Haniflik farkı – İslam tarihi – Veda hutbesi – Hadislerin uydurulması

Müslüman olmak ile hanif olmak arasında inanılmaz bir fark vardır.

Müslüman Gonca Kuriş’i rahatlıkla öldürebilir. Hem de ne işkencelerle?…

Hanif ise, karşısındakini kırsa kıpkırmızı olur… Karıncadan özür diler…

<> 22-Hac/35: Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar.

Yani imamların harcamadığını anlatılıyor aynı zamanda…

[] Kanalda sessizlik var

Sessizlik ama şuna dikkat edelim:

“Resulullah’ın “Veda hutbesinin son cümlesiyle”: “Size Kur’an’ı bırakıyorum. Bize bırakılmış tek mirastır. Bunun nedeni bir başka hadistir. Hars diyor ki: “Mescide uğramıştım, ne göreyim halk hadislere dalmış!” Hemen Ali’ye gidip durumu bildirdim: “Ey müminlerin emiri görmüyor musun, halk hadislere dalmış.” Ali sordu: “Gerçekten öyle mi?” “Evet” dedim. Bunun üzerine Ali şunları söyledi: “Allah elçisinden işittim ki, gelecekte gerçekleşecek fitneden (dinsel sapıklıktan, Süfyanizmin göstergelerinden biri olan hadislere ayetleri kırdırmaktan) söz ediliyordu.

‘O fitneden kurtuluş nasıldır?’ diye sorunca, Resulullah buyurdu ki: KURTULUŞ, ALLAH KİTABINDADIR. ÇÜNKÜ SİZDEN ÖNCEKİLERİN HABERLERİ DE, SİZDEN SONRAKİLERİN HABERLERİ DE, ARANIZDAKİLERİN HÜKMÜ DE, ONDADIR. O, HAKK İLE BATILI BİRBİRİNDEN AYIRAN KESİN BİR HÜKÜMDÜR. ŞAKA VE BOŞSÖZ DEĞİLDİR. ONU TERK EDEN HER ZORBANIN, ALLAH, BOYNUNU KIRAR. O, ALLAH’IN EN SAĞLAM İPİDİR. O, HİKMETLE DOLU KURAN’DIR.

O, en doğru yoldur. O boş arzuların haktan saptıramayacağı, dillerin karıştırıp, belirsiz edemeyeceği bilim adamlarının doyamayacağı, çok tekrarlanılmasından bıkılmayan ilginç özelilikleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. O öyle bir kitaptır ki, cinlerden bir grup onu dinledikleri zaman, “Biz hayranlık veren ilginç bir Kuran dinledik ki, Hakka ve doğruya yöneltiyor.” (72:1-2) demişlerdir. O’na dayanarak konuşan, doğrulanır. Onunla amel eden ödüllendirilir…

Kur’an’ın kendi kişiliğini ve kimliğini anlatan bu metin, ehli kitap kafirlere değil, biz müslümanlara bir yergidir. Bu yergiyi 25:30 ayeti de anlatıyor, Ahırette Resulullah’ın bizden nasıl yakınacağını, şefaat değil terk edeceğini bildiriyor: Elçi de: “Ya Rabbi kavmim bu Kur’an’ı terk edilmiş bıraktı!” demiştir.

Gerçekten asrı saadeti devirerek yerine geçen oligarşiyle birlikte peydah olan cehalet, sultanlardan prim gördüğü için bağnazlık, fitne, ihtilaf, kavga, işkence ve zulüm rezaleti yeniden “Cahilliye” devrini geri getirmiştir.

Resulullah sağlığında Kur’an ayetleriyle karışmaması için şiddetle “Kendi sözlerinin yazılmasını sonsuza dek yasaklamış ancak yasağını iki yüzyıl sonra (Hicri 2.yy) Emevi-Abbasi saltanatı delerek hadis uydurma kampanyası açmışlar “Sahte” olduğu için SAHİH (sahici essah) dedikleri ama Hakk, hakikat diyemedikleri yüz binlerce hadis [yazdırmışlardır]. Hadis uydurukçu[larına] keselerle para dağıtıldığını dönemin İslam tarihçileri yazıyor.

Evren’de değişmeyen, dosdoğru ve tek kitap olan Kur’an’ı nasıl olur da muharref ya da şaibeli yan Kitaplarla açıklamaya kalkışabiliriz? ALLAH, bizzat Kur’an’ın açıklayıcısıdır. “O’NU (Kur’an’ı) TOPLAMAK VE OKUTMAK BİZE DÜŞER. O HALDE SANA KUR’AN OKUDUĞUMUZ ZAMAN OKUNUŞUNU İZLE. SONRA O’NU (Ayeti ayetlerle) AÇIKLAMAK (Sana değil) BİZE DÜŞER.” (75:17-19)

[] Arz’dan Arş’a Evrenin Sırları, Sınırları 2, Referans 75, Kur’an’ın kimliği

<> 107-Maun/4: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

<> 107-Maun/5: Onlar, namazlarını ciddiye almazlar.

 

Müslümanlara’dır bu ayet. (Maun suresi)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 19/10/2001 (011/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 011 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

011-05-kuran-hadis

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar