“Selam, selam”

Arz'dan Arş'a Evrenin Sırları, Sınırları 2

Apendix-16

"Selam, selam"

"Cennet-mekan" okurlarımıza Cennet ve Cehennem alternatifleriyle ilgili ayetlerin cifirsel özel çözümü sonuçları bazı özet kriptolojik bilgilere değinmek istiyoruz : Cennet'ten Dünya'ya transfer edilen insanın, unsur bakımından bir benzeri de oranın sakinleri "İnsan ile birliktelik" görevini üstlenmiş olup, kişi başına sayıları ve güzellik dereceleri, Cennet'i ebedi sahibi olmak üzere hak etmiş insanın mahşerdeki "Terazi" artı değer sonuçlarına göre "İlahi planda" değerlendirilmiştir. Huriler, Cennet'in sahibi değil; Cennet sahibi insanların maiyeti, kişisel insan imparatorluğunun ve/veya imparatoriçeliğinin tebasıdır.
Cennet ehli Hurilerin güzelliği ve sayısı bu tür kıstaslara öre değişmekte, Cennet ehline nitelik ve nicelik (70 ila 70 bin arasında değişen) bir rezerv tashih edilmektedir.
Huri'ler, "Arş'ını su üstüne kurarak" istiva eden RAHMAN'ın bu ilahi "su" misalinden yaratılmıştır.
Bu su "Rahman ve Rahim" isimlerinin yani merhamet, bağışlama, esirgeme, şefkat, barışma ve hoşgörü özelliklerinin bir araya getirildiği SEVGİ kategorisindendir. Bu ilahi su sevenlerin özelliğidir.
Öyle ferahlık, öyle serinlik verir ki, topraktan yaratılmış insanadır tüm bu sevgileri… Cennet'in "su" özelliğinin tam tersi Cehennem ateş özelliği ise sevgisizliğin cezasıdır. Nasıl ki Cehennemlikler, "Aman, vay, üf!" diye bağrışacaksa, tüm Cennetlikler (Cennet'e sonradan alınan insanlar ile Cennet yerlileri huriler) sevgibarış anlamında "Selam, selam!.." diye selamlaşacaklardır. Böylece ALLAH ve melekleri Resulullah gibi insana da "selam" vereceklerdir.
ALLAH ve meleklerinin Resulullah'a (§) selam ve salat da bulunması, iman edenlerden de bunu istemesi önemlidir. Dünyada hem selam hem de salat (Dua) geçerlidir. Ama Cennet'te dua (Salat) ve ibadet (Namaz, oruç, zekat vb.) olmadığı için, salat kelimesi kalkacak yerine selam gelecek ve böylece karşılıklı selamselamdenecektir.
Sevgi ve barışın adresi, kainatın en güvencelimekanı olan Cennet'in özelliği sadece sevgi ve barış'tır. Cennete sonradan alınan insanlarla Cennet yerlileri huriler sevgiyle selambarışla selam anlamında "Selam, selam" diyerek selamlaşacaklardır.
İslami biçimiyle "Selam" Hristiyanlıkta Salut (salü); ve Musevilikteki biçimiyle "Şalom" dur.
Selam, selam Cennet'teki kişiler arası görgü, nezaket sözcüğüdür. Cennet'te her şey çift çift olduğundan (Rahmam suresi) Selamın iki kez yinelenmesinin amacı, görgü simgesi olduktan başka, selameti, selimliği, salimliği anlatmasıdır. Salim, kurtarılmış, güvencede ve emniyette demektir. Bunun tersine zalim ise dünyada ektiği zulmün karşılığını Cehennemde biçendir.
Hem teslim olmuş, hem de müslüman anlamına gelen selamın iki kez kullanılmasının bir başka anlamı da karşılıklı nezaketi; yani iki kişi arasındaki diyaloğu vurgulamasıdır. Görgülü, uygar kişilerin birbiriniselamlaması ne kadar doğalsa, o da öyle gereklidir. "Selamına selam!"
Cifir olarak selam; eski kök dilde "Müslim" anlamındaki İslam'dan gelmektedir ki; her kitap ve suhuf alan kavmin mü'minleri mutlaka MÜSLÜMAN'dır.
Öte yandan Selam sözcüğünün cifir anlamı ise çok manidar : Birinci selam; "Suhulet ve Muhabbet"; ikinciselam "Sulh=Barış" anlamındadır.
Bu kelimeler aslında Arapça değil, insanların tek dil konuştuğu dönemlerden kalmadır. Dillerin ayrılma öncesi dönem yine "Cifir kapsamında"dır.

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar