Paranormal – Yerçekimi ve Gökçekimi – Takyonların yapısı – Zebanilerin direnci

Bir kayayı (Örneğin 5 tonluk bir kayayı) iterseniz o ivme kazanır. (İtme enerjiniz, ona kinetik enerji olarak eklenir ve kaya başaşağı hızlanarak ve önlenemez biçimde başaşağı düşer.)

Ama TAKYONDAN bir kayanız varsa (Kök içinde eksi 25 ton yani İmajiner 5 ton kaya) ittikçe size direnir, yani ittiğiniz için durur.

Takyondan bir kayayı (Bir meleği vb.) asla engelleyemezsiniz. Onlar inanılmaz kudret sahibidirler. (İttikçe DURURLAR anlamında.)

 

“5. Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti.”

İşte bunun anlamı da TAKYONLARI iterek yerinden oynatamazsınız. Onlar tam tersine itildikçe hızlanacaklarına yavaşlarlar. Öyle yavaşlarlar ki, siz abandıkça dururlar. (Yani bir melek ile baş edemezsiniz, haberiniz olsun!)

<> =)

Mahşer meydanının ufuklarına çepeçevre dizilecekler ve duracaklardır orada. Çıkmaya kaçmaya yeltenmeyin, iyice direnirler size…

Ve Zebaniler bu halleriyle en büyük direnç sahibidirler. Zebani ile kimse baş edemez, arkadaş falan da olamaz.

Cehennemlik biri yalvardıkça (enerji verdikçe) o daha donuk ve duygusuz bir TAŞKALPLİ OLUR. (Zebunlar yalakalık sevmez bu yüzden.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 15/03/2002 (069/40)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 069 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

069-40-takyon-melek-mahser-zebani

Yorumlar