İçki Kur’an’da haram mıdır – Haram ve İsm farkı – Kumar ve Falokları

Fakat ALLAH’tan daha çok bilmeye kalkışmayalım… Alim ve Hakim (Hüküm veren, yasa koyucu) sadece ALLAH’tır

İçki içilmesin. Şiddetle karşıyım.

Ama içilmesin kelimesini ya da sarhoşken namaza durmanın bile HARAM olduğunu söylerseniz, Resulullah’ın eşleriyle aynı fecaate ve afete uğrarız.

İsmen=Uzak durmak, fakat HARAM kelimesinin kendisi değil.

İsmül Kebir=Büyük günah’tır. Büyük HARAM demek değildir.

Haram=Haramdır, başka bir ikinci kelimeyle anlatılmaz Kur’an’da.

Meyye, hımar ve faloklarıyla ilgili ayeti lütfen yazar mısınız? Kumar-İçki-cindarlık yani…

<> Maide 90-1

Evet onu yazalım ltf.

<> 5-Maide/90: Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Arapça bilenleriniz işbaşına:

Şarap (Hımar) zaten yanlış kelime. Aslı tüm uyuşturucular ve sarhoşluk vericiler demek, beyni örten demek.

Konu bu değil. Diyelim ki içki olsun, sonra Kumar, fakat (Arapça bilenleriniz hemen görecektir) Falokları (Cincilik)  Ş E Y T A N  pisliği diye geçmektedir. Çünkü tümünü değil, SONUNCUSUNU kapsamaktadır.

<> evet, Dr.

<> 5-Maide/90: Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun

(Arapça gramerciler buraya yorumlarını atabilirler. Yani arapça bilenleriniz ile konuşabiliriz.)

Fal oklarıyla bildirilen ŞEYTAN PİSLİĞİ’dir.

Ve “Meyye” ne demektir? Bilen var mı? (Kuşkusuz bilen vardır.) Ayette “Meysır” diye geçiyor.

<> fakat hocam maide 3 haram kılıyor fal oklarını.

<> Maide3… dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır…

Ve Tefsir kurbanı oluverdik şimdiye kadar…

O sonuncusu,

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 08/03/2002 (066/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 066 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

066-07-icki-kumar-faloklari

Yorumlar