Siyonizmin Ortadoğu projesi – Türkiye planı – Ordunun yokedilmesi – 2099 – Kuranda Türkler – Avrupa Birliği tuzağı

Vira bismillah, haydi konuya başlayalım. Soru? (Ben çay alıp geliyorum.)

<> Ortadoğu büyük projesi tam olarak ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecektir?

 

Hüüps. Okudum candaşı.

ODBP olayı doğrudan 7 ülkeyi kapsayan (Kıbrıs yedibuçuk) Arzı Mev’ud’un ARTIK kurulması için start verilmiş bir projenin KAMUFLE ismidir. Çoktan başlamıştır. Irak’a bunun için girilmiştir.

Suriye ve İran’a diz çöktürülmüştür. İran mollaları bile Liberal oldular –BİRDENBİRE- bunu fark ettiniz mi? İran özelleştirilmeye açıldı. Buna ABD şirketleri de dahil İran’daki “DEMOKRASİ SÖYLEMLERİNİ” hiç izlediniz mi? Haberi olan var mı?

<> evet

Nasıl oldu da, İnsan haklarından tutun da liberalizme böyle ağız değiştirdiler BİRDENBİRE? Neredeyse BUSH gibi demokrasi Havarisi gibi demeçler vermeye başladılar Mollalar (Ayetullahlar). İran diz çöktü.

Suriye daha Irak harekatında diz çökmüştü. Suriye’de “Mac Donalds ve Coca Cola” çağı açıldı. Suriye eğer ABD dayatırsa ve isterse “Bekaa vadisinden egemen üs verecek”. Buna karşılık Lübnan parçalanacak. Kuzeyi Suriye’ye, güneyi İsrail’e verilecek. İsrail böylece İLK büyümesini gerçekleştirecek.

İkinci olarak, Ürdün’de Şeria nehrinin batısı >> ZATEN >>>>> Filistin’dir. Yani Ürdün’ün öyle bir toprağı EN BAŞINDAN BERİ yoktur. Yedi Emin gibi almıştır. (Kral baba ve oğul, yüksek dereceli Goyim ve masonlardır.) İsrail bunu da alacaktır. Filistin el Urdun’u ve şeria batısını kendisine katacaktır.

Geriye kalan ülkeler, Türkiye ve Suudiler+şeyhliklerdir.

Böylece Ortadoğu özel bir müslümanlık ile (Powell’in yapmadığı GAF biçiminde) şimdilik örnek olarak RTE’ye verilmiştir. Türkiye’den -orduya rağmen- Laiklik kaldırılacak ve yerine nasıl ki Avrupa’da “Sosyal Demokrat ve Hristiyan Demokrat” partiler varsa, Türkiye’de de “Müslüman Demokrat Parti” oldurulacaktır.

Bu örnek tüm 7 ülkeye zorla veya güzellikle kabul ettirilip Müslüman demokrat liderlerin tümü de illa ki BB siyonist masonlardan oluşturulacaktır. Bu aşamada Suriye başkanı, Ürdün kralı ve Türkiye Başbakanı bu işe dönülmez raptedilmişlerdir.

Ordunun direnmesine karşılık, giderek Genelkurmay’ın (YÖK ve diğer kurumlardaki generalleri) sonra MGK ve DGM kaldırılacaktır. Gn.Kur.Bşk’lığı doğrudan sivil otoritenin (Milli savunma bakanlığı) emrine verilip, başbakan ile muhatap bile edilmeyecektir.

Ordunun gizli ve örtülü tüm ödenekleri sivil sayıştay tarafından sıkıca denetlenecektir. Askeri mahkemeler sembolik olarak kalacaktır. Mesela ordudan atılan biri bu mahkemede değil, sivil mahkemede dava açıp kazanırsa geri dönecektir.

Bu kısa vadeyi orta vade izleyecektir: Türkiye 2020 gibi AB’ye girmeden önce (Nasıl ki Birliğe girmeden Gümrük birliğine girdik ve bu yüzden yılda 6 milyar dollar kaybediyoruz) ordu olarak Batı Avrupa birliğine girecektir.

Türkiye’de yarım milyonluk ordu gereksinimi olmayacaktır. Türkiye normal olarak 50bin kişi AB ordusu içine verecektir. 450 bin asker ise lağvedilecektir. “Profesyonel ordu adı altında” uzman-uzatmalılar orduda kalacaktır. Askerlik mecburiyeti kaldırılacaktır. Askerliği PARALI yaparak özendirip buna gönüllü ve yeterli gelenlere “Avrupa ordusu” denilecektir.

Demek ki TSK bu süreçten itibaren tasfiye olmaya başlıyor. Yani MGK’deki çok ciddi gülmek bilmeyen o tarza yer verilmeyecektir. Otorite kırılacaktır. Daha güleryüzlü askere doğru bir propaganda yapacaklar.

Bu arada Türkiye Gn.Kurmayı ve Ankara ile diğer garnizonlarda, Türk kadar, yabancı (AB ortak ordusu) karargahları da olacaktır. Bunlar Ulusçu olarak değil; AB ordu başkomutanı emrinde olacaktır. Yani Gn.Kurmay da bu komutandan emir alacaktır.

İkinci sorunun yanıtına geçmeden, sizin mütaalalarınızı da dinlemek isterim. (Ben tabloyu yaparım, sizler çerçevelersiniz ve sunarsınız)

<> Atatürk’ün TEK mirası (bence) TSK idi. TSK da inisiyatifini yitirdi yitirecek.

Evet Kuvayı Milliye idi. AB’ye girmek inisiyatifsiz bırakılmak demektir. Mesela ileride (Oylama, plebisit vb. ile) Kürdistan (Türk Kürdistanı) kurulacaktır. Eğer orası “Buraya Türk değil -mesela- İngiliz askeri gönderilsin” dediğinde oraya Türk polisi bile giremez artık.

SEVRes anlaşması ve defteri hiç kapanMAmıştı, ertelenmişti. İşte ertelemenin günü geldi artık. Kürdistan hatta biraz (mal ve tapu alımıyla) Ermenistan, batıda da bol bol Bizans (Yunanlılar gelip ebedi yerleşecek. Buna karşılık içinizden birileri de gidip mesela Selanik’e yerleşecek :)))) )

<> Çevik Bir’i zor zaptettiler, görev süresini uzata uzata (Allah’tan GKB yapmadan) zoraki uzaklaştırdılar. Ama gün geçtikçe çoğalıyor (subaylar içindeki) sayıları.

İstanbul 2099’a kadar Rum’u bol bir BİZANS olacaktır.

<> O yüzden Haliç kıyılarına bilmem kaç milyon dolar kredi veriyor AB, restorasyon için. Hatta kredi bile değil, hibe.

2099’da İstanbul geri alınacaktır. Doğuya (Ortaasya’ya) doğru bir Turan Birliği olacaktır. Türkiye o çağlarda tüm Avrupalılardan daha ileri Avrupalı olacaktır. Yani Avrupa özenine gerek kalmayacak, kompleks oluşturmayacaklardır.

Allah onlara elbette tuzak kuruyor. Rumlar sadece 3 ila 9 dönem arası galip gelecektir. Ondan sonra yeniden (ikinci kuvayı milliye) başlayacaktır.

<> 30/1: Elif, Lam, Mim.

<> 30/2: Rum mağlub oldu

<> 30/3: Arzın yakınında, maamafih onlar bu mağlubiyyetlerinin arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler

<> 30/4: Önünde de sonunda da emir Allahın, ve o gün mü’minler Allahın nusretiyle ferahlanacaklar

<> 30/5: o kimi dilerse muzaffer kılar ve aziz odur, rahim o

<> 30/6: Allahın va’di bu, Allah, va’dine hulf etmez ve lakin nasın ekserisi bilmezler

<> 1299 (Anadolu’ya giriş), 1699 (ilk toprak kaybı), 2099 (Turan/Horasan, inşaallah).

<> Maide/54: Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah, yakında, kendilerini sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı boynu bükük, kafirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda tüm gayretleriyle didinirler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın, dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir.

<> Fetih/16: Araplardan, muhalefet edenlere de ki: “Siz yakında çok zorlu savaş veren bir kavimle çarpışmaya çağrılacaksınız. Ya onlarla çarpışırsınız, yahut onlar Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir ödül verecektir. Yok eğer önceden döndüğünüz gibi yüz çevirirseniz, Allah sizi acıklı bir azapla cezalandırır”.

Allah’ın kurduğu tuzak şu: Nüfusları hızla eriyor Avrupalıların. Artmıyor. Yabancılarla evlenip ya da misafir işçi veya maço AB vatandaşlarıyla evlenerek zorla birazcık nüfusu artırmaya çalışıyorlar.

Giderek YAŞLANIYORLAR. Doğum azalırken ömürleri de kadınlarda 90, erkeklerde 84 oluyor. Yaşlı ve üremeyen bir kıta… Nüfusu azalacak AB’nin. Kimi ırklar temelli yok olacak. (Kuzey Avrupalılar, Benelüks ve izleyerek Almanlar.) Bulgaristan’daki Türk azınlık Bulgar nüfusunu geçecektir.

Hans von Aiberg, 06/05/2004 (225/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 225 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

225-03-arzi_mevud

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar