Renkler – Yeşil- Ruh – Matematik – Sanal sayılar – Elif noktaları – Kodlar – Cifir – Beşinci işlem

Ve dönelim yeniden YEŞİL’e. Sabıkun’daki yeşil ALLAH’ın bahşettiği çok özel bir renktir. GÖZ  k ü r e d i r  yani içiçe AKTAR’ı vardır/çapları vardır.

Şimdi yeniden bazı şeyleri hatırlayalım:

Kalubela -sanal alem-, bunun gerçel yansıması neydi? MAHŞER. Mahşer meydanı Kalubela ardından kuruldu, kuruldu dümdüz, kalınlıksız.

Evrende bir insan boyu kalınlığın miktarı sonsuzda bir’dir -tıpkı ŞEY’in sıfır değeri gibi-. İnsanı ARŞ ile kıyaslayın, sıfır tam sonsuzda sıfır çıkacaktır.

Zaten RUH denen kalil şey. Dikkat: KALİL ŞEY bu anlama geliyor.

Hiçbir cismani özelliği yok, sıfır tam sonsuzda bir gibi BOŞCÜMLE.

Kalil >>> düşünülebilecek en küçük sayı demektir:

0,0000000000000000000000000000000000000..p..00001

İşte KALİL=ŞEY budur.

Elbette herbirimizin RUH’undan söz ettim. Ama ruh bir tek bütündür, yani sonsuzda-birlerden (sınırlı sayıda. Bakteri, virüs, hayvan bitki ruhları bile dahil) KALİL bir sayıda vardır.

Çünkü tüm ruhlar bir kar bulutu gibi bütündür, kar taneleri de herbirimizin ruhu oluyor -anlatmıştım-.

O halde SANAL bir şeyden söz ediyoruz.

Argand çizimini hatırladınız mı?

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2017/01/argand.png

Bu takyonların matematiğidir, bir ekseni REEL, diğer dikme olarak karşı gelen eksen ise SANALDIR.

Yani iki kare farkı olan eşleniktir. ((a+b)(a-b) gibi a²-b² derken bir kısmı REEL (a+b), diğeri sanal (a-b). İlki kare köke alınabilir, ikincisi alınamaz (sanaldır).)

Pekiyi tam bir SANAL (Yani ruh) sistematiğini nasıl oluşturursunuz?

Anımsatayım:

1. Cebir skalasında SOMUT (reel, gerçel) pozitif ve negatif sayılar vardır. Lineerdir.

Argand çiziminde ise

2. Biri pozitif veya negatif yatay, diğeri SANAL olan ve buna dik gelen imajiner sayı skalasıdır.

Buna “Doğu ve Batı”nın RABBİ diyoruz. Rahim suresinde bu böyle geçer…

[] https://www.hanifislam.com/sohbet/150.2003.04.11.htm#2

Bir de RAHMAN suresi var: “İki doğu ve iki batının rabbi”.

(Böylece Rahim suresini de öğrenmiş oluyoruz 😉 Doğu ve Batının Rabbi… geçen sure RAHİM suresidir -aslında-. Araplar keyfi adlar koymuşlardır (çünkü tasnif, klasifikasyon, kategori, indeks bilgileri hiç yoktu.) Araplar herçağda klasman özürlüdürler.

<> mearic, şuara

Evet, bravo. Mearic diye bir sure yoktur. Çünkü MİR’AC’ın çoğuludur. -Bilirsiniz ben yineliyorum sadece-.

Mearic ismi nereden geliyor???? Mir’aclar.

Neden çoğul? (Nebi ve çoğulu ENBİYA’yı sure ismi olarak anlarım, ama kaç mir’ac olmuş ki mearic demişiz?) Surenin adı Mearic değil, RAHİM suresi… Bunu da düzeltelim…

İleride buna değineceğiz ve KADIN’ın rahminin doğrudan SURBORUSU/Nefhi Sur olduğunu anlayacağız -yeniden-.

(Dikkat genital organların vaginal bölümünü kastetmiyorum. Uter ardındaki berzahtan söz ediyorum. Bunu istismar ettiler de mecburen yineliyorum.) Rahim ağzı berzah, arkası da Nefhi sur’dur.

50 bin yıllık bir tek günlük yoldur. Ruhlar buradan üflenir. Onun değer adı ELİF noktasıdır.

(Aleph titrek N harfi: Bu harf ibrani alfabesine SONRADAN girmiştir. Asıl Aleph harfi bildiğimiz 1 idi.)

[] א

Konumuza dönelim:

Mearic >>> RAHİM suresidir.

RAHMAN da yine BOZULMAMIŞ ender surelerden biridir. Nasıl olmuşsa bir türlü karıştıramamış Ebu Süfyan zürriyeti…

O korunmuş, tastamam aynen korunmuş. Oysa Mearic (rahim) bozulmuştur, yani sıraları karıştırılmıştır.

Şuara suresi ise gerçekten aynı ad ile kalmıştır. Ş(şın) uğurlu bir harf değildir. ŞUARA, ŞEYH, ŞEYTAN, ŞER vb. gibi biraz ürperten harftir.

(Zaten şeytanın çocukları olup da herbirimize verilen özel şeytan mültikopileri de hep -iyşin, -ıyşın sonekleri ile biter. Anımsayınız ki melekler de hep il veya ail ile biter (Cebrail, cibril gibi), yani ELİF harfiyle ŞIN sanki karşı karşıyadır. (ahuramazda gibi.))

Rahman suresinde İKİ DOĞU-İKİ BATI VAR? Neden???

Argand çiziminde, BİRİ REEL diğeri İMAJİNER iki dikgen skaladan söz etmiştik.

Bunu beşinci işlemde İKİ KATLI yapabiliriz. Yani bir kare oluşturun, ikisi sanal, ikisi reeldir. (biri pozitif ve negatif reel ise >>> İF tersi olarak kalan ikisi de biri pozitif diğeri negatif olan İKİ İMAJİNER (sanal) Aiberg çizimi oluşturur. Böylece Argand çizimlerinin üstüne çıkabiliriz.

RUH budur >>> ikisi de SANAL olan bir Aiberg (argand gibi) çizimidir.

Argand çiziminin bir yüzü MADDE diğeri ise takyon iken Aiberg çiziminin İKİSİ DE TAKYONDUR. Ruh işte budur.

<> (a+bi)(a-bi)=a²+b²…?

Evet [candaş] aynen öyle, ama beşinci işlem şudur: bir argand çizimi >>> Doğu ve Batı iken, bunu ikiye katlayan Aiberg çiziminde İki Doğu ve İki Batı vardır.

Bunun sonucunda anomaliler tıpkı REELMİŞ gibi elde edilebilir. Oysa sonucu sonsuz çıkan denklemlerde hep reel sayılarla anomalileri birbirlerine bölemediğimiz için sonsuz hükmünü veriyorduk, sonucu sonsuz anlamında…

Beşinci işlemde (ki bu beşinci derece denklemler demektir) engin bir matematik (METAmatik) bilimi ortaya çıkıyor. Meta-fizik gibi meta-matik. Bunun altıncı derecesi de var, buna da Ana-matik diyoruz. (Metabolizma anabolizma gibi düşünün)

Bunlar çok ileri konular. Kısmen Matriss ve geomatrix (kehf) olarak bu Rakim biliminden zaman zaman söz etmiştik. Ama gerçekten erken.

(Jana tam anlamıyla kendi çağına döndüğü için, bu matematik dallarına ŞİMDİLİK yer veremiyorum. Çünkü bunları bayan KMA olarak Jana’ya devredecektim. Artık devredeceğim kimse yok.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 30/12/2004 (257/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 257 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

257-02-argand

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar