Süfyanilik belası – Ebu Süfyan – Araplar

<> 49-Hucurat/14: Kaletil a’rabü amenna kul lem tü’minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütiy’ulahe ve rasulehu la yelitküm min a’maliküm sey’a innellahe gafurur rahiym

İngilizcesi OBEY. Hani “Hands up” eller yukarı dersin, o da “Eslemna = Tamam teslim oluyorum” der. Elleri yukarıda alırsın ve esir kampına korsun. Bunun neresi İSLAM?????

Mekke reisi Ebu Süfyan “Eslemna” diyerek ellerini kaldırıp Resulullah’a SAVAŞ ESİRİ olarak teslim oldu! Bunun neresi İslam?!

Boşnaklar da Sırplara “Eslemna” diyerek teslim oldular. Yani din mi değiştirdiler, Orthodox mu oldular? Harb esiri… Hepsi bu…

<> Sonra da arkasından Radyallahu anh diyorlar.

Evet, Yahudiliğin kalesi Ebu Süfyan’a arkasından “Allah razı olsun” diyorlar.

Allah belasını versin ki daha 300 yıl sonra bile dünya nüfusu kadar müslüman birbirinin kanını içecek!

Ne Ebu Süfyanmış o itoğlu it! 1700 yıl sonra bile onun orduları ile Adler orduları çarpışacak. 3 milyar müslüman telef olacak, bir o kadarı da kaçacak, hatta bu asker kaçakları din değiştirip kendilerini unutturmaya çalışacaklar.

Geleceği bilseydiniz, şimdi gözleriniz ağlamaktan kan çanağına dönerdi.

“Beşiktekini bile yok edin” diyen süfyaniler hiç ölmedi. Onlar hep bir yerde vardırlar. Usame falandır onların adı…

Bu katolik ve ortodoks islamın tek panzehiri, acı panzehiri, Protestant islamdır.

Biz o SONUCUN bugünkü nedeniyiz.

Böylece DİN ve HANİFLİK, yani din midir, bir yaşam biçimi midir? gibi çok güzel tartışmalarınıza, amaç Haniflik, Araç İslam diye bir boyut getirmiş oluyorum.

Haniflik dışındaki tüm diğer şeyler (başta 5 milyar yıllık islam dini) Zararlıdır. İbrahim’den değil; şeytandandır.

<> 57-Hadid/14: Onlara seslenirler: “Biz sizinle değil miydik?” Derler ki: “Evet, bizimleydiniz. Ancak siz kendinizi yaktınız, bekleyip durdunuz, şüphe ettiniz, hayal ve kuruntular/hurafeler/anlamını bilmeden okuyuşlar sizi aldattı; nihayet Allah’ın emri geldi. O yaman aldatıcı, sizi Allah ile aldattı”.

Dilim varmıyor ama söyleyeceğim: İslam çok zararlı bir dindir. Onun mensupları bu aracı amaç edindiklerinden bıyıklarının şeklinden tutun su içmelerine kadar bir ZİNDAN oluşturup bu taassub içinde yaşamaktadırlar.

Aracı amaç eden (Taassub budur) şeytanın tuzağına düşmüş ve şeytanın dinini temsil etmiş olur. Taassub şeytanın tuzağıdır. (Ki bu ayettir)

<> Deyim yerindeyse kendilerine zulüm ediyorlar.

Evet nefslerine zulüm. Kadının başını örtüyorsa kendininkini neden örtmüyor? Ya da kadının haram olan kısmı saç ise, kadın başını usturaya vurursa, örtünmesine gerek kalır mı?

Kendi çelişkileriyle bir Arap Pederşahilik yaratmış yaşıyorlar…

<> 33/20’de; “badune fi el arabi” deniyor, eğer arabi demek bedeviler demekse, tercüme “araplar içindeki araplar” olmalı o halde, değil mi? >>> Tüm mealciler bu ayeti kıvırtıyorlar.

Evet [candaş].

El Arab(ün), TÜM ve herçağın arapları demek.

Eğer bunu hemze ile yazarsan (ayn’dan sonra hemze koymak adettir ya) ARAP+LAŞMIŞ demek, farkı yok.

Bugün tüm filistin halkı ARAPLAŞMIŞ yahudilerdir. Bugün Tüm Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas halkı ve Orta afrika (Çad, Volta vb.) ARAPLAŞMIŞ (Asılları berberi, Arap değil) Hamilerdir. Sami değillerdir. Hatta Tuaregler Yafes’tirler.

Allah bu mucizeyi haber vermek için A’rabi derken ve son suredeki “Akın akın sana gelecekler” gereği bunların ARAPLAŞMIŞ berberi halkları olacağını, ya da bizdeki gibi hayatı arabilik olan, arabesk olan (Milliyeti ve milleti reddeden) araplaşmış Türklerimizi de unutmayalım.

Bunlar “İslamda millet yoktur” derler. YALANCILAR! “İbrahim milleti” ne oluyor??????

Arap milleti oluyorlar da -gönüllü-, neden Allah’ın emri olan “MİLLETİY İBRAHİYME = HANİF” olmuyorlar.

<> Çünkü ayetlerdeki Millet kelimesini örtüyorlar (küfrediyorlar), yerine din vs yazarak Tahrif ediyorlar.

Eslemna adeti devam ediyor. Allah buyuruyor: “İman   H   E   N   Ü   Z    kalplerine inmedi” diyor.

Bu HENÜZ hangi anlamda? Kur’an tüm çağların kitabı, bu HENÜZ hangi anlamda?

<> haalaa anlamında

<> 1700 yıl

Ben söyleyeyim >>>>>> EBU SÜFYAN SOYU’nun kurutulacağı 3 asır sonrasına kadar HENÜZ.

Bunu da lütfen üç kez okuyunuz!

Ebu Süfyan, az daha efendimizi dininden ediyordu, dinden çıkaracaktı. Bir kör oraya gelmeseydi, Efendimiz DİNDEN çıkıyor gidiyordu. İbni Maktum’u bir daha hatırlayalım (Abese) ltf.

Hans von Aiberg, 23/05/2004 (229/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 229 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

229-05-sufyanilik-hucurat14-tevbe97

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar