Cifir – Zebur – Şiir – Remil

ZEBUR’u anlattım >>>>>> HUKUK AÇISINDAN.

ZEBUR’U ANLATACAĞIM >>>>>> DİGİTAL açıdan!

Zebur da >>> KUR’AN içinde serpiştirilmiş. (Tarihçe ve binary olarak)

Bir örnek vereyim:

NAS suresi >>> (Kul) Euzü birabbinnasi Melikinnasi İlahinnasi! Ve devam ediniz.

O ŞİİRİ görün>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Adı ZEBUR!

Bu şuaranın -delilerin, deli şeyhlerin- şeytanın üzerine indiklerinin şiiri değil! İlahi BİNARY şiir! Allah şiiri! Zebur’dan kalan, işte bu Felak ve Nas muvazeynleri.

<> 114-Nas/1: Kul e’uzü birabbinnas

<> 114-Nas/2: Melikinnas

<> 114-Nas/3: İlahinnas

<> 114-Nas/4: Min şerrilvesvasil hannas

<> 114-Nas/5: Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas

<> 114-Nas/6: Minel cinnetivennas

<> 113-Felak/1: Kul e’uzü birabbilfelak

<> 113-Felak/2: Minşerri ma halak

<> 113-Felak/3: Ve min şerri ğasikın iza vekab

<> 113-Felak/4: Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad

<> 113-Felak/5: Ve min şerri hasidin iza hased

Evet, akışı >>> ŞİİR gibi. Ayetlerin syntax’ları muazzam bir şiir gibi…

Şiir nedir? / Nazım nedir? 1 ve 0’ların ahenkli RAKİM bileşimi…

<> Mürselat ve Naziatın içinde de Nazım ve Nesir’e İMGE var değil mi?

Ve Rahman tekrarlarının da candaş!

Kur’an’ın tamamında o şiir vardır.

Ama o şiir için değil; ABCeD’in >>>>>>>>>>>>>>> SESSAYI dönüşümü olan CİFİR için…

Cifir’in öteki Codexi de REMİL’dir. Kur’an’da REMİL vardır. Bunu hadisler DANİEL (Danyal) peygamber’e indirilmiş gösterirler. Oysa DAVUT’un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MEZAMİR (Zebur) kitabı içinde yer almaktadır. Daniel ss. sadece onu deşifre etmiştir.

REMİL ile ilgili bir link lütfen. Ayrıca ARUZ (Remil) için bir link lütfen. (Etüd için link isteniyor sadece) Mümkünse bir de Daniel peygamber için link… (ÇOCUK peygamberdir -önemli=İbrahim de çocuktu-. İsa ve Muhammed ss arasındaki bir PEYGAMBERDİR! Kur’an’da adı geçmez -önemli-.

<> http://www.godstruthtous.com/isaiah-daniel/ezechiel2.htm

[] http://web.archive.org/web/20031209223417/http://www.allstarz.org/bible/word_hananiah.htm

[] http://biblehub.com/topical/h/hananiah.htm

<> Remil ilmi Peygamberlerden Daniyal’e verilmiş bir mucizedir… Allah; Musa’ya Asa’yı, İsa’ya (Mesihe) ölüleri diriltmeyi, Sultan Süleyman’a kuşlarla konuşmayı ve cinlere emretmeyi mucize olarak verdigi gibi, Daniyal’e de İlmi Remili ihsan eylemiştir.

Sıraya dikkat: Zekeriya-Yahya-İsa ————— DANİEL ———— MUHAMMED ss. İlk dördü birbirlerini GÖRDÜ, çağdaştırlar.

<> Eski havas kitaplarında remil var. Kum üzerinde yapılırdı, nokta ve çizgiden oluşur. Dörder gruplar halinde.

Evet >>> BİNEER sistem. (Digital, ikili sistem)

…. (0)

…/ (1)

../. (2)

..// (3)

Bunu, 64’lü olarak da Yin Yang sembolünün çevresindeki anagramlarda göreceksiniz.

Daniel şunu da buldu: N-S-E-W dört yön; NE=Kuzeydoğu gibi, NNE/NEE gibi ARA YÖNLER gibi…

<> İki nokta ve iki çizgi = Çizgi. Bir çizgi bir nota veya bir nokta bir çizgi = Nokta. Bunu önce çözememiştim daha sonra + ile -nin çarpımı -. – ile -nin veya + ile + çarpımı + yordamıyla bulmuştum.

Evet, bu da 19 sırlarındandır. 🙂

Şimdi bana bir Türkçe olarak arayabileceğiniz “Yaruşalim kızları” linki lütfen.

[] http://web.archive.org/web/20041027004500/http://www.isamesih.org/kutsalkitap/yeni_antlasma/Lu.23.html

[] https://www.jw.org/tr/yayinlar/kutsal-kitap/bi12/kitaplar/luka/23/  28  İsa kadınlara döndü ve şöyle dedi: “Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayı bırakın. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın.

[] http://web.archive.org/web/20031115111511/http://www.ilhanarsel.org/Muho/03III.html

[] http://incil.info/kitap/Ezgiler+Ezgisi/3

[] http://www.biblepage.net/tr/kitap/ezgilerezgisi-5.php?chxverse=8

<> Yerusalim geçiyor?

Evet, farketmez, Jarusalem = KUDÜS demektir. Yerusalim kızları diye şiirler var! (Zebur/Mezamir, Mezmur) Sanırım kitabı mukaddes olarak bu şiirlerden bir kaç örnek verebilirsiniz. (Tartışılan konu: Allah şiir mi yazdı -keyfi-?)

<> Yunus/25 ile bağlantısı var mı? DAR-ÜS-SELAM: Sekiz Cennet’ten üçüncüsü. Allahü teala Kur’an-ı kerimde mealen buyurdu ki: Allahü teala, Dar-üs-selama çağırır ve kimi dilerse onu doğru yola iletir. (Yunus suresi: 25) Cennet kızları/Huri mi?

Bu bambaşka ve çooook özel bir konu! SELAM’ı öğrenmeden, SELAM SELAM cennetine giremezsiniz anlamında…

<> Bakara/102. ayetteki; Harut ve Maruttan BABİL (tevratın ve incilin latince yazılışında olduğu gibi) ile ilişkilendirilerek çiftlerin (zevce) aralarını açma fiili de bu konu ile alakalı mı?

Tamamen İÇ İÇE. 😉 VE verdiğin iki surenin birbirinden çıkarımı olan MATRİS matematiğiyle ilgili… Ben o iki sureyi bulmuş ve asmıştım. Onun linkini verirseniz, size içinden REMİL’in nasıl çıkarılacağını gösteririm.

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/murseller-risalesi.jpg Mürselat ve Naziat (mürsellerin risalesi)

Link’i açarsanız, bunların kolonlara (dik sıra) ayrıldığını göreceksiniz. Mürselat ve Naziat’ın 5 ayetlerinin ilk kolonu; iki vav (V), üç fe (F) biçiminde; alttaki ayette de tersi. Matriss olarak bunu toplayınız (Birbirine götürme metodu); üstte bir FE, alta da VAV (V) kalacaktır. (Determinantların ilki)

İkinci ve üçüncü sıradaki ELİF VE LAMLAR tamamen ayıklayınız. (Kolonlardaki aynı remiller birbirini götürür.) İzleyen kolonlarda MİM ve SİN’ler birbirini götürür vb.

Kalan harfleri yine elde tutunuz. 8, 9 ve 13. kolonlar da birbirini götürür. Aradakilerde ise benzer harfler birbirini (aynı miktarda) götürür.

Kalan determinant sayı işte bunun ZEBUR REMİLİNİ verir. Ondan bir harf diziniyle SAKLI AYETİ çıkarırsınız. (Buna şimdilik zamanımız yok, sizler Etüd edip asabilirsiniz -bilahare-.)

FE > (şayetin tersi ve olumsuzlama anlamında)

VAV > YEMİN veya AND anlamında.

O halde Daniel as. ile ilgili Etüdlerinizi de bekleyerek, bu çocuk peygamber konusunun açıklamasını erteleyelim. Ama önemseyelim, çünkü VAHY nedir, NASIL OKUNUR! Bu mekanizmadan -sizin çabalarınızla- açıklanabilecektir.

İsa ve efendimiz arasındaki TEK elçi DANİEL’dir. Ve Kur’an’da geçmez! Bunun nedeni de orada açıklanacaktır -Etüdler çok önemli-.

Bir de Zebur şiirlerini bir kitabı mukaddes linkinden türkçe bulabilirsiniz. Onu da bulunca, ZEBUR’un nasıl tahrif edildiğini ve Daniel’in bu tahrifi nasıl düzelttiğini de öğrenmiş olacağız.

Hans von Aiberg, 21/12/2003 (207/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 207 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

207-07-murseller-risalesi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar