Kuranda salat kelimesi ve Dua namaz vakit anlamları

Bu kadar 25 yaşından beri emisyon ettiğim bu bilgilerin tek bir kaynağı vardır. Ayetler zaten… Sadece Kur’an yani Ayetler.

İsterseniz “İslam’a göre” diye başlayalım ve size ne evliya menkıbeleri neler neler anlatırım, ne masallar, ne hadisler döktürürüm???

“Kur’an’a göre” derseniz, buyrun başlayalım. Mesela namaz kaç rekat buradan ayetleri bulalım önce?

<> 11-Hud/114: Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namaz kıl…

<> 17-İsra/78: Güneşin en üst noktasından, gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Sabah Kur’an’ını da gözet. Çünkü sabah okunan Kur’an tanıklarca gözlenmektedir.

Evet bunu yorumlayalım.

“Etrafen en nehar” başka yerde de “tarafeyn en nehar”=GÜNÜN İKİ TARAFI, Gündüzün iki tarafı.

Yani gündüze iki namaz vakti vermiş; GECEYE İSE TEK vermiş, tek bir namaz vakti vermiş.

“Geceye yakın” diye bir şey yok orada. Olay şu, İsteyen gecenin bir yerinde kalkıp, dilediği kadar namaz kılabilir.

(Üç vakit farz yani emir kipidir, emir sigasıdır.) Ama “Gecenin bir yerinde kalkıp namaza dursalardı” dendiğinde emir değil DİLEK KİPİ olur. Serbestsiniz kılıp kılmamakta…

Ama dikkat ediniz: Günün iki yanında ve gecede [toplam] üç vakit emrolunmuştur. Vitir olan ise arzunuza bırakılmıştır.

Orada üç vakit bellidir. Dördüncü olanı (Yani dilek kipi olanı) ise geceyarısından sonraya tehir etmiştir ayet. Hud-114’ün Arapça’sını yazar mısınız? Bu ayeti sizler verdiniz ve arge yapmalıyız.

<> 11-Hud/114: ve akımıs salate tarafıeynin nehari ve zülefen minelleyl innel hasenati yüzhibnes seyyiat zalike zikra lizzakiriyn

 

Akımetüsselat=İkame edilen (Yerine konan) Namazdır. O bir kredi borcudur. Yani Kalu Bela’da verilmiş sözümüzdür ve vakitli farz olduğu için bu namazı kılarız.

Akıymetüsselat=Bilinen namazdır.

Ama Akıyme (İkame, Kaim) denmediğinde o NAMAZ DEĞİLDİR, DUA anlamına gelir.

Örneğin “Allah ve melekleri nebilerine SALAT ederler….” ayetinde SALAT=NAMAZ derseniz bir çarpılırsınız ki sormayın. Allah ve Melekleri niçin “Peygambere” tapıp namaz kılsınlar… Doğru yanıt şu: “Allah ve melekleri nebilerine DUA ederler…”

İşte bu ince ayrımdan inceleyin ayetleri. Göreceksiniz ki, şimdiye kadar özenle seçtiğiniz ve ezberlediğiniz ayetlerde:

1. Dua var.

2. Namaz var.

3. Dua ve Namaz yok, VAKİT var.

Yukarıdaki Hud 114’de AkımetüsSelat (Kıyam, Rüku, Secde ve Ka’deli namaz) apaçık var.

Namaz vakitlerini ise GÖLGE (Güneş) belirliyor. Ak iplik ile kara iplik ayırt edilince (Gölge en uzun olunca) sabah giriyor. Gölge giderek kısalıyor ve kısalıyor. Öyle ki direğin dibine düşüyor.

İşte onunla ilgili ayette “SALATI VUSTA=ORTA DİREĞE DİKKAT ediniz” diyor. “AkıymetüsSelat” demiyor. Yani “Öğle Namazı KILIN ve DİKKAT edin” demiyor. İkame kelimesi yok.

Tam tersine, VASAT’tan (Ortalama, ortadan) türeme ve bizim çok iyi bildiğimiz ORTA DİREK=VUSTA var.

Direğin gölgesi dibine düşene kadar günün bir yanı yani taraflardan biridir.

“Amman dikkat, eğer gölge direğin öteki tarafına geçerse, Günün ikinci tarafı üzerine namaz VAKTİ başlamış oluyor” diyor ayet…

Namaz’dan söz etmiyor, NAMAZ VAKTİNDEN SÖZ EDİYOR.

Hanifliğe niyet etmek iyi de, bir de yol yöntem bilmek gerekecek dostlarım.

Günün iki tarafı diye sadece yukarıdaki ayette değil iki ayrı ayette de geçmektedir. Birinde “etrafen” diğerinde “tarafeyn” diye geçmektedir.

Nehar=Gündüz ve Taraf+eyn=İki taraf demektir.

Fakat aynı ayet şöyle diyor: Öğle vakti çok kısa olan gölge giderek uzar uzar ve güneş batarken en uzun halini alır. Bir süre sonra ak ve kara ipliği de ayırt edemezsiniz. (Mesela kitap okuyamazsınız.)

Bunun anlamı şudur: GECE GİRDİ, SABAHA KADAR TÜM GECE İÇİN BİR TEK VAKİT VAR.

Öğlen direk vardı öte tarafta, ama dünyanın gece olan yüzünde bir direk ve gölge olamayacağı için, direği gece bölümüne nokta nokta uzatın. Göreceksiniz ki, Gece de ikiye ayrılıyor.

Biri gece yarısından önceki ve farz olanı, öteki ise “Onlar gecenin bir yerinde kalkıp namaz kılsalardı, haklarında çok iyi olurdu” ayeti uyarınca VİTİR denen ve isteği bağlı bir namaz. Farz değil. Dileyen kılar ya da hiç kılmaz.

İşte Hud 114’deki “Geceye yakın” denen ayet ile anlatılan meal budur.

Şimdi başka bir Namaz ayeti daha bulunuz. Onu da inceleyelim. Bana 5 vakit diye bir tek ayet göstermeniz mümkün değildir. (Mealleri bozmaları beni bağlamaz. Ben Allah’ın bildirdiğine inanırım.)

<> 17-İsra/78: Güneşin en üst noktasından, gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Sabah Kur’an’ını da gözet. Çünkü sabah okunan Kur’an tanıklarca gözlenmektedir.

<> 3+2 isteğe bağlı mı?

3+2 yok ki nereden çıkardınız bunu? 3 vakit var, üstü fazla mesai hepsi bu. Bakın Kur’an’da FARZ (Emir) olan Namaz üç vakittir. Dilek kipi olan namaz aklınızı karıştırmasın.

<> 2-Bakara/238: Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.

“Orta namaz” dediği, deminki “Salatı Vusta”, “Orta direğe dikkat ediniz” diyor. Arapçası çok iyi olur. İsra 78’in de arapçasını isterim.

<> 3 namaz farz, 1 dua, bir de fazladan olan mı geçiyor Kur’an da?

Kur’an’da üç vakit var, ötekini unut… Sonra bir gün onu da açarız.

<> Duayı da namaz yapıp 5’e mi tamamlıyorlar?

Hayır Salat=Dua, Akimetüssalat=NAMAZ. Onu sana arkadaşlarımızdan bilenler anlatabilir.

<> 2-Bakara/238: hafizu alessalavati vessalatilvusta ve kuumu lillahi kaanitiym

Dikkat:

Hafizu=Muhafaza edin/Koruyun/gözetleyin/aman kaçırmayın

alesselavati=Selatlarınızı (NAMAZ KILIN DEMİYOR, Akımetüsselat yok burada)

ves selatil VUSTA=Günün iki yanının ayıracı olan DİREK=Vusta.

<> 17-İsra/78: ekımissalate lidülükişşemsi ila gasakılleyli kuranelfecr inne kuranelfecri kane meşhuda

Gördünüz mü, “Ekımüsselat=Namaz kılın” diyor.

Güneş’in en yüksek (Öğle direği) olduğu yere ve sonra da onun arkasından güneşin battığı yere kadar ve daha sonra da FECR=Gün ağarana kadar, ÜÇ VAKİT sayıyor, namaz kılın diyor.

Ayrıca sabaha karşı meleklerin devri teslimi nedeniyle kılınan o namazın da şahitli olduğunu bildiriyor. (Gecenin şerri bitmektedir.)

Bana kim “Kur’an’da 5 vakit namazı buldum yeri de şurası” diyelebilir???

İkindi namazı şöyle var: İkindi demek ASR demek, dolayısıyla ASR Suresi=İKİNDİ namazı oluyor(muş).

Asr=İkindi suresinde namazın nasıl kılındığını yazabilir misiniz? Asr suresi üç ayet olup, ikindi namazını ve nasıl kılınacağını anlatmaktadır. İzleyelim:

<> 103-Asr/1: Asra yemin ederim ki

<> 103-Asr/2: İnsan gerçekten ziyan içindedir.

<> 103-Asr/3: Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Şimdi lütfen bana bulunuz:

1. Burada ikindi namazı nerede?

2. Nasıl kılınır?

3. Salat ve akimetüssalat var mı?

4. Bu İKİNDİ namazı mı?

5. Yorum bekliyorum.

<> Salat dahi yok arapçasında

Arapça Asr=YÜZ YIL, AŞR=ON YIL demek. (Aşar, öşür, aşure ondalık ve on malzeme demektir.)

ASR=Asır = Yüzyıl demektir. Asr=Asır=100 yıl.

<> Yok, apaçık

Evet bana ikindi ve yatsı namazlarını bulacak olan var mı?

<> Peki beş vakit namaz neye dayandırılıyor?

İslamiyet’te var elbette, Kur’an’da yok sadece.

<> İkinci ayette “İnsan hüsran içindedir” diyor zaten.

Evet insan hep hayal kırıklığına uğratmıştır yaratanını, ve yaratanımız bize Kenud=Nankör demektedir, “Doğrusu insan çok nankördür” ayeti gibi.

<> 107-Maun/4: Vay haline o namaz kılanların ki,

<> 107-Maun/5: Namazlarında gaflet içindedir onlar.

<> 107-Maun/6: Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.

Evet, maun=Yüze çarpılan, geri çevrilip yüzüne atılan, başa çalınan şey demektir.

<> Zalim Haccac, yani Halife Osman döneminde tek otokrasi merkezi olan bu adam namaza da Kur’an dışı dualar soktu, değil mi?

Evet, biz YEZİD DİNİNİN NEFERLERİYİZ. Maalesef.

<> 98-Beyine/5: Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.

Evet, bu bizim şu an burada olanların DİNİDİR.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 17/10/2001 (010/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 010 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

010-09-salat-namaz-dua-direk

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar