Matematik – Nome – Hologram – Ruh – Emir – Adem eşyaları isimlendirir

Böylece RUH kavramında öyle bir sonuca geldik ki, iki doğu iki batı kavramından NONE-NOME, MONO-NOME, (Binom gibi, antinom gibi) bilinmedik, evren tarihinde ilk kez ortaya koyduğum 7. dereceden denklemler ortaya çıkıyor.

Nonom ve monom’lar ise doğrudan RUH matematiği yani Aiberg (çift doğu) çiziminin nonom >>> ŞEY ve monom >>> EŞYA olarak karşılığını oluşturuyor.

MONO NOME çünkü tüm ruhların (Aslında tek ruhun) tek adı var. O da MONO-NOME (monom) ve bireysel olarak benim ruhum (senin ruhun) ise bunun bir bileşeni değil, üyesi….. yani ŞEY (hiçbirşey yok şey >>> NONE-NOME/non-nom/NONOM anlamına geliyor.

Biliyorum sıkıcı konu bunlar, fakat kozmik sırlar içeriyor. Kuşkusuz aranızda matematik felsefesini bilenleriniz bunu anlayacaktır.

Bir şey var >>>>> o şey RUHU KÜLL >>>>>> Yani >>>>>>> MONONOME, monom. Onun herbirimize verilmiş bir hisse senedi gibi NONENOME >>> Nonom’ları var…

Bunlar matematiğe sadece BENİM aracılığımla ilk kez girmiş kavramlar.

Şu anda beşinci dereceden denklem bilen bile bulunamaz. Ben yedinci dereceden söz ediyorum, artık o sembol ve rakamlardan değil; kardinal denen (ben mahyo kardinallerini kullanıyorum) nome (isim) ve number (sayı)lardan oluşan bir sistem.

Böylece “RUH‘dan sorulduğunda” de ki “Size KALİL bir miktar verilmiş olup” Allah’ın emrindendir… Burada KALİL’i açıklamaya çalıştım.

(Daha önce üç anlamını vermiştim, bu dördüncü açılımı.)

<> 17/85: Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az birşey verilmiştir.”

<> 17/85: Ve yes’eluneke anir ruh* kulir ruhu min emri rabby ve ma utytüm minel ylmi illa kalyla

Kalil, çünkü bunu tüm insanlık tarihi boyunca komplex sayı değil, ikisi de SANAL olan sayı sistematiği (6. derece) olarak kimse fark edememiştir.

Allah’ın verdiği KAVL sayesinde bunu da Haniflik gibi ilk ve tek buradan duyuruyoruz.

Argand çiziminde biri REEL ikinçisi imajiner olan KOMPLEKS (karma, karışım) sayı vardır. O kalil değildir.

Ama ESİR matematiğinde ve etherodynamics’de Aiberg çizimi İKİ adet sanal setten kuruludur, yani KOMPLEKS değildir. Bu noktayı ayırt ettiniz mi?

<> kesinlikle evet..

Argand çizimi KALİL değildir, bildiktir, ama size verdiğim AİBERG çizimi kesinlikle kompleks değildir. Yani KALİL’dir.

Böyle bir sayı bir şey ifade etmez. Ona DİREKTİF (operatör sayılara verilen yöney veya vektör emri) gerekmektedir ki böylece ESİR DİNAMİĞİ içinde yol alsın.

Gerçekten de Mahio kardinallerinde bir OPERATÖR sayıya mutlaka DİREKTİF bir sembol eklenmelidir. (Daha sonra operatör sayı vb.yi araştırınız. Bu ayrıntılara girersem iki yıl geçer.)

Pekiyi direktif ne demektir?

<> z dikmesi?

Onun dışında kelime anlamı olarak soruyorum. (Nome=isimlendirme adem’in DİREKTİF göreviydi.)

<> emir komut

<> talimat

<> ol-kuün?

Allah Adem’e EMR+etti Eşyayı İSİMLENDİR (nome=Name=Ad koy. Sanskritçesi nam.) Böylece NONOM olan EŞYA’ların birer adı oldu (MONOM).

<> 2/31: Ve Adem’e isimlerin tümünü öğretti. Sonra onları meleklere göstererek şöyle buyurdu: “Hadi, haber verin bana şunların isimlerini, eğer doğru sözlüler iseniz.”

<> 33. Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm inny a’lemü ğaybes semavati vel erdy ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun

Evet DİREKTİF >>> EMİR, TALİMAT demek. Pekiyi ayet ne diyordu?

Ve yes’eluneke anir ruh* kulir ruhu min emri rabbi ve ma uti

Ve yes’eluneke anir ruh* kulir r

ruhu min emri rabbi

ruhu min emri rabbi

ruhu min emri rabbi

Ruh burada operatör, fakat DİREKTİF gerektiren operatör, bir operasyonun direksiyonu olmazsa o operatif olmaz. Direktif şarttır. (Operatör sayıların doğasını bilahare inceleyiniz ltf.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 30/12/2004 (257/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 257 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

257-03-nonome-monome

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar