Yusufun babası Yakub mu İshak mı-2

<> [Tevrat’tan] 1 RAB verdiği söz uyarınca Sara’ya iyilik yaptı ve sözünü yerine getirdi. 2 Sara hamile kaldı; İbrahim’in yaşlılık döneminde, tam Tanrı’nın belirttiği zamanda ona bir oğlan doğurdu. 3 İbrahim Sara’nın doğurduğu çocuğa İshak adını verdi. 4 Tanrı’nın kendisine buyurduğu gibi oğlu İshak’ı sekiz günlükken sünnet etti. 5 İshak doğduğunda İbrahim yüz yaşındaydı.

<> [Tevrat’tan] 9 Ama Sara, Mısırlı Hacer’in İbrahim’e doğurduğu oğlu İsmail’in alay ettiğini görünce, 10 İbrahim’e, “Bu cariyeyle oğlunu kov” dedi, “Bu cariyenin oğlu benim oğlum İshak’ın mirasına ortak olmasın.” 11 Bu İbrahim’i çok üzdü, çünkü İsmail de kendi oğluydu.

<> 12-Yusuf/8: Zira dediler ki her halde Yusuf ve biraderi babamıza bizden daha sevgili, biz ise müteassıb bir kuvvetiz, doğrusu babamız belli ki yanılıyor

Yusuf’un biraderi=kardeşi KİM? Veya İSHAK‘ın biraderi mi?

<> Bünyamin

<> Yakup, İshak’ın oğlu olabilir

 

EVVVET

Yakub İshak’ın oğludur.

“Yusüf ve biraderi babamıza bizden daha sevgili”

“Yusüf ve biraderi babamıza bizden daha sevgili”

“Yusüf ve biraderi babamıza bizden daha sevgili”

“Yusüf ve biraderi”

“Yusüf ve biraderi”

“Yusüf ve biraderi”

“biraderi”

“biraderi”

“biraderi”

Neden BİZİM biraderlerimiz demiyor diğer ON (aşir) kardeş! İkisini kendilerinden ayırıyor? NEDEN?

<> 12-Yusuf/8: Hani demişlerdi ki: “Yusuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgili, biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu, babamız belli ki, çok açık bir yanılgı içindedir.”

 

Benjamin on kardeşin içinde, o da kuyuya attı Yusuf’u, onay verdi. 😉 Hangi parantez düşkünü onu öyle yorumladı ki?

<> Elmalılı…

Elmalılı bu milleti çoooooooooooooooooooooooooooook kandırdı. Çooooooooooooooook arabist’tir kendisi -merhum-. Çoooooooooooook Yezidi’dir! Yapılmış EN İYİ KUR’AN tefsirinin yazarıdır. Atatürk bile onu kabul etmiştir.

Bizim Hanif islam dininde Elmalı gibi çoooooook kimseye YER YOK ve olamaz da!

Elmalı İshak ve Yakub için ne diyor? Baba oğul mu? Yoksa iki kardeş mi? Bunu bilmek isteriz -gelecek ile birlikte-.

<> Baba Oğul diyor

Ayet ne diyor?

<> Yakup ile Yusuf için mi?

(En büyük oğul Bünyamin’dir)

Elmalı İshak ve Yakub için ne diyor? Baba oğul mu?

Elmalı İshak ve Yakub için ne diyor? Baba oğul mu?

<> 6-Enam/84: Bundan maada ona İshak ile Ya’kubu da ihsan ettik ve her birini hidayete irdirdik, daha evvel Nuhu irdirmiştik, zürriyyetinden Davudu da, Süleymanı da, Eyyubu da, Yusüfü de, Musayı da, Harunu da, işte muhsinlere böyle mükafat ederiz

<> 11-Hud/71: Haremi dinliyordu, bunu duyunca güldü, bunun üzerine ona İshakı müjdeledik, İshakın arkasından da Ya’kubu

<> 19-Meryem/49: Vaktaki onları ve Allahtan başka taptıklarını bırakıp çekildi, bizde ona İshakı ve Ya’kubu bahşeyledik ve her birini birer Peygamber yaptık

<> 21-Enbiya/72: Ve ona İshakı ihsan ettik, fazla olarak Ya’kubu da ve her birini salihinden kıldık

<> 29-Ankebut/27: Ve biz ona İshak ile Ya’kubu da ihsan ettik, ve nübüvveti, kitabı zürriyyetinde kıldık, ve kendisine hem Dünyada ecrini verdik hem Ahırette o şübhesiz salihinden

<> 37-Saffat/113: Hem ona hem İshaka bereketler verdik. İkisinin zürriyyetinden de hem muhsin olan var hem de nefsine açık zulmeden.

Tşk. Şimdi de İSRAİL kelimelerini tarar mısınız? (beniiy israile diye) İsrail kimin lakabı?

<> 2-Bakara/40: Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın; bana verdiğiniz söze vefalı olun ki, ben de size ahdimde vefalı olayım. Ve yalnız benden korkun.

<> 2-Bakara/47: Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

<> 2-Bakara/83: İsrailoğullarından şöyle bir söz de almıştık: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin, anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle davranın. İnsanlara güzeli ve güzelliği söyleyin. Namazı/duayı yerine getirin, zekatı verin. Bütün bunlardan sonra siz, pek azınız müstesna, sırt çevirdiniz. Hala da yüz çevirip duruyorsunuz.

<> 2-Bakara/122: Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi alemlerden daha üstün kılmıştım.

<> 2-Bakara/211: Sor İsrailoğullarına, onlara nice açık ayet verdik. Kim Allah’ın nimetini, o kendisine geldikten sonra başka kılığa sokarsa kuşku duymasın ki, Allah’ın azabı pek zorludur.

<> 2-Bakara/246: Musa’dan sonra İsrailoğullarının kodamanlar meclisini görmedin mi? Kendilerine gelen bir peygambere şöyle demişlerdi: “Bize bir kral gönder, Allah yolunda çarpışalım.” Peygamber dedi ki: “Üstünüze savaş yazılır da savaşmazsanız ne olacak?” Dediler ki: “Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız? Yurtlarımızdan çıkarıldık, oğullarımızdan uzak düşürüldük.” Nihayet, üzerlerine savaş yazıldığında pek azı hariç yüz çevir >>>

<> 3-Ali İmran/93: Tevrat indirilmeden önce İsrail’in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Onlara de ki: “Tevrat’ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun.”

<> 5-Maide/12: Yemin olsun ki, Allah İsrailoğulları’nın misakını almıştı da içlerinden on iki temsilci / başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: “Ben sizinle beraberim. Namazı / duayı yerine getirirseniz, zekatı verirseniz, resullerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’a güzel bir biçimde borç verirseniz, kötülüklerinizi elbette örteceğim ve sizi, altlarından ırmaklar akan cennetlere elbette koyacağım. Artık bundan sonra küfre gideniniz yolun denge noktasından sapmış olur.”

“Allah İsrailoğulları’nın misakını almıştı da içlerinden on iki temsilci”

“Allah İsrailoğulları’nın misakını almıştı da içlerinden on iki temsilci”

“Allah İsrailoğulları’nın misakını almıştı da içlerinden on iki temsilci göndermiştik”

Yani candaşın “12 göze (kaynak)” sorusuna geri dönüyoruz.

<> Yaratılış-32:28’de; “Artık sana Yakup değil İSrail denecek…”

2-Bakara/60: Bir zamanlar Musa, toplumu için su istemişti de biz, “Değneğinle şu taşa vur!” demiştik. Taştan hemen oniki göze fışkırmıştı. Her bölük insan kendilerine özgü su kaynağını bilmişti. “Allah’ın rızkından yiyin, için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın.” demiştik.

Göze? ve kendilerine özgü su kaynaklar

Musa zaten İsrailoğulları’nın kabilelerinden birine aittir. Musa’dan 12 kabile daha fışkırmadı ki!!!! Bu inceliği farkettiniz mi?

<> evet

Bunu anlamak için YAKUB ile ilgili tüm ayetleri yazalım.

<> 19-Meryem/58: İşte bunlar Allahın kendilerine in’am eylediği Peygamberlerden, Adem zürriyyetinden ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail zürriyyetinden ve hidayete erdirdiğimiz ve intihab eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine rahmanın ayetleri tilavet olunduğu zaman ağlıyarak secdelere kapanırlardı.

<> 2-Bakara/132: İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, Yakub da: “Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak müslümanlar olarak can verin.”

<> 2-Bakara/133: Yoksa siz, Yakub’a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani, oğullarına şunu sormuştu: “Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?” Cevapları şu olmuştu: “Senin ilahına, ataların İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz; biz yalnız O’na teslim olanlarız.”

<> 2-Bakara/136: Şöyle deyin: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Musa’ya ve İsa’ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na/Allah’a teslim olanlarız.”

<> 2-Bakara/140: Yoksa siz, “İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı” mı diyorsunuz? Söyle onlara: “Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?” Allah’tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır! Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

<> 3-Ali İmran/84: De ki: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına indirilmiş olana, Musa’ya, İsa’ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz O’na teslim olanlarız.”

<> 4-Nisa/163: Biz, tıpkı Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’e, Yunus’a, Harun’a, Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik.

<> 6-Enam/84: Biz ona İshak’ı ve Yakub’u hediye ettik. Hepsini doğruya ve güzele kılavuzladık. Daha önce Nuh’a ve onun soyundan olan Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’e, Yusuf’a, Musa’ya, Harun’a da kılavuzluk etmiştik. Güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz biz.

<> 11-Hud/71: Orada dikilmekte olan karısı güldü. Bunun üzerine ona İshak’ı müjdeledik, İshak’ın arkasından da Yakub’u.

<> 12-Yusuf/6: İşte böyle! Rabbin seni seçip yüceltecek, olayların ve sözlerin tevilinden, sana birşeyler öğretecek, hem senin hem Yakub soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti tamamladığı gibi. Şu kesin ki, senin Rabbin Alim’dir, Hakim’dir.

<> 12-Yusuf/38: “Ve atalarım İbrahim’in, İshak’ın Yakub’un milletine uydum. Bizim herhangi birşeyi Allah’a ortak tutmamız söz konusu olamaz. İşte bu, Allah’ın bize ve diğer insanlara bir lütfudur. Ama insanların çokları şükretmiyorlar.”

<> 12-Yusuf/66: Yakub dedi: “Hepinizin çepeçevre kuşatılması müstesna, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah’tan bir garanti vermedikçe, onu sizinle asla göndermem.” Kardeşler ona garanti verince şöyle dedi: “Şu söylediğinize Allah Vekil’dir.”

<> 12-Yusuf/67: Yakub şunu da söyledi: “Oğullarım, birtek kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben, Allah’ın takdir ettiği birşeyi sizden savamam, hüküm yalnız Allah’ındır. Yalnız O’na dayandım ben, yalnız O’na güvenip dayansın tevekkül sahipleri.”

<> 12-Yusuf/68: Babalarının emrettiği yerlerden kente girdiklerinde, bu onlardan Allah’ın herhangi bir takdirini uzak tutmamıştı; sadece Yakub’un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Yakub, bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi sahibi idi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi.

<> 12-Yusuf/83: Yakub dedi ki: “Hayır, öyle değil, nefisleriniz sizi yine bir işe itmiş. Bana düşen yine güzel bir sabra sarılmak. Bakarsın Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü Alim olan O, Hakim olan O’dur.”

<> 12-Yusuf/96: Müjdeci gelip gömleği yüzünün üstüne bırakınca, gözü derhal görür hale geldi. Yakub: “Ben size demedim mi? Allah’ın izniyle sizin bilmediklerinizi bilirim.” diye konuştu.

<> 19-Meryem/6: Ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakub hanedanına mirasçı olsun. Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim.”

<> 19-Meryem/49: İbrahim, onlardan ve Allah dışında kulluk ettiklerinden uzaklaşınca, ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık ve hepsini peygamber yaptık.

<> 21-Enbiya/72: Ona İshak’ı bağışladık, ayrıca Yakub’u da hediye ettik. Hepsini hak ve barış için çalışan insanlar yaptık.

<> 29-Ankebut/27: Biz, İbrahim’e İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Onun soyu içine peygamberliği ve Kitap’ı yerleştirdik ve onun ödülünü dünyada verdik. Ahirette de o, elbetteki iyilik ve barış sevenler arasında olacaktır.

<> 38-Sad/45: Güçlü-kuvvetli, bakış ve görüş sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an!

“Yakub soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti tamamladığı gibi.”

“Yakub soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti tamamladığı gibi.”

“Yakub soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti tamamladığı gibi.”

“Yakub soyu”

“Yakub soyu”

“Yakub soyu”

??? Bu soy nedir acaba? İbrahim ve İshak “Yakub”un ATALARI ise, Yakub İbrahim’in torunu olmalıdır MI?

“Yakub soyu”

“Yakub soyu”

“Yakub soyu”

BENİ İSRAİL. İbrahim dede, İshak oğlu ve de Yakub TORUNU.

? Buna itiraz edebilir miyiz?

<> Yakup, Sarah’ıñ torunu da İbrahim SS torunu değil mi?

<> İbrahim’in Sara için “Kardeşim” demesi ile ilgisi yok değil mi konunun?

😉 Üstelik onu Sara’dan öte “HACER” için söylediği de olası… Sara tanınmış ve evliliği iyice bilinen bir kadındı. Ama Hacer bir Hami’li cariye idi. Kucağındaki çocuk (İsmail) İbrahim’e BABA diyordu ve elbette Hacer’e ANNE diyordu. Böylece “KARDEŞİM” yalanını ortaya çıkarmıştı. (Çocuktan al haberi)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 12/08/2004 (246/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 246 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

246-03-ishak-yakup-yusuf-2

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar