biri “Gelecek/Linux” ve diğeri WİN (MS) diye iki ayrı partition var. Birine DSL yüklemişiz, ötekine yüklememişiz… Derken KISACA biraz geciktim. Beni mahkemeye verebilirsiniz.

<> estf..

 

ESTUF diyeceğinizi biliyordum. 😉 Gerek el-HaMD (Ahmed, Muhammed, Abdülhamid, Hamdi vb.), gerekse Esteban (Estağfurullah gibi, Mustafa vb.) Efendimizin adıdır. O tertemizdir (muSTaFa). O esta(ğ)firullahi ile korunmuştur.

Estefa >>>> Mustafa

Estağfirullah >>> DEDİĞİN GİBİ olsun demek.

Estaf(urullah) >> Allah’ın dediği gibi olsun demek.

ESTA(ayn)+Ğayn >>> Dediğin gibidir demek (ĞAYN korsanız).

Estai(ğayn yok)fil Allah >>> Allah’ın dediği gibi olsun demektir.

Bu gereksiz ayrıntıyı niye verdim? Çünkü gerçekten efendimizin adı geçmiyordu. 🙁

Benim için efendimiz çok önemlidir. O İbrahim atamın kanı, geni ve son ahfadıdır. Onun uğruna ölürüm. O İbrahim atamızın zürriyetinin SONUNCUSUDUR. (Ehli beyt ile İbrahim atamızın İsmail dalı SON bulmuştur).

<> 33-Ahzap/40: Muhammed, sizin ileri gelenlerinizden hiçbirinin babası değildir;O, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor

[] 33-Ahzap/40: Muhammed, sizin (erkek/dişi) rajalarınızdan hiçbirinin ebası (babası/atası/dedesi) değildir; o, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah külli şey’in’e (her şeye) Alim’dir.

O Kevser’dir. Kimin soyunun kuruduğunu, kimin kısır olmadığını görsünler diye,

EBTER

VENHAR

KEVSER

anlayan bilir bunları, ne demek istediğimi.

Ona sonsuz bir ECİR vardır, sevab defteri devam etmektedir.

Fakat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HANİF (İbrahim’in bereketi) soyundan, onun milletinden olan kimselerle…

Efendimize Salli Ala (Ümmet)

İbrahim atamıza (Kema barakte ala İbrahıyme…)

Bunları niye yazıyorum?

Böyle bir şey olmaz candaşlar! EFENDİMİZİN bizim dualarımıza ihtiyacı var İMİŞ -doğrulandı-. Bizden selavat istiyor, ama “Kema barekte” iseniz. İbrahim dininden iseniz.

Bunları bir “mesaj” üzerine hızla yazdım. Dağınık gibi oldu. Fakat biliniz ki, İbrahim bereketine, Salli ala…dan daha çok ihtiyacı var. Teyid edildi.

Efendimizin ecir defteri açık ve lütfen, lütfen, lütfen de lütfen efendimize “selam selam” deyiniz. BUNU ÖZELLİKLE dedem istedi.

<> SelamenSelam

<> SalatüsSelam

Bu bir devrimdir: Efendimizin dualarımıza ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Onun defteri sonsuz ECİR için açık, açık tutulmuş yegane defter. Onun kredisi “Hanifoğlu Hanif kulların selatüsselamı ile DOLDURULACAKTIR“. Efendimizin defteri açık. SİZİN İÇİN açık, ona çok bağlanın.

Bunun için:

1. Asla ve asla (Hızır’ın=Şahidin doğrulamadığı) hiçbir HADİS’e inanmayınız.

2. Sünneti Muhammed’e inanmayınız.

3. Efendimiz ile ilgili mezheb içtihadlarına inanmayınız. (İlmihal palavraları)

Efendimiz size-bana BİZLERE Kur’an’dan başka  H İ Ç B İ R  şey getirmedi. O asla kendiliğinden (Ayet olarak) konuşmadı. O Kelamullah olarak vahy aldı.

Efendimiz bize İBRAHİM ATAMIZ’ın sonuncu vasiyetidir. Ehlibeyt’i yok edildi. İbrahim soyu İSMAİL dalında EBEDİYEN tükendi. İsrail dalı ise LANETLENDİ. O bir mırdardır.

EFENDİMİZ ÖKSÜZ KALDI.

Efendimize (Hz. Muhammed sallalahü aleyhivesselem -veya kısaca selatüs selam-) İBRAHİM adına ve aşkına bağlanın, onu yad edin. O BİZİMLE iftihar ediyor, bizimle KIVANÇ duyuyor, gurur duyuyor.

Salli Ala Muhammed’e selam ve selam.

Efendimizin soyu kurumadı. İbrahim atamızın da soyu kurumadı. HANİF MİLLET diye bir kavram hepsinin yerine  J O K E R  gibi geçti.

Allahümme barik ala…..

Efendimizden mesaj var (Dedeler yalancı değildir), der ki: DAHA ÇOK SS ister  E R B A B I  olan Hanif milletten…

<> selam selam

[] 33-Ahzab/56: Şüphesiz Allah ve melekleri, nebiye salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve SeLaM edin SeLaMa girerek.

<> İki kez SELAM edenlerin SalatüsSELAM’ı.

Çok zor bir ilhamı veya dolaylı vahyi kelimelere dökmek, ama ben dökmeye çalıştım.

Efendimiz bize MUHTAÇ demiştim, bunu yine tekrarlıyorum, Efendimize sarılınız. Bize muhtaç. KEVSER (ihlas) suresinin  h a k k ı n ı  veriniz.

Bildiniz mi neymiş KEVSER SURESİ????

<> 108-Kevser/1: Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. = İnna a’taynakel kevser

<> 108-Kevser/2: Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! = Fe salli li rabbike venhar

<> 108-Kevser/3: Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan! = İnne şanieke hüvel’ebter

sana Kevseri’i verdik.

sana Kevseri’i verdik.

sana Kevseri’i verdik.

(Kesiri, kesintisiz KREDİ defterini, küsuru, teksir’i vb. verdik.)

Sana apaçık bir defter tuttuk -senin hakkını verenlerce=Sana emrettiğimiz Hanifliği yaşayanlarca-

onlardan gelecek İHLASLI selatüsselamlar ile

ve Allah ve Meleklerinin selatüsselamından

BAŞKA

YAPTIRIM GÜCÜ OLAN

HANİF KULLARIN selatüsselamlarıyla,

seni kesintisiz (kevser budur) bir kesir ile ödüllendireceğiz.

Fe salli li rabbike venhar.

Fe salli li rabbike venhar.

Fe salli li rabbike venhar.

Rabbinin (senin rabbinin) İbrahim duasında küçük oğlunun en küçük oğlu olan sana (Muhammed ss) İsmail’i VENHAR KILDIK. (İsmail venhar idi >>> Kurban olarak adanmıştı)

İsmail’i senin için (Sen onun soyundan geleceksin diye) KURBAN ETTİRİP KESTİRMEDİK, onun yerine bir VENHAR (kefaret) gönderdik.

Eğer o, o gün kurban edilseydi, BUGÜN sen olmayacaktın Muhammed (ss).

Beni anladınız değil mi? Beni içtenlikle anladınız değil mi? Beni en maksimum ihlas ile anladınız değil mi? Ve de İHLAS’ı (Bu kul hüvellahi olmayan ihlastır) anladık değil mi?

<> evet

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 03/08/2004 (241/01)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki CHAT’i (240) oku | 241 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

241-01-peygamberimiz

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar