Abese suresi – Ebu Süfyan – Sünnilik faciası – Kuranı geriye atanlar

<> 80-Abese/1: Yüzünü ekşitti ve öteye döndü;

<> 80-Abese/2: Yanına kör adam geldi diye.

<> 80-Abese/3: Nereden bilirsin, belki o da arınıp temizlenecek,

<> 80-Abese/4: Belki de düşünüp taşınacak da öğüt kendisine yarayacak.

<> 80-Abese/5: O, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,

<> 80-Abese/6: Ki sen ona yöneliyorsun;

<> 80-Abese/7: Sana ne onun arınmasından!

(Ki bu EBU SÜFYAN’dır.)

<> 80-Abese/8: O, koşarak sana gelen var ya;

<> 80-Abese/9: Odur içine ürperti düşen.

<> 80-Abese/10: Sen ona aldırmazlık ediyorsun.

Bu Ebu Süfyan daha sonra efendimizi yatağında öldürmek istedi. O gece hicret emri geldi. Yolda öldürmek istedi. Mağarayı örümcek ve güvercin yuvası kurtardı.

Bu aynı itoğlu it, Mekke düşünce, efendimize “Eslemna” dedi. Bu itoğlu itin it tohumu soyu olan Arabiler, üç asır sonra vahşetin daniskasını yaşatacaklar.

Ebu Süfyan, sadece “ESLEMNA” tamam teslim oluyorum dedi. Oğlu Muaviye canımıza okudu. Torunu Yezid İslamı böldü,saltanatı getirdi.

Bakın şu Ebu Süfyan’ın soyuna! 1700 yıllık bir ŞEYTAN TUZAĞI… İşte budur Hz. Ebu Süfyan radyallahü anhü!

<> 17-İsra/73: Az kalsın seni, sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak ondan gayrısını bize isnat edesin diye fitneye düşürüyorlardı. İşte o takdirde seni dost/halil edinirlerdi.

[] 17-İsra/74: Eğer seni sabitlememiş olsaydık, Lekad onlara neredeyse biraz meylediyordun.

Peygamberimizi DİNİNDEN ediyordu. Eğer orada bir kör olmasaydı, vallahi Ebu Süfyan’ın dikte ettiği her şartı kabul edecekti! Resulullah KÖRDÜ, ama bir kör geldi gözünü açtı da kurtardı. Ben o körün gözlerine kurban olurum. Yaşasaydı retina’mı verirdim, bugün hemen…

Ebu Süfyan, “Lat Uzza ve menat…” ayeti geldiğinde, “Bakın sizin peygamberiniz bizim İlahlarımızı tasdik etti” diye bağıran itoğlu ittir. Ğaraniyk (üç ak kuğu) fitnesini ortaya atan itoğludur. (Köpeklere bile hakaret sayılır.)

O Ebu Süfyan’ın kendi uydurduğu hadis’e dayanarak Selman Rüşdi (Hintli) ŞEYTAN AYETLERİ kitabını yazdı: “Bakın şeytan Kur’an’da konuşmuş” diye…

Bu Ebu Süfyan’ın hangi pisliğini anlatayım daha? Ve Muaviye denen oğlunun, Yezid denen torununun hangi pisliklerini anlatayım? Tarih onların kanlı saltanatları ve Sünnilik ve de yalan hadisleriyle dolu… Ebu Süfyan ekti, bugünkü Araplar işte onu biçti!

Sünnilikmiş! Sünneti Muhammediymiş! Güldürmesinler beni! Yezidi saltanatı, efendimizin soyunun katli ve Kur’an yerine Hadis’i, Şura yerine saltanatı koyanların tarihini yutturdular bize…

Kur’an kaçıncı planda, sayalım:

1. Hadis

2. Sünnet

3. Ehli Sünnet velcemaat

4. Kıyas

5. Saltanat

6. Mezheb

7. Duvarda açılmayacak biçimde sarılı olarak asılmış ve hiç okunamayan KUR’AN. Hatta TARİKATLARI sayarsanız Kur’an sekizinci sırada…

Bir örnek: Mesela Hacc farizasının zamanı:

1. Hadislere göre kurban bayramında dört gün.

2. Sünnet’e göre Kurban bayramında dört gün.

3. Cemaatin hem fikrine göre kurban bayramındaki 4 gün.

4. Fukaha’nın kıyasına göre kurbandaki dört gün.

5. Saltanat örflerine göre yine aynı.

6. Mezheb içtihadlarına göre yine aynı.

7. KUR’ANA GÖRE? İş değişti >>>>> 120 gün HACC

Kur’an kaçıncı sıradaymış?

<> Kur’an mehcur bırakıldı Duvardaki muşambada).

<> Sıra bile verilmemiş aslında

Allah Kur’an’da HARAM AYLAR için (4 ay) HACC diyor. Önceki 6 madde ise “Olmaz o umredir” diyor.

Kur’an Cuma iş günüdür diyor, o batasıca Ebu süfyan maddeleri de Olmaz TATİLDİR diyor.

Kur’an Alındaki saç teli (Alın beyaz, saç teli siyah sayılıyor zülfem), bu ikisini göremedinizse oruç (iftar) açılır diyor, biz daha bundan yarım saat önce orucu bombalayıp tıkınıyoruz.

Bunlar ne kadar KUR’AN‘a bağlıdır? Daha burada biz yazarken bile milyar müslümanın haberi yok.

<> 9/37’de, “(Haram ayları) nes’i etmek, küfürde ziyadedir, ki onunla küfredenler saptırılır” deniyor. EKSİLTMEK değil mi bu? Dört aydan dört güne düşürmek gibi?

<> 15-Hicr/89: Ve de ki: Benim o apaçık uyarıcı ben!

<> 15-Hicr/90: Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.

<> 15-Hicr/91: O Kur’an’ı kısım kısım ayıranlara.

<> 15-Hicr/92-93: Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.

<> 15-Hicr/94: Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarını çatlat ve Allaha ortak koşanlara aldırma!

<> 15-Hicr/95: Herhalde Biz, alay edenlerinhakkından gelmek için sana yeteriz.

[] 15-Hicr/89: Ve de: Şüphesiz ben, (evet) benim, el naziyr el mübiyn (apaçık bir uyarıcı).

[] 15-Hicr/90: Ki, nezl ettik (indirdik), el muqtesiym’in (kesimkesim/kısımkısım olunmuşların) {taqsim taqsim edenlerin} üzerine.

[] 15-Hicr/91: Onlar ki, kıldılar/yaptılar, el Qur’an’ı, ıDıyn/ızıyn {zıyan edilmiş veya aza aza uzuvlandırılmış/parçalanmış} halde!

[] 15-Hicr/92: O halde senin Rabbin (hakkına)! Sual edeceğiz (soracağız) onlara, ecmaıyn /cümleten /topluca.

[] 15-Hicr/93: işler/işliyor oldukları amellerden (amel eder/ediyor olduklarından).

[] 15-Hicr/94: O halde, sad’a/sadaa et, (sana) emrolunanı/emrolunduğunu; ve araz et (uzaklaş/araz-i-ol) el müşriklerden.

[] 15-Hicr/95: Şüphesiz biz, kaafiyiz/yeteriz sana, el müstehziylere (hüzuve/alay edenlere) karşı.

[] 15-Hicr/96: Onlar ki, kılarlar/yaparlar, Allah ile birlikte, ilahe {AllahLAR}! O halde yakında bilirler/bilecekler.

[] 15-Hicr/97: Ve leqad. Biliriz/Biliyoruz, şüphesiz senin sadrın Dayq/zayıq oluyor (zıkışıyor /dıkışıyor /tıkışıyor /sıkışıyor /daralıyor), söyler/söylüyor olduklarına.

[] 15-Hicr/98: O halde, tesbih et, hamd ile, Rabbini, ve sacidlerden ol.

[] 15-Hicr/99: Ve abidlik et Rabbine, taa ki, el yaqıyn gelinceye/verilinceye (değin/kadar) sana…

Hans von Aiberg, 23/05/2004 (229/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 229 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

229-06-ebusufyan-abese-isra

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar