Kuranı bozanlar, Zikrin korunması

<> Korunan zikr, anlamı? İniş sırası, furkan, 1. sema’da, hangisi?

<> “onu zikri biz indirdik”

Evet, korumak da bize düşer, bu Allah’ın üstlendiği bir vaaddir.”

Allah, Kur’an’ı kitabı demiyor ZİKRİ biz indirdik diyor. Biz koruyacağız diyor. Korunan Kur’an değildir. Ayetlerin iniş sırası ile şimdiki tertip sırası bir fecaattir. O yetmiyormuş gibi sureler ve ayetler birbiri içinde eritilmiş.

Bir deste iskambil kağıdı alıyorsun, Bunlar fabrikada sıraya konmuş ve açılmamış. Ama daha sonra bu iskambil kağıdını karıyorsun. Yani yine 52 kağıttır ama SIRASI karışmıştır.

Kur’an da böyle. İndiği gibi değil (52) karılmış, karıştırılmış ama yine 52. Zikri korumak budur. 52 ise 52’dir, fazla ve eksik yoktur.

<> Ahirette Kur’an onlara okununca biz bunu hiç duymadık dediklerinde Kur’an onlardan davacı olacak.

Kur’an ile çok oynadılar. Bilen var mı, son inen sure hangisidir?

<> Nasr

Pekiyi, son inen ayet hangisidir? Bilen var mı?

<> Tevbe suresi’nde iki ayet

<> Ayet içeriğine bakılırsa Maide.

Evet Maide Suresinin üçüncü ayetindeki, “Bugün sizin dininizi tamamladım… İslam koydum adını ve razı oldum” bölümü, Maide suresinin 3. ayetinin arkasındaki 4. ayettir. Maide üçü yazabilir miyiz?

<> 5-Maide/3: Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve size din olarak islamı seçtim. Kim son derece aç ve çaresiz kalır da günaha meyletmeksizin mecbur kalırsa şüphesiz Allah mağfiret edendir merhamet edendir.

Şimdi Gelelim biz son sure olan NASR’ın (Nas değil, İza cae nasrullahi) tamamı olan üç ayeti yazalım. Lütfen zahmet olacak.

<> 110-Nasr/1: Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,

<> 110-Nasr/2: Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde,

<> 110-Nasr/3: Rabbini öğerek tesbih et, O’ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Şimdi de buna dördüncü yani son ayeti ekleyelim: Bugün kafirler, sizi yoldan çıkarmakta ümitsizlerdir. Onlardan değil benden korkun. Bugün sizin dininizi tamamladım ve size din olarak islamı seçtim. Bundan razı oldum.

<> üzerinizdeki nimeti tamamladım

İşte bir daha toplayabilirsek, üç ayet halinde okuduğumuz Nasr suresinin tamamını yazabiliriz.

<> 110-Nasr/1: Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,

<> 110-Nasr/2: Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde,

<> 110-Nasr/3: Rabbini öğerek tesbih et, O’ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

<> 110-Nasr/4: Bugün kafirler, sizi yoldan çıkarmakta ümitsizlerdir. Onlardan değil benden korkun. Bugün size dininizi tamamladım, üzerinize ni~metimi tamamladım, sizden İslam dini üzere razi oldum.

Evet bunu ekleyeceğiz. İşte bu böylece ZİKİR’in korunmasıdır.

Şimdi gelelim, Maide suresini ıslah etmeye (Zikri korumaya). İçinden çekip aldığımız bu ayet hariç kalanı yazar mısınız? “Leş kan domuz eti….” diye.

<> Kaçıncı ayetten?

Maide üçün başından itibaren.

<> 5-Maide/3: Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve size din olarak islamı seçtim. Kim son derece aç ve çaresiz kalır da günaha meyletmeksizin mecbur kalırsa şüphesiz Allah mağfiret edendir merhamet edendir.

Şimdi bu ayeti “doğru yoldan çıkmaktır”dan itibaren siliniz.

<> 5-Maide/3: Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır.

Ve devam edelim, “kim son derece aç kalırsa” diye….

<> Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.

<> Kim son derece aç ve çaresiz kalır da günaha meyletmeksizin mecbur kalırsa şüphesiz Allah mağfiret edendir merhamet edendir.

Evet bu son haliyle bakın, domuz eti vb nasıl bağlandı ayetin tamamına. Farkettiniz mi?

<> doğru

<> siyak ve sibak uydu

İsterseniz, biriniz Maide üçü (İçindeki ayetlerimizi yazmayarak) bütün olarak yine buraya bir toplasın, çünkü chat asılacak, yanlış anlaşılmasın. Son inen ayeti yazmayınız. O bölümü Maide’den kaldırınız. O bölüm Nasr’ın sonuna eklenecek.

<> 110-Nasr/1: Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,

<> 110-Nasr/2: Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde,

<> 110-Nasr/3: Rabbini öğerek tesbih et, O’ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

<> 110-Nasr/4: Bugün kafirler, sizi yoldan çıkarmakta ümitsizlerdir. Onlardan değil benden korkun. Bugün size dininizi tamamladım, üzerinize ni~metimi tamamladım, sizden İslam dini üzere razi oldum.

Tamam. Bütünlüğü gördünüz mü? Gördünüz mü?

İşte bu ZİKR ile KİTAB farkıydı. Ayetleri salak Araplar oradan oraya sürüklemişler.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 05/10/2001 (005/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 005 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

005-09-maide-nasr-karma

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar