Kevser suresi – Ebter-bastard etimolojisi – Ebter iftiraları – Meryem ve İsa – Huri YY geni – Yaratılış

İnne şanieke hüvel’ebter.

İnne şanieke hüvel’ebter.

İnne şanieke hüvel’ebter.

inne >>> Yanlış olan >>> Muhakkak veya doğrusu

doğru olan >>> İnne biz

Şanieke > senin ŞAN’ını

hüve >>> O

al (Harfitarif)

E B T E R

Ebter. Bu kelime Sanskritçe’dir.

Bed (Kötü)

Bed nam >> Kötü isimli gibi. KÖTÜ demek, bedbindeki gibi, İngilizce’deki BAD gibi.

Dikkat ediniz: Bad Worse Worst. OK?

<> ok

Dikkat ediniz GOOD, BETTER, BEST.

BAD neden BETter oldu? Good neden BET (aslı bad) oldu, better oldu?

Old english (Angloca) Badder (Daha kötü değil; daha iyi demek.)

Olması gereken şudur: BAD, BADDER, BASTARD ama öyle değil, GOOD, BETTER, BEST.

(Bastard Sanskritçe’dir, İngilizce’de de kullanılır. Anlamı??????)

Bastard? Sözlüğe bakınız ltf..

<> Gayri meşru çocuk demek diye biliyorum

<> nikahsız doğmuş çocuk

Evet, EBTER budur.

Şimdi, Rabbim Kevser (aslında İhlas) suresinde ne demek istemiş? Yorumlarınızı bekliyorum, buradayım.

<> Alışılmamış şekilde şanını artıracağız.

Evet doğru, devam ltf.

<> Çokluk ve bereket verilmiş.

Evet devam.

<> Peygamberi alaya alanları alaya aldıkları konuyla kuşatacağız.

Evet devam. (7 anlamlıdır devam lütfen)

<> Senin soyundan olmayan gayri meşru soyunla seni yücelteceğiz. Duyulmamış, şu ana kadar bilinememiş Haniflerce şanın artırılacak.

Efendimize ve İsa Mesih’e “PİÇ” dediler. :(((

<> Herkesin Muhammedin amcası zannetiği Ebu Lehebin Amcası olmadığını Allah ilk defa açıklamış oldu. Zaten bir tuhaflık vardı, ya da açıkca belli oluyordu da ben ebterin anlamını bilmediğim için garipsiyordum. Çünkü Amca Ebu Talib (gerçek amca) hep arka ÇIKTI, korudu ama Ebi Leheb (sahte amca) Düşman oldu.

<> duyulmamış, şu ana kadar bilinememiş haniflerce şanın artırılacak

Hepsi doğru.

<> ikincil düzeyde eninde sonunda insanlığın Kuran gerçekleri ile kuşatılmış adil ve Hakikatça bir sisteme kavuşacağının müjdesi

<> A’tayna: ita ve atiye’den, verdik, anlamınadır?

a’tayna >>>>>>>>> Kesintisiz akan.

Kevser >>> Kesintisiz küsur (Bereketle katlanan anlamında).

Ebter=PİÇ (Nesebi gayrı sahih)

Kısacası, Kevser’i özellikle bunun için okuyoruz.

Burada İSMAİL soyundan efendimiz ve İSRAİL soyundan (Aslında Huri) Mesih, ikisinin birden EBTER (piç) olmadığı ve ikisinin de soyunun ALLAH tarafından  d e ğ i l  KULLAR tarafından bitirildiği.

(Efendimizin tüm Ehli beyt denen ahfadını Emeviye Kurayzası bitirdi, katletti ve EBTER’i yaşattıklarını sandılar.)

İsa Mesih’in çocuğu olmadığını, evlenmeden öldürüldüğünü yani EBTER olduğunu söylediler. Oysa EBTER için XX ve XY genleri geçerlidir. İsa ise (annesi Meryem dolayısıyla) YY’dir.

Her 8 kuşakta (7. kişi tarafından) mutlaka bir YY kanı ortaya çıkar. Yani YY kanı EBTER değildir, DOĞALDIR. 8 kuşakta (7. kişi olarak) ortaya çıkar.

XX‘i sadeleştirirseniz, x’tir.

YY‘yi sadeleştirirseniz, Y’dir.

Ve ikisini karma ederseniz, XY’dir.

Şu anlama geliyor: XX‘den >>> x, YY‘den >>> Y, ikisinin bileşiminden >>> XY doğar, değil mi?

<> evet

Denklem eksik >>> YY >>>> ???? O nerede?

Rabbim, XX (Havva) ile XY (Adem)i evlendirdi, ilk ve tek çift onlar. Pekiyi XY’nin Y’si nereden geldi???? (Erkek XY’dir, YY değildir ama YY olmalıydı mantıken, bu doğru değil mi?)

Adem’in en en en önce iki çocuğu oldu, ikiz olduklarından 4 sayıyoruz. Kabil gerçek çocuklarıydı, Habil ise YY. Evlenmesi yasak olanlar KARDEŞLERDİ, yani Kabil ve kızkardeşi (Labuda) birbiriyle evlenemezdi. Ama malum cinayet bunu engelledi. Zorla kızkardeşine sahip oldu.

Kabil (insan) kendi batınından Labuda ile evlendi (Huri) ve denge bozuldu.

Hurilik her kuşakta çıkacağına 8 kuşakta (7inci taşıyıcıdır) çıkmaya ve insan soyu ifsad ile bozulmaya koyuldu.

<> ensest ilişki düşkünlerinin atası belli oldu şimdi

Evet.

Oysa YY olanlar, XY ve XX ile ÖZKARDEŞ değillerdir. YY cinsi Cennet’ten (kovulma olmaksızın) indirilmiş bir çifttir. Bunlar bir insan + bir huri biçiminde bir çift yaratıldılar.

<> Göğüsten doğan Labuda(YYx), Rahimden doğan Kabil (XXy), aynı anadan, dolayısı ile kardeşler?

Evet kaburga-omurga doğumu.

<> kabil ve labuda karındaş, habil ve ikizi göğüsdaş

Evet göğüsdaşlardı.

<> Biri göğüsten, diğeri rahimden, ama ana aynı.

Ana aynıdan öte, birinin annesi, diğerinin taşıyıcı annesi ve/veya tüp annesi.

Adem’in KABURGA kemiği meselini biliyoruz değil mi??

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 03/08/2004 (241/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 241 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

241-02-capraz-evlilik

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar