Evliya safsataları – Dilbilim – Saidi Nursi ve Saidi Kürdi hainleri

<> Bence bizim bu hadis olayını artık aşmamız gerek.

Evet. Evliyalar n’olacak şimdi? Evliya masallarımız. O güzel menkıbelerimiz. Uçan seccadelerimiz, evliyalarımızın kerametleri.

<> Güzel hikayeler

Ğavzı Azam İmamı Gazali (Gazali=Gavs+Ali. (Ali yüce-yüksek anlamında)) El Aliyy de Allah’ımızın adıdır. Teali ve Teala olarak da kullanılabilir. Bazen de birleşik isimlerde. (Aliyyül Azim gibi)

<> Yahudi devşirmesi olan Buhari idi değil mi?

Evet Buhari Aral gölünde açıkta suyun üstünde namaz kılarmış.

<> Halkımız böyle dogmalara çok yatkın

<> Gazzal’lı İmam’a kim Gaws diyor?

Kendisinin seçtiği ad bu. Ğayn-vav ve Ze ile yazılıyor. (Arada VAV=VE var) Ebyad=Beyaz, dad gibi, Beyazıd=Yezid’in babası gibi.

<> Gazzal diye bir yer yok mu?

Orada bize tufa atılmış. Nurculuk=NURSİ kasabası ya…. Kürtçe Nurs ne demek?

??????

<> Köyün adı, Nur ile ilgisi yok

Çok iyi biliyorsunuz aslında aklınıza gelmiyor.

<> Yer ismi mi

Evet NUR nun vav ve Ra ile yazılır. Köyün adında Nun esreli elif ra ve sin var. Nur ile hiçbir ilgisi yok. (VAV yok)

<> Nisra

Hayır şuradan gidelim: Merdasi (Şimdi Mardin kapı diye değiştirildi) Kürtçeydi. Mardin Arapça ama gramer kürtçe… Nusaybin Arabça ama Nursi dersen Nusaybin kapısı oluyor. Hani Konya yolu, İstanbul yolu falan dersiniz ya Ankara’da.

<> Kuvva-i milliyeye bile katılmamış bir süfyanist.

<> Bitlis’i Atatürk ile birlikte kurtarmadı mı?

 

Saidi Kürdi ile birlikte Atatürk’e isyandaydı. Sadece teslim oldu ve hemen tutuklandı. Kendinden teslim olduğu için DOKUNULMADI.

<> O ayaklanma bize Musul-Kerkük’e mal oldu.

Evet Erbil, Süleymaniye, Altunkapu, Saruçay, Aladağ vb.

<> Bence Şeyh Said’le karıştırıyorsunuz?

İkisi de Kürt ve Said ve şeyhtir ve de aynı aşiretten. (Belki akrabadır) Bunların tümü rastlantı mı? Kitabında diyor ki: “Ben kürdistan’ın Nursi kasabasında doğan eski sait’im ….”

<> Evet şeyh sait ayrı ama ayaklanma ve sait i nursi aynı yerdeler

<> Dedesinin babasının adının Kumral olduğunu söylüyor: Mirza bin Mirza bin Kumral.

Kumrallar Mısır Fellahlarıdır, yani Araptırlar. İki said Kürdi de halis kürttür.

(Bu aşağılama değil. Ben de Danimarkalıyım. Ama  T Ü R K Ü M .) Onlar da  T Ü R K  olsunlar.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 21/12/2001 (035/12)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 035 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

035-12-saidi-nursi-kurdi

Yorumlar