Ether – Yaratılış – İstila ve İstiva farkı – Kuantum köpüğü – Takyon – Soyut madde – Arştan inen Su ve fazları

<> Yunus/4: İleyhi merciuküm cemya* va’dellahi hakka* innehu yebdeül halka sümme yüyydühu li yecziyellezyne amenu ve amilus salihati bil kyst* vellezyne keferu lehüm ºerabüm min hamymiv ve azabün elymüm bima kanu yekfürun

<> Yunus/4: Hepinizin dönüşü O’nadır. Bu, ALLAH’ın verdiği gerçek sözdür. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar; böylece inanıp erdemli işler yapanları adaletle ödüllendirir. Kafirlere ise, inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.

 

Tşk.

Allah Arş’ı istiva etti. Allah’tan başkası istiva edemez. Ama O’ndan başkası İSTİLA edebilir (müstevlileri anımsayınız).

Dikkat! Allah Arş’ı işgal etmiyor (meşgul etmiyor yani, Arş Allah’tan daha mı önemli?) Allah bizleri İSTİLA etmiyor. (Allah bize kulum diyor, KÖLEM deMİyor. Bununla özdeştir.)

Allah kuşkusuz İHATA edici (bloklayıcı, abluka edici, kuşatıcı).

Allah’tan başka HİÇBİR  ş e y  bloklayamıyor, ihata edemiyor. ALLAH istiva ediyor. Müstevli değil, ama Müstawi. (Bu Allah’ımızın Kur’an’daki adıdır.)

Şimdi bundan sonraki aşama: Arş katı bir cisimdir. (Üstünü bilemeyiz, alt yedi tabakasını biliriz.)

ŞİMDİ: Yukarıda  A Y R I K  olarak duran KÜLLİ ŞEY’İN’den “B a z ı   ş e y l e r” AŞAĞIYA NASIL  t r a n s f e r  olur?

(Off klavye düşüncelerime yetişemiyor.)

İpucu: Arş yedi tabaka. Şimdi bana mesela MA(may, su)yun nasıl 7 fazı olabilir bunu söyleyebilir misiniz? Üçünü biz biliyoruz. Katı (buz), sıvı (su), gaz (buhar) fazları (halleri), kalan DÖRT!?

<> köpük, quantum köpüğü, esir/takyon vs… gibi mi?

 

Quantum köpüğü DÖRDÜNCÜ hali candaş. Yani dördüncüyü bildiniz 🙂

<> plazma

Evet, zaten dördüncü hal > Plazma demektir. Kuantum KÖPÜĞÜ (Süper uzay dolgusu) zaten suyun dördüncü halidir (fazıdır).

Şimdi TAKYON etherodynamiğine dönelim:

Takyonlar:

1. Sanal madde olan

2. Sanal enerji (NOOR, EN-Nur) iki fazdır

Etti 6. OK?

<> ok

Nasıl ki enerji (nar) biçimlenmemiş seyrek madde ise bunun tersine soyut enerji (NUR) çok sıkı BİÇİMLENMİŞ bir dokudur. Bunu açmak için şöyle örnekleyelim:

Bir melek SOYUT maddedir (Takyondur). Yani biçimlenmiş ana maddenin bir  B O Ş L U Ğ U  ‘dur. (Bizim bedenimizin doluluğu demek, ruhumuzun oradaki BOŞLUĞU demektir.)

E=mc² gibi, Takyon E’si (AL NOOR) biraz ters de olsa, ya da bizdeki her doluluk oradaki boşluk ve/veya tersi ise (İF) onun takyon formülü de tersine olarak çalışmaktadır.

( >>> bir parantez ne kadar büyük ve sonsuz olursa olsun, önüne gelen bir eksi işareti, parantezin içindeki tüm cebirsel ve işlemsel işaretleri tersine çevirir.)

Bu da anlaşıldı mı?

<> Nur >> Nar ilişkisi Magnetizmadan elektromagnetizmaya geçiş. (Bu da 5. hali idi). Ardından magnetizmanın çıkış ucu olan takyon ile 6. boyutu açıklıyoruz, desek eksik olur mu kaptanım?

Sevgideğer [candaş], nasıl ki BURADA suyun bir çok halleri (kar, tipi, dolu, don vb.) var ise, söylediklerinin tamamı da bunun misalidir.

Sözünü ettiğim ÖTEDEKİ SU (MA) fazıdır. Yani onun da sayısız sub-phaze’ları var. (Kırağı, çiğ, işba/şebnem gibi.) Biz alt fazlardan değil, şu anda üst 7 fazdan söz ediyoruz.

<> ok

Sadede geldiğimizde, KÜLLİ ŞEY’in’in istiva aleminden AŞAĞI geçişiyle ortaya çıkan emfazın adı  E S İ R  ‘dir.

Allah Esir’in tüm fazlarını Kur’an’da saymıştır:

1. Külli şey’in

2. Kevser

3. Küsur veya kesir vb.

Bunların hepsi MA (Örneğin “Arş’ı istiva etti.”, “O’nun Arş’ı SU üzerindeydi.”)

MA hem en yukarıda (50 bin yıllık bir gün ötede), hem de, şuna Allahüekber diyorum ki: YERYÜZÜNDEDİR!

Elbette bu MA yeryüzündeki MA olana kadar Aşağıların aşağısı fazlardan geçiriliyor, yani bu MA (içtiğimiz su) ESİR değil. (Umarım Kevserimiz olur Allahinşa.)

<> inşaAllah

Suyun fazları saymakla bitmez. (Çay, dere, ırmak, nehir, derya, umman, göl, gölet vb.) Sıfatları da bitmez. (Soğuk su, ılık su vb.)

Candaşım o yüzden sana bu fazları saymaktan imtina etmiştim. Ama asli olan su=H2O’dur.

<> DENİZ su değil mi?

Evet, Derya=Deniz, Umman=Okyanus, o anlamda yazmışım. 😉 Kur’an’da Bahr ve Umman kelimeleri vardır. Ama bazı SU’lar ESİR (veya kevser) değildir. Mesela deniz kızı SU değildir, ama cennet ırmakları cehennemin kan irin ödem akıntıları kezzap nehirleri yine SIVI’dır (eriyik anlamında).

İSTİVA’dan İSTİLA’ya aktarılmış Külli Şey’in ESİR’ine (Ether), Arş’ın altındaki MA diyoruz. Bunu diğer fazları izliyor.

Sonunda RA’D suresine geliyor ve örnekseniyor. Kuantum KÖPÜĞÜ (Süper ve Hyper uzay esirileri) burada anlatılıyor.

Şimdi bana bir daha RA’D suresinin ilgili ayetlerini bu örnek çözümleme bilgi süzgeciyle bir daha yazar mısınız?

<> Rad/17: İndirir/indirdi, el semaa’dan, bir maa/su; o halde saal/seyl oldu/olur vaadiler, qaderleri ile; o halde haml etti/eder el seyl, zebeden raabiyen (bol/taşan/yüzeye çıkan bir köpük); ve üzerine aqıd ettiklerinizden (akıttılarınızdan, erittiklerinizden), el naar/ateş içinde, bir hılye veya bir metaa arayan (için), bir zebed/köpük (vardır), onun misli(nde)/gibi. İşte böyle(ce), Darb eder Allah, el haqq’ı ve el baatıl’ı; o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas’a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz’da. İşte böyle(ce) Darb eder Allah el emsaale’yi. o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas’a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz’da. İşte böyle(ce) Darb eder Allah el emsaale’yi.

Dikkat ediniz, Arapça ve Sanskritçe TAMAMINI sohbetin başından beri yazmış ve anlatmış oldum. Artık çocuğun adını sizler koyacaksınız.

Kuantum köpüğü şunun şurasında 1999’da akıl edilmiş. 2003 yılında ise quantumize edilmiştir.

Kur’an’ın şu büyüklüğüne bakar mısınız? Allahuekber. El Kebir. El Mütekebbir.

Kuantum köpüğü “EMANET geçicidir”, yani KIYAMET ile birlikte tümden köpük yok olacaktır. Geriye kalan ne???

<> “o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas’a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz’da.”

 

MEKS şudur: Dev bir parantezin önüne getirilen bir tek EKSİ işareti. Bu işaret ne yapıyordu???????????????????? (Eksi de Meksi de SANSKRİTÇEDİR.) (Bereket >> Birikim gibi.)

<> herşeyi eksi yapıyor

<> “Fİ >>> bir parantez ne kadar büyük ve sonsuz olursa olsun, önüne gelen bir eksi işareti, parantezin içindeki tüm cebirsel ve işlemsel işaretleri tersine çevirir.”

Evet. EVREN bir MATRİX, hayal. Sınanmak istedik -gönüllü-. Sınav için MATRİX yaratıldı (Hayal hologramı). Bunun için KIVAMLI KÖPÜK yaratıldı. (Biz bunu gerçek sanıyoruz.)

Kıvamlı köpük >>> ZEBED.

Kuantum köpüğü uçar gider (Aynen Ankebut gibi dayanıksızdır), sadece yer ve göğün ayrılmasına (Tek bir düzlemin Dabbe ve Tarık olarak aniden ŞİŞMESİNE) yol açan bir MATRİX’tir.

Bunu Tarık’tan inen, Diplere giren ŞAHİDİ olarak söylüyorum. (Böylece Teori değil  D E N E Y  bile oluverdi.)

Kimse Allah’ın söylediklerini deneyleyemez. Ama herkesin MUTMAİN olmaya hakkı vardır.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 19/12/2004 (252/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 252 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

252-03-yer-gok-hologram

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar