Ether – Kuantum köpüğü – Matrix – Elementler – Ateş ve Cehennem – Allah zalim mi? – Özgür irade

Evet sırada konuya dönersek hangi sorular var?

<> Atmosferin dışından biraz bahseder misiniz kaptanım?

Ben köpük ve matrix ile ilgili soruları kastetmiştim. 🙁 Konumuzu [candaş] başlatmıştı. Bittiğine emin misiniz?

Rad/17: İndirir/indirdi, el semaa’dan, bir maa/su; o halde saal/seyl oldu/olur vaadiler, qaderleri ile; o halde haml etti/eder el seyl, zebeden raabiyen (bol/taşan/yüzeye çıkan bir köpük); ve üzerine aqıd ettiklerinizden (akıttılarınızdan, erittiklerinizden), el naar/ateş içinde, bir hılye veya bir metaa arayan (için), bir zebed/köpük (vardır), onun misli(nde)/gibi. İşte böyle(ce), Darb eder Allah, el haqq’ı ve el baatıl’ı; o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas’a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz’da. İşte böyle(ce) Darb eder Allah el emsaale’yi.

Burayı tamamen anladık mı??? Örneğin Saal/Seyl > Türkçe SEL. Sanskritçe sail. İngilizce yüzmek anlamında Sail (sailor gemici, denizci).

<> “ve üzerine aqıd ettiklerinizden (akıttılarınızdan, erittiklerinizden), el naar/ateş içinde, bir hılye veya bir metaa arayan (için), bir zebed/köpük (vardır), onun misli(nde)/gibi.”

<> Fussion var mı bu kısımda?

Evet, fusion’dan başla Super Space Quantum köpüğüne, oradan da Hyper space Hollygramlarına kadar her tür hiyerarşik bilgi var.

Maddenin dördüncü hali plazma bir ATEŞ olayıdır. Yani sıvıya benzer ama DEĞİLDİR, sonsuz sıcaklıkta cehennemi bir sıvıdır.

ATEŞ ve su daima dengededirler. MA ile ATEŞ quantum köpük ve tünel süreciyle biter.

<> Aqıd etmek/edilmek, akide (şekeri) gibi eritme/eritilmiş, çekirdek erimesi, Kozirev’in glikoz yakma deneyi vb.

Evet ZAMAN ENERJİSİ de var burada. ÇÜNKÜ: Zaman enerjisi BAŞTA başka SONDA başka (farklı) akar. Çocukluğumuz adeta geçmek bilmez. (Zaman enerjisi çok az soğurulur.) Yaşlılığımız ise on yılı devirir de bir hafta gibi gelir bize.

Acceleration/İvme evrensel bir yasadır. Giderek hızlanırsınız.

Çünkü doğa sistemleri nedense asimetrik olarak başaşağı akar.

(Yoğun ve sıcaktan seyrek ve soğuğa veya kütlenin çekim topağının merkezine vb.)

Daha da ilerletelim:

Varlık yokluğa tercih edilmiştir. Madde salt enerjiye tercih edilmiştir. Yani enerjinin bir kısmı MADDE olmuş ötekisi de enerji olarak kalmıştır.

Saf enerji olarak da evren kalabilirdi… (Nitekim öyleydi. Sadece kuantum köpüğü halindeydi.)

Fakat ani şişme teoremi uyarınca evren rutin genişlerken birden KUANTUM köpüğü kuraldışı olarak ANİDEN şişmişti. Yani ışık hızından hızlı şişmişti.

Çünkü kuantum köpüğü DURUM olarak ışık hızına, fakat DAVRANIŞ olarak translumisans hızlara sahiptir. (Işığın kaynağı ışıktan hızlı gidebilir ama ışık sınırlı hızda gider demiştim.)

Bunlarda ters gelen bir şey var mı candaşlarım?

<> hayır

Tamamı KUR’AN’dandır. Benim bir fikrim katılmamıştır. Onun için sordum.

Gelelim Akaid’e: Doğrudan PLAZMA hali. (Özellikle bunu sadece Cehennem ehli gözlemleyebilir)

Cifirin doğasında basit GEOMETRİLER vardır. Ateş toprak hava su gibi.

İşte su ve toprak ÇAMUR olur.

Su ve Ateş buhar olur.

Ateş ve toprak AKİD olur. (Mağma eriyik)

Arada fazlar da vardır. Su ve Hava bulut olur, sis olur, ama aynı bulut ateş ve hava’da YAKICI duman olur; yani ferahlık bulamazsınız, astma haline geçersiniz. Bunalırsınız.

Madde canlıların doğası (Cennet eğilimi) TOPRAKSUHAVA tazeliği ve serinliği üzerinedir.

Cehennem doğasında ise ATEŞ devreye girer ve o hava DUMAN olur (atmosfer yerine). Mağmalar akar ve lavlar içine düşmüş gibi oluruz.

Cennet’te sürekli DAHA güzelleşen yani yenilenen simalara karşın Cehennemde sürekli daha çirkinleşen ucubik yaratıklara döner kişiler.

Biri ebediyen her an gittikçe DAHA güzel olurken, diğeri ise her an daha çirkinleşiyor. Yanındaki çirkinlere baktığında ise görülmemiş bir ESTETİK azabı çekiyor. (Non-estetik anlamında)

Yediği zakkum, tüm tuvaletlerin içeriğinden bile milyarlarca kez daha iğrenç. Ama yemek zorunda onu Usame ve Ebi Leheb’ler.

Ve ne acıdır ki, o çirkinlikler içinde bir Huri falan da yoktur. Yani beslenme içgüdüsü zakkum ile, cinsel içgüdü ise non-estetik çirkinlikler ile körelmiş.

Cennet tam savunma, mutlak savunma ve emniyet içindeyken, ötede her an bir zebani bir iğrençlik kötü sürprizler yapabilir. Giderek çirkinleşirler.

Haşa Allah zalim mi?

Yakıtı ateşi sen götürmüşsün. Şu kadar milyon asır yanacağım demişsin. (Götürmeseydin. Sözüm meclisten dışarı) HÜR SEÇİMİNİ yapmışsın. “Ben bunu istiyorum” demişsin.

ŞU MATRİX aleminde yani rüya içinde rüya aleminde saliseleri ebediyet ile değiştiren sen değil miydin?

(Ah bir hatırlasaydık Kalu Bela’da Allah bunları gösterdi)

<> Nebe/40: Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: “Keşke toprak olsaydım!”

<> 13/25: Allah’a verdikleri sözü, onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgun çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet var. Yurdun en kötüsü de onların olacak.

Allah cehennemi de gösterdi. (Süper plazma fiziği uyarınca) Cehennem boynunu büktü: “Bana kim gelir ki Yarabbi… Beni kim ister ki?”

Ve evrende en yüksek tiraj trend CEHENNEMİNDİR.

Cehennem dedi ki: “Kim ister gittikçe çirkin olmayı -şu hurilere baktığında-?”

Allah buyurdu: “Doldun mu?”

Cehennem yanıtladı: “Daha var mı?”

Allah zalim mi?

Eğer buna zalimlik derseniz daha dünyada başlar bu suçlamanız. O neden zengin, bu neden erkek de dişi değil. Bu neden kedi de insan değil!…

OYSA bizler SEÇTİK bunları, MUTLAK ÖZGÜR iradeyle “Kedi olacağım” dedik Maydonoz olacağım dedik, Melek-cin Mecüc olacağım dedik. Deccal olacağım dedik.

<> Cinsiyet seçimi de bize mi ait?

(Ruhların cinsiyeti yoktur. Bedende cinsiyet vardır.)

Hatta “Zenginlik verme bana rahmet ver” dedik. O zengin ben fakirim dedik.

Bunları doğarken unuttuk.

SÖZÜMÜZ neydi? “Ben zenginlik değil rahmet istiyorum”.

Unuttun mu sözünü? Hatırlatır o gün sana son nefesinde Melekül Mevt. “Yaaa ben gönüllü yoksulluk istemiştim!”

MATRİX evreni böyledir. Herşey hayal aslında. Hülya, rüya… (Cümle hologramlar bir tür sanal gerçekçilikler.)

<> Rum/43: Allah katından geri çevrilmez bir günün gelmesi öncesinden vechini kayyim (bölünemez, değiştirilemez) dine çevir. Allah’tan onun için geriye döndürülmesi yoktur, o günde sed sed ayrılınır.

Evet MATRİX. Genlerimiz bir matrix aslında. Dörtlük sistem (AGCT) olası dizeler ve dizgeler oluşturuyor. Bu da bir matrix.

Ya gezegenler? Hani şu Tietz Bode sayısı vb. Bir DÜZLEM MATRİSS değil mi?

0-3-6-12-24-48-96-… diye diziyorsun gezegenleri, bunlara 4 ekliyorsun ve 10’a bölüyorsun. Çıkan, güneşten uzaklığı veriyor. Bu da MATRİSS. (Keşke Matriss’in de filmini çevirselerdi.)

Matrix tüm Gauss ve Riemann 3D’lerine yanıt olurken, Matris birleştirilmiş bir Tarık ve Dabbe (Gök ve yer) MAHŞERİ oluveriyor. Böyle bir evrenin de filmi yapılabilirdi. (Steven Spielberg duymasın -imza spilberg)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 19/12/2004 (252/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 252 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

252-08-elementler

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar