Allahtan gelmek ve ona gitmek – Hur ve Ruh – Etimoloji

Allah’tan geldik (HUR), Allah’a RÜCU edeceğiz.

HUR ve RUH‘dan söz edeyim biraz… Kelimenin kökeni elbette yine sanskritçe. Sanskritçe HİSSEDİLEN bir dildir. Sanskritçe konuşulmaz. HİSSEDİLİR veya YAŞANIR! CİFİR bunun üzerine kurulmuştur. Cifir’in Fransızcası chifree de CİFİR sözcüğünden gelme… Yunanca karşılığı Kryptonik Gametria.

Ruh da böyle bir kelime, tüm dillerde izi vardır. Alakasız yerlerden RUH kelimesini bulabilirsin. Mesela TO RİDGE dersem bu ne ifade eder? İngilizce sözlüklere bir bakınız. (Fiildir.) ???

<> isim olanını buldum: iki vadiyi birbirinden ayıran sırt; dağ sırtı; çatı sırtı.

Peki BRİDGE dersem ne anlama gelir???

<> köprü; köprü yapmak, köprü kurmak, fiil.

Şimdi Almanca RÜCK ne demek? (Aranızda Almanca bilen yoksa ben yazacağım.) Sanırım yok. [Candaş] flamanca biliyor, o size yardımcı olacaktır. Almanca Zu+rück. [Candaş] orada mısın?

<> evet, kaptan. RUG(rux)=SIRT Hollandaca

Zu Rück’ün Flamancasını yazıyorum: Terug.

<> terug=geri

Zurück de geri (Almanca) ve şimdi almanca Brück diyorum (Die Brücke):

<> köprü

Evet… Şimdi Terug’un RUG’unun OKUNUŞUNU yazıyorum >>>>>>> RUH! Doğru mu?

<> evet, rug okunurken ruh okunuyor hollandacada

 

RUG’un Arapçasını yazıyorum: RÜCU.

rûcu >>>>>>> Allah’a GERİ iade edilen…

Allah’a RÜCU etmek >>> TERUG. (Zurück geweisen)

Şimdi Geri dönen kelimesinin Hintçesini yazıyorum: Raci. (Aynı zamanda Arapça’da kullanılıyor >>> Rücu edene raci deniyor.) Hint soylularına Raja (raca) denmesinin nedeni de bu…

Sanskritçeye gelelim:

Eğer siz gidiyorsanız HEDEFE >>>>>>>>> Siz kopmuş gelmişseniz HEDEFTEN, iki söylenişi var: RUĞ ve RUJ. Birincisi RUH olan kelime; ikincisi de Rücu olan kelime. (Rugh=Ruh okunuyor, Ruj=Ruc okunuyor.)

İki şeyi birleştirme ÖNEKİ ise “Bha” kelimesidir. Mesela iki tepeyi birleştirecekseniz, bhaRugh  diyorsunuz >>> KÖPRÜ de demek…

Bakınız Sanskritçiyi YAŞADINIZ.

To ridge’den geldik zu rück’e ve Terug’a. Sonra Hindistan’a uzandık. RUH ve RÜCU kelimelerini, bir ALLAH’a köprü anlamında olduğunu öğrendik.

Arapça Taal gelmek; RUH gitmek! Ruh’u Allah üfürünce oradan buraya GİDER! Sonra da geri döner >> RÜCU eder.

Ruh kelimesinde ÜFÜRÜLME sözcüğü gizlidir, “RAYİHA” gizlidir ayrıca…

<> bhareyn?

(Bahr deniz, BahrEYN iki deniz.)

Şimdi gelelim HUR kelimesine… Tüm Afrika’da kullanıldığı biçimiyle UHURU! Sanskritçe’de doğrudan HUR.

Uhuru ne demek bilen var mı? Esaslı bir slogandır. Özellikle benim sloganım!

<> Hücum?

Hayır, “ÖZGÜRLÜK” demek. Afrika UHURU diyerek sonunda emperyalistleri başından attı.

Arapça’ya sanskritçeden girdi. Mesela Hintçe >>> BİHAR (Azıtlı, özgür ülke) demek.

Yine Bahar >>> Çiçeklerin/bitkilerin yeniden fışkırması=Özgür kalması.

Yine Buhar >>> Buz ve su’dan ÖZGÜR kalan su (buharı).

Yine Baharat >>> Kokusunu özgür bırakan, ıtırlı spice’s… BHARAT >>>>> HİNDİSTAN’IN RESMİ İSMİ! (Hindistan diye geçmez, Bharat Cumhuriyeti diye geçer.) Hür ülke anlamında…

Demek ki HUR ve tersi olan RUH. Ruhun hür olması ve sonra Rücu ederek aslına dönmesi şifreleri burada saklı…

Bu kadar ayrıntıya gerek var mıydı? Evet vardı!

Terug dedik, köprü dedik ve KELİMELERİN izini kovaladık.

Eğer bunları ben bilmeseydim, bugün Kur’an’ı size su gibi akıcı yorumlayamazdım. “Durun bir gidip şeyhime sorayım” demek zorunda kalırdım.

<> :))

<> Açıklığa kavuşması olanaksızdı neredeyse, sizin tefsirat ve teferruatınız olmasaydı

Hans von Aiberg, 03/10/2003 (195/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 195 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

195-02-ruh-hur-etimolojisi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar