İbrahim ve eşleri – Hadis – Rüya – Nefs ve Ufuk – Omni

Şimdi nerede kalmıştık? Feminizmin İbrahim atamızdan başladığına, Kur’an’da ayette, “Kızçocuklarının hangi suçtan gömüldükleri sorulduğunda” ifadesini açıyorduk.

<> Neredeyse ayet ayet taradım sözü geçen ayeti bulamadım… bulan var mı?

 

Hacer’i anlatan ayetlere baktınız mı? Hacer ile ilgili ayetlere bakınız. Sadece Hacer. (İsmail’in annesi, İshak’ın değil.)

<> yalnız hans emin misin kur’an’da o bahsettiğin ayetin “bu benim kizkardeşimdir diye geçen” olduğuna? Baktım hiç bulamadım. http://www.kuranfihristi.net/index.php burada baktım hiç bulamadım

<> ibrahimle ilgili tüm ayetleri taradım kaptan; ama kitab-ı mukaddeste ben de okumuştum sanki; o ibrahim /39 değil mi

Hani, “Allah ileri yaşlarda iki eşine de iki çocuk verdi”.

<> o ibrahim/39 değil mi

<> ama kitab-ı mukaddeste ben de okumuştum sanki;

Kitabı Mukaddes Hacer’in tüm güzel anılarını Sarah’a nakletmiştir. Yani kaydırmışlardır. O bakımdan hiç inanmak caiz değildir. Hacer ile ilgili AYETlerden birini yazınız ltf. (İsmail’in annesi.)

<> Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Peygamber İbrahim (a.s.) şu üçü müstesna asla yalan söylememiştir. Bu yalanlardan ikisi Allah’ın zatına aittir. Birisi: Ben hastayım öbürü de: Belki bu işi, putların şu büyüğü yapmıştır, demesidir. Biri de, Sare hakkında söylediği sözdür. İbrahim, Sare’ye: Şu cebbar hükümdar senin, benim zevcem olduğunu bilirse, seni benden alır. Eğer sana sorarsa, benim kızkardeşim olduğunu haber ver. Çünkü sen İslam Dininde>>

 

Ebu Hureyre, bunu Tevrat’tan (Rubinlerden) araklamış. Pekiyi “Ben hastayım” yalanı ayetlerde var mı?

<> 37/88-89: İbrahim yıldızlara bir göz attı ve “Ben rahatsızım” dedi.

<> 37/90: Onu bırakıp gittiler.

<> 37/91-92: O da onların tanrılarına gizlice yönelip: “Sundukları yiyecekleri yemiyor musunuz? Ne o, konuşmuyor musunuz?” dedi.

<> 37/93: Sonunda, üzerlerine yürüyüp kuvvetle vurdu.

<> 37/94: Hemen ona doğru koşuştular.

Bunlar önemlidir. Devam. (Konu bitene kadar)

<> 37/95-96: İbrahim onlara söyle söyledi: “Yonttuğunuz şeylere mı tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yonttuklarınızı da Allah yaratmıştır.”

<> 37/97: Dediler ki, “Onun için bir yapı kurun ve onu ateşe atın.”

<> 37/98: Onun için bir plan düşündüler, fakat biz onları altettik.

<> 37/99: Dedi ki, “Ben Rabbime gidiyorum; O bana yol gösterir.”

<> 37/100: “Rabbim, bana barış ve iyilik sevenlerden birini lütfet!”

<> 37/101: Bunun üzerine biz, İbrahim’e yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik.

<> (halim bir oğlan)

<> 37/102: Onunla birlikte çalışma çağına varınca, “Oğlum,” dedi, “Rüyamda seni boğazlamam gerektiğini görüyorum. Ne düşünüyorsun?” “Babacığım,” dedi, “Sana emredileni uygula. ALLAH dilerse beni sabırlı bulacaksın.”

<> 37/103: Böylece ikisi de teslim oldu ve onu alnı üzerine yıktı.

<> 37/104: Kendisine, “İbrahim!” diye seslendik,

<> 37/105: “Sen rüyanı uyguladın.” İyileri böyle ödüllendiririz.

Tamamdır. İsmail’e kadar yeterli. Şimdi neler olmuş?

1. RÜYA diye bildirilen şudur:

a) İhtimali gerçekleşmişse

b) İhtimali BEKLEMEDEDİR.

A İhtimali >>>>>> SOMUT (Objektif/Afaki)

B İhtimali >>> SOYUT (Sübjektif/Enfusi)

Bunu anlatmak için lütfen “Nefislerindeki ve ufuklardaki kuvvetimizi göstereceğiz” ayetini yazar mısınız?

<> 41/53: Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve öz benliklerinin içinde göstereceğiz. Ta ki, onun hak olduğu kendilerine ayan-beyan belli olsun. Kendisinin herşey üzerinde bir tanık oluşu, senin Rabbine yetmez mi?

<> 41/53: İleride Biz onlara hem ufuklarda (kendilerinin bulunduğu Harem sınırları dışında), hem kendi Nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak. Rabbinin herşeye şahit olması kafi değil mi?

<> 41/53: Senürihim ayatina fil afaki ve fi enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli sey’in sehid

Ufuk tekil, Afak çoğul=OBJEKTİF kelimesinin Kur’an’daki tastamam karşılığıdır. ENFUS ise nefsin çoğuludur. Ve tastamam karşılığı >>> SÜBJEKTİF’tir.

Kant antinomu: Evrende bir şey tersi ile birlikte aynı anda ayrı yerlerde oluşur. Biri GÖZLENİR (afaki) iken; diğeri Sübjektif gerçekliktir. (Nefis içinde cerayan eden B ihtimali)

Rüya >>> ENFUS‘daki sübjektif gerçekliğin ta kendisidir (Hayal hologramdır, Rüya da bunun aşağı misal alemi/Süper uzay’dan KIVAMLI DOLGU biçiminde inen misalidir.)

Hologram >>>>>>>>>> OMNİJECTİF‘dir. Yani subje ve objeyi İKİSİNİ birden içinde barındırır.

Rüya çıktığı anda (Deja Vu gibi) enfustan Afaka geçmiş yani AB her iki ihtimal çifti >>>>>> OMNİJEKTİF olmuştur.

Hans von Aiberg, 25/01/2004 (218/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 218 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

218-03-hologram

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar