Yahudiler ve Araplar – İbrahim ne yahudiydi ne hristiyan

İbrahim’in milleti kesinlikle şu yahudi ve araplar değil. İbrahim onlardan nefret ediyor: Yahudileri lanetliyor. Arapları ise (Tevbe-97 ve Hucarat-14’ü hatırlayınız.) Tevbe ve hucurat ne diyordu?

“Araplar kafirdir, münafıktır, imanları kalbine inmemiştir. Onlar ARAPÇAYI bile bilmezler” vb. Hatırladınız mı?

<> evet

<> Onlar asla gönülden iman etmezler, sadece münafık olurlar

<> Tevbe etmedikçe hücrelerinde kalacaklardır.

Evet ve bugüne kadar tevbe eden bir tek arap görmedim dersem Allah’a ve kullarına haksızlık yapmış olmam.

<> Mallarını ve canlarını kurtarmak için her kılığa girerler.

Evet “Eslemna=Teslim oldum” dümenleri. Ne Arap ne Yahudi. İbrahim ile ilgili ayet ne diyordu: “İbrahim ne Yahudi ne hristiyandı. Babalarıydı ve Hanif idi.” Ayeti hatırladınız mı?

<> 9-Tevbe/97: Araplar, küfür ve nifak bakımından, en şiddetlidirler. Allah’ın, resulüne indirdiğinin sınırlarını bilmemeye, en layıktırlar. Allah Alim’dir, Hakim’dir.

 

Araplar ve Yahudiler (Yani iki çocuğunun uzantıları) İbrahim’i pay edemediler. Biri “İbrani İbrahim” dedi, diğeri de “Nasrani=Hristiyan İbrahim” dedi. İki kitapları da ayrı ayrı bu iki iddiaya yer verdi. Ama Kur’an inince yukarıda sunduğum “İbrahim ne  Y A H U D İ  ne de  H R İ S T İ Y A N  idi” ayeti indi.

<> Azer peygamber miydi?

<> Azer putları yapıp satardı.

Hem de kafir olarak Kur’an’da yazılmıştır AZER. Üstelik İbrahim’i oğlunu inanılmaz dövüp hırpaladı. Bu arada “İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan’dı, O HANİF idi” ayetini bulsanıza bana? Onu sindirelim içimize? Yok mu?

<> 2-Bakara/135: (Yahudiler ve Hristiyanlar) “Yahudi ya da Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız” dediler. De ki: “Hayır! Biz, Hanif olan İbrahim’in Milletine uyarız. O, müşriklerden değildi.”

Ayrıca bir de kendi ağzından deklare edilen “O ne Yahudi ne Nasraniydi” biçiminde bir ayet var, hem de parantez içinde falan değil.

<> Kur’an-ı Kerim Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın ne hristiyan ne de yahudi olmadığını sadece O’nun Allah Celle Celaluhu’nu birleyici (muvahhid) bir Hanif olduğunu belirtmiştir. (3/Ali İmran, 67)

Tamam buldunuz bile.

Açın bakın Tevrat diyor ki “İbrahim Yahudi idi.” İncil “Hayır Hristiyan idi.” diyor. Allah ise buyuruyor: “Saçmalamayın, İbrahim zaten İSMAİL ve İSRAİL oğullarının babası. Onlara kanını, ırki özelliklerini veriyor. O velinimet ve Kavminin herşeyiydi. Kurucusu, banisiydi… Yaw nasıl olur da “KURUCU babaya siz Sen Yahudisin ya da Hristiyansın” denir ki?

[] Ali İmran/65: Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?

[] Ali İmran/66: İşte siz böyle kimselersiniz! Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz! Oysa ki Allah, her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz.

<> 3-Ali İmran/67: İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.

Bu arada “Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi” böyle bir şey yazmıyor, doğrudan   H  A  N  İ  F   yazıyor ayette. Ama adam almış kendine göre “O dosdoğru bir…” diyor ve bu mealciler beni delirtecekler. Orada HANİF yazılı. Yaw neden yok ediyorlar ya da akılları basmadan açıklamaya kalkıyorlar.

<> Evet hanif

<> 3-Ali İmran/67: ma kane ibrahimiymü yahudiyyen ve la nasraniyyen ve lakin kane haniyfen müslima we ma kane minel müşrikiyne

Sağol [candaş].

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 31/10/2001 (014/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 014 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

014-06-aliimran65-67-bakara135-ibrahim-yahudi-hristiyan-degildi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar