Kureyş suresi – Kureyş ve Kurayza kabileleri – Lat Uzza ve Menat putları

Kureyş suresinin türkçesi halen gelmedi?

<> 106-Kureyş/1-4: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kabe’nin Rabbine kulluk etsinler.

Soru şu: Çölde KIŞ var mı?

<> Bilmiyorum.

Sen değil, kimse bilmiyor?????????????????????????

Pekiyi Allah haşa hata yapar mı?

<> Estağfirullah

Şimdi yaz ve kış kelimelerinin özellikle arapçasını yazalım bakalım işin doğrusu ne?

<> şita we sayf

Beyaz ten ve Bronz (Güneş yanığı) ten.

İbranice yazıyorum:

Hacer’in oğlu İsmail=YAZ tenli

Sara’nın oğlu İsrail=KIŞ (Kar, beyaz) tenli.

Bu ikisinin AHFADLARI Kabe’ye MEMUR edildiler. (Kabeyi ataları İbrahim yapmıştı.)

<> 106-Kureyş/1-4: liilafi Kureyşin – ilafihim rıhleteşşitai vessayf – felyabüdü rabbe hazel beyt – Ellezziy etamahüm min cuın ve amenehüm min havf

Sağol.

Ülfet dedikleri, uzlaşmak dedikleri kelime ise İBRANİCE yazılmıştır ve MELEZ demektir. Uzlaşmak değil bileşke, kırma vb. demektir. Arapça değildir.

<> 10-Tevbe/19: Siz hacılara su dağıtmayı ve mescid-i haramı onarmayı, Allah’a ve ahiret gününe iman edip, Allah yolunda cihat etmekle bir mi tutuyorsunuz?

<> Ayetin konuyla ilgisi var mı?

Evet bu konuyla ilgisi var. Ama daha önce KURAYZA’nın zengin Medine’de oturduğunu ve çöl olan Mekke’yi kendi KIRMALARI olan KUREYŞ’e bıraktıkları bu ayette AÇIKÇA YAZILI.

Evet  A Ç I K Ç A .

Bu Surenin başını merak ediyor musunuz? O zaman Lat Uzza ve üçüncüleri olan Menat ile ilgili ayeti yazalım lütfen?

<> Hangi surenin (Tevbe mı Kureyş mi)?

Kureyş’in başını kastettim, Kadir ve Ha-Mim gibi. Lat Uzza ve ÜÇÜNCÜLERİ olan Menat.

<> 53-Necm/19: Siz de gördünüz değil mi o Lat ve Uzza’yı?

<> 53-Necm/20: Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat’ı?

Tamam. 18’i de rica ediyorum. Ya da konu içindeki önceki ve sonraki ayetleri.

<> 53-Necm/18: Andolsun ki o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü

<> 53-Necm/19: Siz de gördünüz değil mi o Lat ve Uzza’yı?

<> 53-Necm/20: Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat’ı?

(Konu bağlanana kadar devam) lütfen. 21 ve 17yi de yazalım ki bunlar kayda geçecek

<> 53-Necm/17: (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.

<> 53-Necm/18: Andolsun ki o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü

<> 53-Necm/19: Siz de gördünüz değil mi o Lat ve Uzza’yı?

<> 53-Necm/20: Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat’ı?

<> 53-Necm/21: Size erkek O’na dişi, öyle mi?

 

16yı da lütfen.

<> 53-Necm/16: Sidre’yi kaplayan kaplıyordu.

 

Konu bağlansın anlaşılsın diye sizi yordum özür…

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 24/12/2001 (036/14)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 036 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

036-14-kureys-suresi-yaz-kis

Yorumlar