İslamın bölünmesi ve entrikacı Ayşe anamız

Muaviye, hakemi satın alıp, cumhuriyeti saltanata çevirmedi mi? Amr İbnül As’ı satın almadı mı?

<> Hristiyanlık için Paulus ne ise, İslam için de Emeviler odur.

Evet aynen katılıyorum. 4 cumhurbaşkanı dönemi bitirilmiş yerine oligarşi/mutlakiyet yani babadan oğula geçen saltanat getirilmiştir. İftira mı ediyorum?

<> Mızraklara Kur’an ayetleri saplamadı mı?

Evet hatta bunu yaptıran da Hz. Aişe ANAMIZ’dır. Kur’an’da bir kaç ayetle Allah’ı meşgul etmiştir.

Peygamber eşleri annelerimizdir ama, Benim ANNEM hatalı ise eleştiririm. Annem diye Üff bile demem ama, KÖTÜ YOLDA ise, üf demeden engellemeye çalışırım.

Kadınlardan halife olamayacağı için Hz. Aişe Anamız, Muaviye’yi çağırdı, (Suriye Valisiydi), Ali’ye karşı çıkmasını öğütledi, Kur’an sayfalarını mızrağa takması için o verdi.

Amr İbnül As denen hakeme “Muaviye halife olunca, Şam valiliği boşalıyor, sen oraya geçersin” diye rüşveti verdi.

<> İfk hadisesinde, hadiste ~Aişe senin arkandan…..köpeklerinin havlayacağını görüyorum, demiş olduğunu hatırladığında, iş işten geçmişti?

İsyan ediyorum ama, ne yapayım ki, Resulullah eşleri ANAMIZ’dır, bundan ileri geçemiyorum.

<> Bunlar birer rivayet değil mi?

Dostum, burada yazılanların BİR TANESİNİ RİVAYET diye gösterecek bir kişi daha bulamazsın. Bunlar SİYER’dir. Siyer Resulullah GÜNCESİ, İslam Tarihi’dir. Rivayeti nereden çıkardınız? Mesela Amr İbnül As hakem değil miydi? Yüzüğü üçüncü bir kişiye takacağına kendini sattığı Muaviye’ye takmadı mı? Rivayet dediğiniz nedir, lütfen açıklayınız.

<> Bakın ben bunlar böyle olmamıştır demiyorum son söylediğiniz toplum önünde olmuş bir olay

Size garip bir şey söyleyeceğim ki o bile rivayet değildir. Türk İslam tarihinde kancıklık-kalleşlik yapan yedi eminlere İbnül Hakem denmiştir. Bugün bile maç satan hakemlere bu çirkin tezahürat yapılıyor. Bu bile rivayet değil. Hiç kimse çocuğuna YEZİD ya da MUAVİYE adını koymuyor. Neden acaba?

<> Ancak Aişe’nin halifelik sorunu ve Muaviye’ye KUR’AN yapraklarını vermesi için aynı şey söylenemeyebilir.

Kur’an, Hz. Aişe’nin yatak odasında ve yüklükteydi. Hz. Osman döneminde dört nüsha olarak toplanmak üzere Hz. Aişe’den alındı ve kağıda çekilerek deri, kemik vb. olanlar yakıldı. Bir Nüsha YİNE Hz. AİŞE ANAMIZA bırakıldı. Diğerleri, Şam’a (Suriye eyaleti vb.) gönderildi. Sayfa sayfa koparılan ve mızraklara takılan Kur’an, Aişe’nin Kur’an’ıdır. Bunun rivayet neresinde?

<> Hz. Aişe’nin ihaneti bütün islam tarihi kitaplarında yazar

<> Bu, beş nüsha olamaz mı veya daha fazla veya çalınmış?

Siyer’de 4 yazıyor. Eğer üç ya da onbeş dersek, Amerika’yı baştan keşfetmek gerekiyor.

Çünkü o dönemde üç eyalet ve bir de merkez vardı. Yani 4 Kur’an’ın gerekçesi budur.

Onlar üç kuşak birden “ESLEMNA” idiler. Malı mülkü kurtardı Ebu Süfyan. Oğlu da, Babasının Mekke melik’i ve Hicaz Emiri olduğu o haşmetli günleri özledi. Hz. Aişe de bu işi kaşıdı.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 05/10/2001 (005/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 005 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

005-08-mizrak-kuran

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar