Chat 261 – 09 ocak 2005

chat-261-logo-hi Chat 261 – 09 ocak 2005

[] Kaptan msccp10SCE_ nickiyle bağlandı

Selam candaşlar selam Esselam. Hoşbuluşturana teşekkür.

<> hoşgeldiniz kaptnaımız ss

Saygıdeğer yarbaşkanım, başçavuşun çocuklarına dersim bitti ve geldim. Ancak geldim. :(( Bedava fen öğretmeni. Neyse evsahibiyle anlaştım onun öteki evine çaktırmadan kaçıyorum bugün-yarın. Kiraları senet biçiminde imzaladım, bir yıllık mukavele.

Bu önbilgiden sonra bir de paranormal bilgi vereceğim: Maitrea+Mighty+Messiah ve iki M daha, tamamı geçen chat’teki ARAPÇA ve Kureyşçe irdelememize H A Y R A N kaldılar.

Eleştiri alacağımı sanıyordum, TAM TERSİNE geleceğin Hanifliği önceki gün yazdıklarım üzerine R E S M E N değiştirildi!!!!!!!!!!! Ve bunu BİZLER başardık.

Aynen aynen aynen ADLER diyor ki: “Kureyş’çe KOMİKTİR.” alfabesi komiktir. Komik kelimesini aynen kullanıp deklare ettiler. (Ha/vet)

Çünkü Jana direkt devreye girdi. Artık parazit alıcısı değilim. Doğrudan Target olarak alıyorum. Yani tek yanlı bir telepat oldurdu beni cadı. Ben bu satırlarla onlara yazıyorum. Response ise Janadan geliyor. Ben demedim mi o bir cadıdır diye, bunu ancak bir cadı yapabilirdi.

Jana anneliğine devam ediyor yeniden ve özel bir tek mesajı var: Yahya da Kur’an Misakı ile kıyasladığında Kureyşçe için yazdıklarım H A K L I çıktı.

Tabuları yıktık. Ve bunu bilerek/bilmeyerek [M] başlattı! Düşünmeniz ve sindirmeniz için bir dakika ara vereceğim. Tefekkür etmeniz için! Sonra özel mesaja devam edeceğim. Sustum.

<> 3-Ali İmran/53: Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz!

<> Nisa/59: Ey iman sahipleri! Allah’a itaat edin. Resule ve sizin içinizden olan / sizin seçtiğiniz hüküm ve yetki sahiplerine de itaat edin. Sonra bir şeyde tartışmaya girdiniz mi, eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah’a ve resule arz edin. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir.

<> Nisa/69: Allah’a ve resule itaat eden kişilere gelince, bunlar, Allah’ın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdirler. Peygamberlerle, hak dostlarıyla, şehitlerle, hayır ve barışı sevenlerle. Ne güzel dosttur bunlar!

<> Nisa/83: Onlara, güven yahut korkuya ilişkin bir haber ulaştığında onu hemen yaydılar. Oysaki, onu resule ve içlerindeki sorumluluk sahiplerine götürmüş olsalardı, aralarındaki okuyup araştırarak hüküm çıkaranlar, onu elbette bileceklerdi. Eğer Allah’ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, pek azınız / pek az işiniz hariç şeytanın ardısıra giderdiniz.

<> Bakara/106: Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiçbir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veya unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten herşeye güç yetirendir.

<> Tevbe/128: Andolsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir. Sizi rahatsız eden şey onu da üzer. Çok düşkündür size. Müminlere şefkatli ve merhametlidir.

[Candaşlar], şu anda ACEH zaferi ardından OKUNDUNUZ! Aceh’i belki geçmişte hırpaladık ama gelecekte EN SAĞLAM kale kıldık.

Süfyanilerin lideri Mulla bin Mezid Mekke’ye kaçarcasına çekildi. Ummul Qaiwan’dan Mekke üzerine yürünülüyor. (Çok hızlı araçlar var, buna yürümek demek olmaz.) Kabe hariç her yer bombalanacak. (Işın demek daha doğru)

12 Ocak’ta Mulla Süfyan oradan da kaçacak. Kendisine BEYTULLAH’ı rehin alıyor, yani “Mekke’ye giremezsiniz” diyor ve Adler’in yanıtı: “Daha önce de Aişe annemizin size koparıp verdiği kur’an’ı mızraklara takmıştınız”. Tarih ders almak içindir. MEKKE kan gölüne dönecek. Bu sefer ucuz hile yok!

Kabe’yi Allah koruyacaktır, orası EMİN BELDE’dir. Kalanı ise yerle bir edilecek! Mekke artık oturulan bir keyf ve seks kenti olmayacak. Direkt Cidde’den sadece Beytullah’a HACC için gidilecek. Bir tek otel ve bina dahi kalmayacak.

Orası artık MESKUN oturulur bir yer değil!

Nasıl iyi telepat olmuş muyum? 😉

<> maşaallah 🙂

Orası sadece İBADET için sadece ibadet için yalnızca ibadet için.

Tüm çimento ve kum, hepsi aslına dönecek: CAMLAŞACAK.

Zamanında bunu Saba Melikesi ve Süleyman’ın törenlerinde de görmüştük: SU veya ZÜCCAC. O suyu hatırlıyor musunuz?

O su da ZEMZEM idi. Kureyş suresindeki KIŞ >>>> Bu suydu. Yaz ise >>>>> PETROL idi. Yani Nuh’un tufanında helak olanların gazap sularında girdiği biçim: yani tek biçim Ğussae >>> Petrol, ceset üniform biçimi…

Yüksek Taser-Maser teknikleri HOLYGRAM ile birleşince Laser ve hologramı “DİLEDİĞİNİZ BİÇİMDE” kalemle çizilmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Kalan da SU ve CAM.

Nasıl özel haberler güzel mi?

<> elHamdülillah, geleceğin Nasrullah ve Fethine…

ACEH’e gelince, VEKEM sayesinde kurtuldu. Her kurtuluşun bir bedeli vardır. Geçmişte orada 50 bin çocuk şehit edildi, gelecekte ise herbirine karşı binlerce süfyani yok ediliyor.

Büyük islam harbinin 3 gün içinde biteceği TAHMİN ediliyor. Mulla bin Mezid bin Süfyan’ın ise orada intihar edeceği öngörülüyor.

Teşekkürler [M] ve teşekkürler tüm candaşlar! Hiçbir şey rastlantı değildir. Herşey “Ana bir kitapta yazılıdır”. O kitabın hep diri ve bir de fani iki misak Rasulü vardır. Yahya ve Hızır. (Yanlış olarak Hıdırellez diyorlar)

YAHYA ve HIZIR!

<> Aynen görmüş gibi anlatıyorsunuz?

Telepati (ki bunu ilk kez böyle net yapabiliyorum/Jana devrede) zaten bir HOLOGRAM’dır, yani rüyadan daha NETTİR. Görürsünüz, okumazsınız ve GÖRDÜĞÜNÜZÜ anlatırsınız. Buna şahidin gözleri deniyor! Bu sözü benden arada bir duydunuz hatırlarsanız.

<> Evet

Rüyet diye geçen HOLOGRAM tekniği sizi ZAMAN boyutu olmaksızın GÖZLERİNİZİ (gözlemcinin gördüğünü) kendinize MEŞHUT tutar. ŞEHİD görüşü de denir buna…

Sebe Melikesi, Meşhut, bu iki ayeti yazar mısınız? (Süleyman ile olan bölümü ve bir de Şahitli sabah namazını)

<> İsra/78: Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Sabah Kur’an’ını da gözet. Çünkü sabah Kur’an’ı tanıklarca izlenmektedir.

<> İsra/78: Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda.

<> Neml/44: Köşke gir denildi ona, derken onu görünce derin bir susandı ve paçalarından çemrendi, Süleyman, o dedi: Mücella bir köşk, sırçadan, kadın ya rabb! Dedi: hakıkaten ben evvel nefsime zulmetmişim, şimdi Süleymanın maıyyetinde teslim oldum Allah’a, o rabbül’alemine.

<> Neml/44: Kıyle lehedhulis sarh felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum mümerradüm min kavarır kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemin

Teşekkürler.

Öncelikle SABAH namazı. Hani sebai denen namaz! Saba makamı, saba rüzgarı, yani SABAH, SUBH. SABAH ve A R A P Ç A olan biçimiyle ince s (peltek se) ile SEBE. Bunu irdeleyelim. Ya da Mısır diliyle de Thebes diye yazabiliriz. Ancient Egypt. Ve anımsayınız: Main, Himyeri ve Sebe (Sabah) diye üç ülke vardı… Bunu hatırladınız mı?…

<> Evet

<s> Sadece Sebe’yi biliyorum

[S] canandaş. O dönemde bu üç devlet vardı. [Candaş] sana bunları özetle anlatabilir. Ben de bir çay fırsatı bulurum.

<s> ok

<> 01 Ekim 2003 tarihli chat’ten: “Bir ara sözünü ettiğim Himyer (Kurayza kabilesi gibi) Yahudi kökenlilerindendir… İbrahim atamızın SAMİ olan eşi SARAH (Sare) her ne kadar Babilonya yerleşmeliyse de kökeninin SEBE devletinden geldiği… (Meşhur Sami göçü. Bakınız proto Samiler, Sebe, Main ve Himyeri devletlerinden ÖNASYA ve MEZOPOTAMYA’YA göç ederler. Akkad, Asur vb. devletleri böylece kurulur. Özellikle tarih atlaslarına bir bakınız.)”

<> 2003.03.03 17:37 Yahoo/Aiberg Group: “Suudi Araplar içinde tamamen Araplaşmış, inanılmaz miktarda kayıp kabile elemanları vardır. (Öyle ya, Siyerde ve İslam tarihinde hep sözü edilen Asir Yahudileri, Medine Yahudileri, Mekke Yahudileri, Hayber Yahudileri, Himyer Yahudileri, Yemen Yahudileri, bunlar BİRDENBİRE ortadan mı kalktı?) Yine bir Hami ırkı olan eski Thebes kent devleti (site) Kıptilere yenilince, Arap yarımadasına geçtiler ve oradaki Main ile Himyeri Sami krallıklarıyla birlikte üç devlet olarak yaşadılar. Sais ise SA >>> Atlantik mirası diye bilinir. Thimeus adlı eserde Platon’a “siz Yunanlılardan 12 bin yıl önce burada ATLANTİS denen batan kıtalardan gelen (Nuh tufanı) kişilerin KÜTÜPHANE bıraktığını ve Sais rahiplerinin bunları okuduğunu söyler. Zaten Atlantis adı da…”

<> “Main, Himyeri ve Sebe devletleri tamamen ADEN bölgesiyle Hürmüz Boğazı arasıdır. Kraliçe Belkıs, bugün adı Yemen olan ülke ile Aden karı arasındadır. Sebe devleti, Sokotra diye bir adanın da sahibiydi.”

<> Bilinen Sebe Yemen’de ancak Filistin dolaylarında olduğuna işaret edilmişti? Ayrıca Habeşistan ve Mısırda da Saba adlı bölgeler mevcut…

Hüppürtünüz…

Wow çok iyi yazmışsınız. Teşekkürler…

([S]’e [S kaptanın eşidir] not: Eğer mssccp10SCE@… hotmail diye bir şey gelirse o ben DEĞİLİM! Onun adı T-Turgay. titurgay yazıyor bazen, sakın yanıt verme, IP ve ID peşinde.) (Senin eşidim olduğunu biliyor.)

[] [S] bağlantı sorunu yaşıyor

Nick’ini yazıp yanına bir alt parantez koyarak dönmeni bekleyeceğim. [S]’i bekleyelim, sanırım corros1ve onu sıkıştırıyor.

<> [S] “Mutfaktayım yemek hazırlıyorum” diyor.

1. OK. Ona get out the kitchen diyebilir miyim? 😉 Çünkü BOLU’lu ahçı benim… O benim çırağım 🙂 Neyse kısa keselim…

SEBE ve/veya SABAH şahitli ülkelerdir. Güneş doğmadan önce, o çok kısa bir dönemin bad-ı sabah yelinin estiği MEŞHUD dönemini kapsar. Sabai makam okunan sabah namazını simgeler, sâbâ yelini simgeler. (RÜZGAR birinci unsur)

[] Neml/24: Onu ve toplumunu, Allah’ı bırakıp güneşe secde eder buldum. Şeytan onlara, yapıp ettiklerini süslü gösterip onları yoldan saptırmış. Artık doğruyu bulamazlar.

Sırada SU (ikinci unsur) var. Sonra da CAM (katı fazı üçüncü unsur) var ve son olarak (Rüzgar gaz mensebesinde olduğundan) dördüncü unsur ise Seistan (sistan belucistan) bölgesine düşen unsur. (LASER-TASER-FASER’in zaman zelzelesiyle GÜNÜMÜZE gelen sürüklediği şey.)

CAM+SU, akvaryumu inceleyelim.

(Konuyu değiştirmem emrolundu.) (Karşı bağın fırsatlarına censor getiriliyor.) Tamam konu değişti.

Konu Amazoness.

“Kız çocuklarına hangi sebepten dolayı diri diri gömüldüğü sorulduğu zaman…”

Bu ayeti bulabilir misiniz? Çünkü ben o kız çocuklarının diri diri gömüldüğü yerdeyim.

<> Tekvir/8-9: O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda – hangi günah yüzünden öldürüldü diye!

<> Tekvir/8-9: we iza mew’üdetü süilet – bi eyyi zenbin qutilet

Evet, teşekkür.

Onları KİM gömdü?

(Cahiliye arapları döneminden sonraki dönemden söz ediyoruz.) Bunu biliyoruz.

Kızların göğsü oynadı mı (Aişe’ye iftirayı anımsayınız: Efendimizi neredeyse pedofili ile suçlayacaklardı) onları evlendirin, bir yıl içinde çocuk sahibi olmazlarsa boşayın.

Bunlar İslam’ın ardından gelen yasalar, yani MAUN namaz gibi. Bunları yazmıştık.

Kızları okutmayın. (Türkiye’nin en büyük derdi de bu: Okul çağında okula gitmeyen kız çocuk sayısı Türkiye’nin 16-da biri.

Bilinçlendirmeyin

Asla kafir dilini öğretmeyin.

Yandın sen candaşım 😉

<> Neden?

Sen yabancı dil biliyorsun da ondan. Yani annen baban yandı. (Şeriata göre yandı…) (Annen baban seni efendimizin mübarek sahih hadislerine karşı gelerek, 12 yaşında evlendirmedikleri için yandılar canandaş)

<> 🙂

<> Tekvir/8: Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda…

Evet candaş, ben de zaten ONU yazmıştım.

DİRİ kelimesini açalım.

“İnsanlar içinde bir alim/öğrenim görmüş biri ölüler içinde DİRİ gibidir.” (Siyerden)

Efendimiz yukarıdaki ayeti vahy alınca öylesine etkilendi ki bunu söyledi. Yanlışlıkla vahy katip ve/veya hafızlar yazmaya kalkınca da, “Durun bu bendendi” dedi.

Şimdi bu siyer sözüyle ayeti birleştirirseniz candaşım, ne çıkıyor ortaya????

<> İlim yapması engellenen kişiler ölü gbi bişey

KIZ ÇOCUĞUNU OKUTMAYAN (Türkiye’nin onaltıda-biri) çocuğunu DİRİ DİRİ gömmüş oluyor.

Bakınız dikkat!

ERKEK çocuk değil

illa ki

illa ki

illa ki

KIZÇOCUK!

Orada bildirilen yaş grubu ne?

(Regl olup olmadığı anlaşılmayan yaştaki kızçocuğu…) Hani ingilizceden bilirsiniz, bebekler birkaç aylıkken kız mı erkek mi anlaşılmadığından onlara he veya she yerine it denir. İşte ayette de benzeri biçimde nekire (kız irisi ama regl gördü mü?) var.

BU OKUL YAŞI DEĞİL ? (Arabistan’da ve sıcak iklimlerde regl yaşı 8’e iniyor.) Bu OKULA gitmesi gereken ÇOCUK değil mi?

Değil mi?

Allah’ın cezası Budizm’in bir tuzağı var: Çocuk fuhuşu…

Babalar çocuklarının ırzına geçilecek yaşa gelmesi için dört gözle bekliyorlar ve elleriyle onları güneydoğuasya ülkelerinin mafyasına satıyorlar.

Ömer de çocuğunu gömmüştü! ama Ömer’inki bildiğimiz KATİLLİK/cinayetti, öteki ise SOYUT cinayet!

Güneydoğuasya ülkelerinde erkeklerin dörtte biri BUDİST rahibi, kızların da dörtte üçü çocuk fahişe. Bademgöz turizmiyle inanılmaz paralar kazanıyorlar. Ekonomileri Kolombiya’nın kokaini kadar AYAKTA duruyor!

Bu çocuklar diri diri gömülüyorlar!

Savaşta bu kızçocuklarının görevi MAYIN TARLASINDA yürüyüp ö l m e k idi. Tarlaya gömülüyorlardı. Şimdi ise (yani barışta) bunların görevi turistlerle bir arada olmak. Myanmar, Kampuç, Laos, Vietnam, onların RESMİ politikası bu…

Gelelim araplara. Bütün prensler Harvard’da Yale’de Cambridge’de okurken, hangi prensesin buralarda okuduğunu BİR TEK isimle bana söyleyebilirsiniz. (Sadece şeriat teokratik ülkelerden söz ediyorum.)

Söyleyemezsiniz çünkü YOK!

Bu mu İslam? Hem de PRENSESLERE… Onlara dahi CEHALET kader ediliyor.

Prensler ise dünyanın en büyük çapkınları. Canı isteyen prens Angelina Jolie Voight ile beraber olabiliyor -kapalı kapılar ardında, büyük otellerde, ki otellerin sahipleri de kendileri-.

Londra’da hangi otelde kaldımsa sahibi bir Suudi prensiydi. Aman Allah’ım… Lobby ise yarı ünlü aptal sarışınlarla doluydu. Artık otelde falan kalmıyorum, taşrada bir pansiyon kiralıyorum. (Eğer oraya gidersem) (Oraya gitmemin tek nedeni de 10sce mrs.cp)

Masum kız çocuklarını nereye gömüyorlar?

<> “Tayland’daki en büyük problemlerden biri çocuk fuhuşu. 60 bin ila 200 bin çocuğun fuhuş için kullanıldığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 1 milyon çocuğun da çalıştığı tahmin ediliyor. Ülkede, doğumda HIV virüsü kapan 30 bin çocuk var; her yıl 13 bin çocuğun daha HIV ile doğduğu tahmin ediliyor.”

Evet. İstatistik daima iyidir, teşekkür!

Bu nedenle ALLAH erkek çocuğundan değil, KIZÇOCUĞUNDAN ısrarla söz ediyor!

Beni hissettiniz mi?

<> evet

Gelelim ortodoks ve katolik İslama.

AFGANİSTAN’a bakınız. Burka giyme yaşı 6 yaş ve asla okumalarına izin verilmiyor-DU. İDİ diyorum çünkü komünist dönemde (Babrakarmal) ve şimdi işgal altında ancak okuma iznine kavuştular. O da devede kulak.

<> “Yaklaşık 15 milyon nüfusu bulunan Afganistan’da halkın çoğunluğu Sünni olmak üzere tamamı Müslümandır. Okuma yazma oranı yüzde 10 civarında olan Afganistan fert başına düşen gelir bakımından da dünyanın en yoksul ülkeleri arasındadır.”

Mesela kocccca Afganistan’da mühendis bayan sayısı 13 (13 bin değil). Sadece şeriat ilköğretmen olmalarına ve komik Kur’an hadis okutmalarına izin veriliyor. En gözde meslek! tek meslek!

2005 yılında ABD işgaline rağmen Afganistan’da bunlar oluyor!

Bu ayete örnek olarak Afganistan’ı seçtim, tek örnek yaptım -konu uzamasın- ve soruyu hatırlatayım: “KIZÇOCUKLARINI DİRİ DİRİ nereye gömüyorlar”

???

<> cehalete

Dabbe’nin A R Z ‘ına! Onun için her gömüleni AMAZONESS olarak kazandırmak üzere BURADAYIM. Görevlerimden biri de bu!

Yeniden buradaki canandaş Hanifelere, yani AMAZONESS’e en en en en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Gelecekte dünya+koloniler nüfsunun dörtte biri erkek, kalanı kadın olacak demiştim. Demiştim ki Arı ve Karıncalarda neden toplumun neredeyse tamamı AMAZONESS, yani d i ş i ?

Beni hissettiniz mi?

<> evet

Diri diri gömülen yerlerden biri KARINCA yuvasıydı, yani 7-14-49 ANLAMLI Kur’an’da. İlla ki NAHL yazmak gerekmiyor. HİSSEDECEKSİNİZ diri diri gömülenleri ve gömüldükleri yer onların ÖZGÜRLÜĞÜ olacak!

WEMB’i amazoness yönetecek. Erkekler bu işi yapamadılar, sabıkalılar. Erkeklerden maço çıkar. Oturt kahveye akşama kadar pişbirik oynasın, eve ekmek getirmesin, karısı da merdivenleri silsin apartmanların…

Hayır artık bu sersefil yoksulluk edebiyatından bir daha söz açmak istemiyorum.

Bir şey daha, DİRİ DİRİ gömmenin bir diğer anlamı 49/dan biri

Tlf, 1 dk.

(Misafir savdım. özür dilerim. Hava sıcaklığı 22 derece, insanlar ceket ellerinde geziyorlar. Beni de çağırıyorlarDI savdım)

Şimdi yeni bölüm, yani sizin sorularınız. Sizleri bekliyorum.

<> Soru: “Allah’ımızın bize Amazon düzenine geçin diye yazması gerekmezdi, NEML ve NAHL iki sure bu VAHY’dir zaten (Karınca ve Arı)” dediniz. Vahy ile doğuran Meryem, AMAZONESS’e geçmek için insanlığa bir uyarı mıydı acaba?

Yanıt >> EVET, çünkü HAVVA‘nın cezası bitti! İlk büyük alamet gelince Havva kızlarının da cezası bitti.

Şimdi Havva anamıza kızmayınız, tersini düşünün: %50 olarak ADEM yasak ağaçtan yeseydi???? Yasak lanetli ağaç=Şeceretül Mel’une.

Erkekler asla LEKESİZ değildir, erkekleri yüzyıllardır binyıllardır gördük: BABAERKİL düzen, kızçocuklarından utanan, onları her vesileyle gömen, aşağılayan, kadını kıt akıllı ilan eden, sadece “Eksik” eteğiyle ilgilenen erkekler. Eğer benim gibi hissederseniz ZATEN CEZALI! Uygarlığı geri bıraktırdılar.

Anneler cahil olursa erkek çocuklarını nasıl eğiteceklerdi? Dünya dolusu milyarlarca işe yaramaz erkeğin nedeni CAHİL (bırakılmış) anneler değil mi? Farkında değil, erkek aslında kendini gömüyor!

Beni hissettiniz mi?

<> evet

<> aynen böyle

7 MİLYARA YAKLAŞAN DÜNYADA fahişe sayısı (resmi) kaç biliyor musunuz?

<> resmi kayı 500 milyonmuş

BM 650 milyon diyor (resmi fahişe), ya bunun GİZLİ fuhş’u, bunun ikibuçuk katı olarak hesaplanıyor. İşte erkek TALEP ediyor, talebe karşı ARZ sunuluyor. KİM SUÇLU? Kaabil özbeöz ikiz kardeşinin ırzına geçmedi mi?

<> pornografik dergilere para verenler şüphesiz

<> kendi kendini sınırlayan düşüncenin kadına vermediği liyakatlığın sonucu Suçlu ERKEKTİR

Evet altın cümleler yazıyorsunuz, teşekkürler. Bence Havva’dan çok KAABİL suçlu, yani MAÇOLUĞUN Kur’an’daki gizli ismi.

Tamam erkek şövalye falandır, doğası budur! Ama bunu SUÇ haline getiriyor.

Bosna mesela, 500 bin toplu ölüm, 500 bin IRZA geçme… 50 bin sırp çocuğu doğuyor, AB de batı ile birlikte bunu SEYREDİYOR.

Maçoluk SUÇ ilan edilmelidir. Erkeğin cinsel cazibesi seksüalitesi SAYILMAMALIDIR! Maçoluk ilkel bir dürtüdür, ters bir içgüdüdür. Maçoluk “Döllemek” adına yapılan FUHUŞ eylemlerinin tamamıdır. Bir Hanif erkek maço değildir (talep gereği) ve bir Hanife de ARZ konusu değildir.

Eğer doğru olsaydı (saçlarını örtmek vb.) Nur 31.in en büyük taraftarı olurdum, ama Allah’ın adaleti yanılmaz. Erkek hayal kuruyor ve talep ediyor diye, fantaziler oluşturuyor diye kadınların ÖRTÜNMESİ Kur’an’da bildirildiği biçimde değildir.

Örtünene ELBETTE saygı duyarım, ama kendi başına kıldığı namazda Allah ve meleklerini MAÇO zannedip de kapanmayı bir matah zanneden kadına saygı duyamam.

Ben Orta Doğu’ya bir kaç kez gittim. Ne varsa o karaçarşafların altında vardı. (Namuslu birkaç kadını müstağni kılarım.) FUHŞ’un üzerine karaçarşaf giydirmişlerdi…

Arapların ÇOĞU, arap kadınlarının ÇOĞU Kur’an’ın bildirdiği gibi FAUL’dür. Birkaçı müstesnadır. En iyisi mesela Aişe Anamız! (No comment)

Hüptürük saatim geldi, siz devam.

<> Ahzap/32: Ey Nebi hanımları, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Erdemliyseniz, işveli konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan birileri size yönelmesin. Güzel ve normal biçimde konuşun.

<> Ahzap/33: Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”

<> Ahzap/28: Ey Nebi, hanımlarına de ki, “Siz dünya hayatının süsünü istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle bırakayım.

<> Ahzap/59: Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle cilbablarını (pelerinlerini) alçaltsınlar. İşte bu eziyet / eza görmemeleri (incinmemeleri), tanınmaları için daha doğrudur…

<> “TANINmaları için…” Kapkara çarşafın içinde nasıl tanınacaklar? Tanınmaları için EN AZINDAN yüzlerinin bariz olarak görünmesi gerekir. Karaçarşafa bürünüp de ayırt edileceklerse, Ebu Süfyan’ın eşleri de karaçarşaf giyerdi, kimse kimseyi ayırt edemezdi. Kara kara siluetler dolanırdı ortalıkta… (İlla ki karatoprak gerekmiyor diri diri gömmek için, karaçarşaf da aynı kapıya çıkıyor.)

Ve erkekler de giyerdi bunu, canlı bomba olarak eylem yapmak veya kaçak ise tanınmadan gezmek için!

Yazdıklarınız altın değerinde… İşte bu yüzden hepinize aşığım ben!

<> Bir IHL var, öğrenci kızların tamamı bir makastan çıkmış gibi, bu halde bile farkı yok. Birbirinden ayırt edilmiyorlar, yani bu önerilen kıyafet olsa hangisi peygamber eşi belli olmaz, kaldı ki bide kara çarşaf

Ve [candaş], bu ayet sadece EFENDİMİZİN eşleri olan annelerimize ve onların nedimelerine yardımcı kadınlara GELMİŞTİR! Bizi bağlamıyor bu RAHİBE kıyafeti!

<> Zaten baş örtme 715’de Emevi Halifesi Süleyman döneminde, karaçarşaf da 743’de İkinci Mevran Şeytanı döneminde yasalaştırıldı.

Evet, platin bir tesbit cümlesi. 🙂

KUREYŞ+KURAYZA Yahudi HAVRA kızları geleneği olan KARAÇARŞAFI dinimize soktu ve üniforma diye yasallaştırdı. Havra kızları, sadece siler süpürürdü… Sonra kıyafetlerini çıkarıp Haksdal’a bırakırlar ve ev kıyafetleriyle geri dönerlerdi.

Hristiyanlar da Haksdal dolabını alıp DAİMİ kıyafet yaptılar. Okullarımızda bile öğrenciler kara üniforma giydiler (Ortodoksluk) ve daha sonra Lacivert üniforma (Katoliklik). Şimdi de bu moda, benim kızlarım bile lacivert giyiniyorlar, Haksdal kıyafetini.

Bunlar Atatürk’ün vefatından sonra konmuş kurallar. (Her ne hikmetse Ziya Paşa ve Mithat Paşa da bunu savunmuş???) Hatta Osmanlı bayrağının sol üst köşesine bir de “HAÇ” koymayı savunmuş. Gerekçesi akla yatkın: “Ali Osmani’nın tebalarının çoğu hristiyan, onlara bir jest olsun” demiş. Sahi kim bu paşalar?

<> O zamanın Masonları.

😉 yani YAHUDİ uşakları, kayıtsız şartsız yeminli yerli uşaklar! İnönü Haksdalı bir daha emretti. Halen de kullanıyoruz! Okullarda, okul üniforması olarak.

Yahudinin insanların hızla büyüdüğünü bildiğini de unutmayalım. Ortaokul (şimdiki adıyla ilk öğrenim) ve Lise Cheerslady kıyafeti (Türkçe’sini şu an unuttum), birden bire etekler yukarı çıkıyor, pileli oluyor, bu da Yahudinin TALMUD emirlerinden.

<> Ekoseli olmasının bir anlamı var mı?

Evet >>> İSKOÇ Locasına BAĞLIDIR Türkiye. Bu loca da CHİCAGO locasına bağlıdır.

Sıra şöyle:

1. Türkiye

2. Selanik locası

3. İskoç locası

4. Chicago locası

5. Bilderberg

vb.

İskoç eteği çok önemlidir (ekose dediğimiz), hem ERKEK giyer hem KADIN. 😉 Dünya yumuşakçalarının da simgesidir Ekose.

Gerçi ben severim, eteğin suçu ne? Suç onu üniforma kılanda! Yani okul dışı giyilsin, OKULDA işi ne? Okulda ne giyilsin pekiyi? HİÇ! En temiz bir kıyafetiniz. O ekose de olabilir. O zaman EKOSE tabu olmaktan çıkar, günlük kıyafet olur.

Erkek çocuklardınız bir zamanlar, hatta pantolon bile giymeden kız çocuklar gibi siyah üniforma/etek giyen dedeleriniz bile var. Bunun altına pantolon giyilmiyordu bir zamanlar.

Düşünün, siz erkekleri neye benzetmek istiyorlardı. MAKARİOS‘a! Beni hissettiniz mi?

<> evet

Yani RAHİP kıyafetlerine… Çünkü o YAHUDİ Haksdalıdır.

<> O siyah önlükten ve boğazı kesen o beyaz yakadan hep nefret ettim.

Elbette nefret edeceksiniz. Hatta inönünün emriyle (mahsus İnönü’nün… diye yazmıyorum, o zaman değer vermiş olurum) erkek çocuklar -ortaokulda- MİLİTAR şapka giyerlerdi. Neredeyse inönünün yeni yetme askerleri olmak için…

Şapka aynen subaylarınkine benzerdi. Oysa dünyada tek militarizm sadece boy-scout (gene türkçesini unuttum) içindir. O da bir kamp kıyafeti olsun diye, centilmen takım görünmeleri için. (Yavrukurt, izci)

Canım üstüste çay içmek istiyor, neden acaba?

<> Ahzap/33 ayetinde -Resulullah SS’ın eşleri için- “Evlerinizde oturun” demiş mealci, “weqarne fi büyutikünne” için

Ayet “EVCİMEN OLUN” diyor. Evde oturmak başka homicide olmak başka.

<> Söz kıyafetten açılmışken, FES ile ilgili birşeyler söyler misiniz?

Fes, bu kelime ortak bir kültürün ürünüdür. Ephemos (efem, EFE giysisi demek) (Osmanlı Levanten dönemde Fes üstü sarık sarılırdı.) Sarık çıkarılınca geriye FES denen kalıp kalırdı. Daha sonra bunu Yunanlı tebalar (Adalılar) bir pasif direniş olarak seçtiler.

Daha sonra “Katibim” şarkısıyla birlikte Tanzimat ve Terakki partisi kıyafeti, sonra da Jöntürk kıyafeti+paşa kavuğu oldu. Sonra bunu Mısır’dan Fas’a kadar Mağribiler de benimsedi.

Atatürk kaldırdı, şemsiperli serpuş önerdi. Diğerleri (Mısır-Fas mağribiyyesi) halen bu fesi sürdürüyorlar.

Yunanlılar ise istiklale kavuşunca HEMEN başlarından çıkarıp ATTILAR. Sadece tören kıtalarında kaldı. Tamam???

<> tşkkr

(Tören kıtası=Efteria askerleri, eteklik giyerler ve bazen de ponponlu külah takarlar.)

Tamam, cheerladies ponpon kızlardı, unutmuştum. Amigo kızlar da deniyordu. (Telepat olmanın bedeli, kelime unutkanlığı) :((

Şu çayı almaya gidiyorum, izin arz ederim.

Hava kararıyor, yaklaşık 20 dk. sonra İstanbul’da da kararacak. 😉 Bilin bakalım ben neredeyim? (Bilmeyin daha iyi) Bilenler bilmeyenlere anlatsın. 🙂

<> Ben biliyorum, GÖNLÜMÜZdesin.

Hayır [candaş], sen benim gönlümdesin.

<> 🙂

ARŞ’I İSTİVA ETTİ

ONUN ARŞ’I MA (su ve/veya esir mekanı GÖNÜL) üzerindeydi.

<> 9-Tevbe/128: Andolsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir. Sizi rahatsız eden şey onu da üzer. Çok düşkündür size. Müminlere ise daha şefkatli, daha merhametlidir.

Evet, bu tam benim tanımım. (Ama efendimizin belki de binde biri kadar.) O daha şefkatliydi, o en merhametliydi. Kucağında kedi uyuyor diye eteğini yırttı ve gecikmemek için çıkan vaktin namazına koştu. Kedi o yırtılan ŞEY’in üzerinde uykusuna devam etti. Efendimiz de namaza durdu.

İşte o KEDİ Ebu Hüreyre pisliğinin domuzunun kedileri değil ve sokak kedilerini kaderlerine terk edenlerin kedileri değil!

Ben geçen yıl kışın sokak kedilerine bakacağım diye göçtüm -maddi açıdan-. Otuz kedi bir kaç köpek, birkaç kilo balık tavuk kırpığı ve süt demek, kış boyu bayağı para demek.

Ebu Hureyre sahtekarı değil, Efendimizin kedi anlayışı benim ŞİARIM. Ve [eşim] [S] geldiğinde onlara bakmak için bir dev tencere dolusu yemek pişirirdi.

Söylemesi ayıp hesapladık, kışboyu 850 milyon eski TL tutmuş. Ben de bu arada lükslerimden (çay ve dolayısıyla şeker ve özellikle sigaradan) tenzil etmişim. Allah’ıma şükür ki günde bir tek öğün yemek yiyorum. Ya iştahlı, obur olsaydım??? Kendimden kısıp kedilere yedirdim.

<s> Kaptanım sayenizde yavrular dünyaya geldi. Size duacılar

Niye anlattım bunları, REKLAM mı? HAYIR! SADECE AYETE CANLI MİSAL VERDİM. Reklama ihtiyacım yok.

Tabii ola ki bilmeyeniniz olur: Ebu Hureyre >>> Kedilerin babası demek! Yuh be isme bakar mısınız? Sapıklık kokuyor! Eskiden bazı “yakalanan” hahamlara da “Sıpaların babası, köpeklerin babası” derlerdi Yahudilerde…

Biliyorsunuz, Talmud’a göre (Yasa kitabı) eğer bir haham bir hayvanla görülürse hayvan öldürülür. Çünkü o murdar olmuştur. Yani Hahamlar öldürülmez.

Sparta’da da öyle değil miydi? HIRSIZLIK (greece bu demek=Çalmak) ayıp değildi. YAKALANMAK ayıptı!

Haham iğrenç bestialite kuracak, fakat yakalanmayacak. Yakalanırsa ne olacak? O ırzına geçilen hayvan MURDAR olduğundan öldürülecek.

:((((

hatta :(((((((((((((((((((((((((

İşte o hahamlara “Dişi eşek babası, dişi köpek babası (mesela Eba-Ben Kalaba)” deniyordu-dalga geçiliyordu.

Bir din bu kadar SULANDIRILIR MI? Ne oluyor bu pisliklere!

Talmud açıklıyor: “Çünkü Rabbiler=Hahamlar Yahwe’dir, yeryüzünde tanrıdır. Onları hayvanlar baştan çıkarmıştır. Tanrılar değil hayvanlar öldürülür”.

(Bunları daha önce adımı sakladığım kitaplarda yazmış ve belgelemiştim.)

O kitapları merak eden varsa “Harun Yahya” adına yazdığımdan oradan edinebilirler… (Alem yayıncılık vb.)

<> Evet, “şeytanın dini masonluk” adlı kitap.

(Karışıklık olmasın: Ben Harun Yahya değilim. Sadece onun adamı Abdülmetin’in siparişi ve getirdiği belgeleri -kızılötesi- derleyip birkaç kalın kitap olarak Macintosh’da dizip kitap haline getirdim.)

Bir daha yineliyorum, ben Adnan Oktar değilim. Harun onun, Yahya benim sıfatım İDİ.

<> O da mehdi olmuştu.

Daha Mehdi dün paçayı kurtardı, nasıl Mehdi oluyormuş! Az daha Açeh’te ölüyordu!!!!!

<> Onlar nefsinin mehtisi kaptanım

O Mehdi olunca, Hasan Mezarcı da İsa olunca, bana müsaade 😉 ben dünyadan hemen gideyim 🙂

<> 🙂

<> O da diğerleri gibi bir mehdi olarak hiçbir şey yapamadan ölüp gidecek. O zaman ne olacak? 🙂

Evet, Mehdi daha Cuma gecesi ve Cumartesi gündüz ÖLÜMDEN zor kurtuldu. Mehdi bu! Gerçek Mehdi bu! Ö L Ü M D E N kurtuldu diyorum, bundan daha kötü bir akıbet olabilir mi? (Yani görevini yapmadan/yapamadan ölmek)

Görünüz, nasıl çivisi çıkmış MUSEVİLİĞİN: haham TANRIDIR ve tanrı herşeyi yapar diyorlar. Hristiyanlar da aynı mantıkla: “Papa Tanrının yeryüzündeki gölgesidir ve kırbacıdır” diyorlar. Patrikler (Ekümenler) için “Ekümen yeryüzüne tedbili kıyafet ile inmiş Tanrıdır” diyorlar.

Bunlar DİN ?

DİN ?

Sünneti Muhammedi denen uydurma şey DİN ?

Bana şimdiye kadar bilinmeyen, ama sadece SİZLERİN bildiği tek DİNİ söyleyin.

(Kapı komşunuz buna yanıt veremez. Babanız yanıt veremez! Anneniz, dedeniz, eşiniz buna yanıt veremez.)

<> Haniflik

<> Fetih/28: O’dur ki; rasulünü hidayet ve hak din (HANİF İSLAM) ile gönderdi, onu (HANİF İSLAM’ı) diğer tüm dinlerin üzerine zahir kılma için. Şahit olarak Allah yeter.

Bu yanıt sizin SIRADAN bildiğiniz bir yanıt oldu. Ve zaten yanıtladınız. Ama gidip şu karşı daireye sorunuz. Onun için bu BİLMECE! Sizin için -neredeyse çocuk oyuncağı-. KİM ZEKİ?

<> Rum/30: O halde yönünü, Hanif -olarak- Din’e, Allah’ın insanları üzerinde fatrettiği fıtrata çevir. Allah’ın yaratışında değiştirme olamaz. Kayyim (doğru ve eskimez) Din işte budur. Fakat insanların en çokları bilmezler.

Ve ben size mesela 4 yıl önce bu ayetteki bilmeceyi sorsaydım, kaçınız bilecekti?

<> Fakat insanların çokları bilmiyorlar

BİLDİĞİNİZ yanıtları küçümsemeyin.

SİZ ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK büyük bir MİLLETSİNİZ.

Sizin bildiğinizi, andolsun, yemin olsun, vallahi bulunduğunuz mahallede, kentte bilen var mı?

NEYİ BİLDİĞİNİZİ BİLMEK! İşte bu to be or not to be… (All matter)

<> Yetmedi Hanif Din’i de ismini alıp sulandırmaya çalışıyorlar zeki alçaklar.

Sulandıramayacaklar. İbrahim dinini sulandırmamak için “Arkeolojik bir sandık gibi tarihe gömdü”. Kadife alamet de o emaneti aldı. Onu kimseye sulandırtmayacağız! İbrahim -atam- beni döver, mahveder! Çünkü Allah dostları, BİZ gibi alametlere de HÜKMEDİYORLAR. Vizeyi İbrahim atam verecek! Ya vermezse?

Yine çay içeceğim, var mı itirazı olan 😉

<> 🙂

<> 3-Ali İmran/164: Yemin olsun ki, Allah müminlere lütufta bulunup onları minnettar bırakmıştır: Kendi içlerinden onlara öyle bir resul gönderdi ki, onlara Allah’ın ayetlerini okuyor, onları temizleyip arındırıyor, onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretiyor.Oysaki onlar, bundan önce açık bir sapıklığın tam içindeydiler.

[] 3-Ali İmran/164: Andolsun ki, Allah; içlerinde kendilerinden bir rasul ba’s etmekle müminleri minnettar bıraktı. (Rasul) onlara O’nun ayetlerini tilavet ediyor, onları temizliyor, onlara Kitap’ı ve Hikmet’i öğretiyor. Oysa onlar (müminler) bundan önce mübin bir dalalet içindeydiler.

Hüppülüpüşşüps. [Çay] Biraz sıcakmış. Allah’ım cümlemizi cehenneminden uzat tut! Ağzım yandı.

<> amin

Hüppülüpüşşüps.

Hüppülüpüşşüps.

Şu paniğe bakınız, kendi kendine ne harfler düşmüş. (Ben hüp diye başlamıştım, gerisi panik ATTACK!)

<> 🙂

<> 2099 ne olacak kaptan? (Çok merak ediyorum, Jana da çağına döndüğüne göre?)

2099, AB’de melezlerin olduğu, orijinallerin (mesela Alman, Maltalı, Fransız kalmadığı) dönemlerden söz ediyorsunuz.

2099’da Alman kadınlarının ölüm yaşı 111, erkekler de 96. Bu nüfus artar mı? Alman melezlerine gelince, babası tunuslu, annesi yarı alman (annesinin annesi türk, babası da Alman)

Şu tabloyu düşünebiliyor musun?

<> Şimdiden eksi nüfus artışları var

Türklere acil ihtiyaç var, yoksa 1/8, 1/16 Alman kanı bile kalmayacak.

Mesela Lüksemburglu: “O da ne?” diye soracaklar! Lüksemburg’un adı bile kalmayacak. Sahi Lüksemburglu diye bir ırk var mı? Ya da İtalyan? (Roma imparatorluğunun lejyonerlerinden ve Viking akınlarından geriye kalmış bir tek saf italyan var mı?) Bugünkü Kuzey italyanlar (kuzey ligi) sadece LOMBARD denen bir germen soyu ile yine germen olan GOT’ların karışımı. Güneyi de Etrüsk, lejyon, Ladin vb. gibi akdeniz ırkları.

Fransa’ya adını veren FRANKLAR. Bunlar kim GERMEN. (Dili Latin ama siz aldırmayın.)

İspanyollar kim? Çingeneler, vizigotlar, vandallar. İspanyol ırkı var mı? Duydunuz mu? Yani bir gen tahlili yapılsa TÜRKLER gibi “ÖZGÜN MİLLET, ÖZGÜN GEN” diye çıkarsama yapılabilir mi? Tanı konabilir mi?

Beni hissediyor musunuz?

<> evet

Katalanlar, yani has ispanyollar, sardinyalılar, romalı askerler, Umbria ve calibria germenleri. Française veya Barça (Barselona) derken bir GEN yok ortada, iyi bir türlü yemeği var.

Alın bir fransızı isterseniz Quebecque’den (Quebec) alın, tıbben inceleyin, genetik mühendisliğinin son verilerini kullanın, sonuç BELİRSİZ (Avrupalı tipi) ama gidip bir Meluncan’ı alınız, gen kodunu genomlarını deşifre ediniz TURANLI çıkacaktır -tipik-. Turanlılar her ne kadar resesif (çekinik) gen taşıyorlarsa da, GENOM imzalarında KİŞİLİK, MARKA var.

Demografi istatistikçileri bu işi halen sürdürüyorlar. RESESİF olanlar, bir gizli GOYA imzası benzerinde imza atıyorlar ve YAŞIYORLAR, dominantlar da kayboluyorlar.

Kim DOMİNANT? kim RESESİF? bunu tefekkür ediniz!

Size bir şey söyleyeceğim (Yaklaşık 37 yıl sonra): ÇEK, SLOVAK, RUTENLERİN doğrudan TURANLI olduğu, fakat Slav dini kullandığını hayretle göreceksiniz.

Siz Hızır dönemindeki TURANLILARI mı merak ediyorsunuz? Finlandiya’daki tiplere bakınız. Macar, Çek vb’lere bakınız. B O Ş N A K ‘lara bakınız. Türkçe konuşmasalar da GENleri TURANLI! Sanki bir yetimhaneye verilmişler de başkaları evlat almış ve kökenlerini unutmuşlarcasına…

<> Çek-Slovak bölgesindeki Türk/Turan devletleri sırası ile; Bil Oy Bil >> At Ukuş Bil/URUK Bil >> Skitler >> Sarmatlar(AVAR) >> Hunlular >> Avarlar vs..vs..

Şuna şaşırınız: Turanlı tipi (Türk tarafı kumanları kastediyorum) ÇEK cumhuriyetinde B O Z U L M A M I Ş bir biçimde yaşıyor! (Zaman zaman çıtlatmış, fakat HİÇ açıklamamıştım) MELUNCANLAR bunlar işte.

<t> Örnek tiplemeler olarak (erkek için) Abdullah Gül ve (kadın için) Seren Serengil demiştin.

Evet, bir de [T]. Tipik Turan imzası taşıyorlar. Küçük burun, bıyık mahalli yüksek vb. vb.

<> 2099’da TuranBloc kuruluşu, Jana çağına gittiğine göre nasıl olacak?

  1. İMZALI IRKLAR ortada kalacak, diğerleri giderek yaşlı, nüfusu gerileyen, yokolan bir düzine devlet olacak.

Gelecekte Turanlıların şiddetle, inanılmaz bir şiddetle Tüm Sibirya’ya ihtiyaçları var. Yani Finlandiya’dan Behring denizine, oradan Alaska-Nunavut, Grönland ve Sami (Lapon-Samoyed alanı) bölgesine ihtiyaç var. Turanlıların umudu Suobiryak+Sibirya+Yakuturan+Kuzey Amerika Arktika’sı.

Bunun HAYATİ önemi var, çünkü RESESİF ırkların nüfus patlaması sürecek, onlara bir VATAN gerekli.

(Soğuk olsun varsın, enerji problem olmayacak ileride.) Ortaasyaya bol miktarda iceberg transfer edilecek. Ortaasya ihya edilecek. Turanlıların konfederasyon olarak buna ihtiyacı var.

Bunlar Jana’dan bağımsız olarak gelişecek candaş. Allah aciz değil ki, birimizin yokluğu, yerine YENİSİNİN transferiyle telafi edilir.

<> sağolun kaptan 🙂

Eğer Jana kalsaydı, mesela başka biri giderdi, o ACEH’i kurtarırdı. 10SCE bir ekiptir, üçlüden hangisi olursa olsun zamanda ileriye giden piyon olarak gitse bile, geride kalan biri damaya çıkmış damataşı olmuş Piyon gibi büyük görevleri oluyor. (Damaya çıkmayı bilenler bilmeyenlere anlatsın, -Nasrettin Hoca misali-)

Bugün çay diye çıldıracağım, ne oldu bana böyle?

Öğğğ! Eti form! Ne tatsız şey bu? İnsan biraz TAD kor içine.

<> Biz ona tahta diyoruz kaptan 🙂

Evet tahta koymaktan tad koymayı unutmuşlar.

<> saman

<> rejim yaparken iyi oluyor, ayranla 🙂

Yulaf ezmesine benzetmek istemişler, buğday ile bunu başaramamışlar.

Ne kadar bencilim? Ben yiyorum siz belki açsınız. Gerekirse gece de devam ederiz.

<> Çalışan sizsiniz kaptanım, kimse davet ediyor mu size?

🙂 İlahi [candaş].

Ders 11-14 arası sürmüştü. Ben kaçta chat’e geldim?

<> tam 4 saat.

<> 14.15 civarında geldiniz kaptanım

Tamam, SİZİNKİLER (evhalkı) sizi dövmeden bir yemek molası verelim veya bu gece değil, yarın yine 19:30 ila 20 arasına talim edelim, yani erteleyelim, nasıl isterseniz. Sizleri bıktırmak da istemem. (sakın yanıt vermeyin)

<> Size nasıl uygunsa

<> asla bıkmayız

<> hasret kaldık zaten aylarca

Bu gece devam mı? Yoksa yarın mı? (Bu gece devam edersek yarın yok)

<> yarın olsun inşaAllah

O zaman ZigZag’ı bu geceye alırım, yarını onlardan boşaltmış olurum.

<> siz de bu gece dinlenin efendim.

Ah başkanım ben mi dinleneceğim? Zigzag (Avrupa saati) beni bu gece 04.den önce bırakmaz.

<> evet efendim, siz dinlenmelisiniz, kıyamayız size…

Başkanım, gözümü yaşartmayın. 🙂

<> Anladım efendim… Allah yardımcınız olsun

O halde Geronimo ZigZag’lar çizmeye gidiyor. Hoş-bye. RZİ MİH.

<> slm slm

<> hayırlı sohbetler hocam

<> hg slm slm kaptanım

Hans von Aiberg, 09 ocak 2005, chat 261
Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

Yorumlar