Maun suresi – Öksüz ve Yoksulu doyurmamak – Kuranda İşçi İşveren kavramları – Vay o namaz kılanlara

Öksüzü (Sigorta etmediğimiz çırakları hatırlayın, çocukluklarını yaşatmadıklarımızı….) ve YOKSUL bıraktıklarımızı…

Yoksulu “Bizim grup bunlara hayır edelim, ötekiler başka tarikat onlar kahrolsun” diyen bir zihniyet var… Oysa yoksul evrenseldir.

Öksüz=Çırak yani çocuk kapsamında.

Yoksul=İşçi kapsamında.

İkisi de MEMLUK=KÖLE yani işçi. İşçi (Memluk) demek KENDİ İŞİNİ KURAMAYAN, maddi ya da ruhani becerisi olmayan İŞ İSTEMEK durumunda olan kimseler…

Memluk=Köle, Memluke=Dişi köle (Cariye)… Ama öyle değil: MEMLUK=İŞÇİ, MALİK=İŞVEREN, İş tevdi eden, fabrika açan vb.

Bunu yıllarca bize “Efendi-Köle” diye yutturdular…

Üç durum vardır:

1. Çulsuz, pulsuz ve yolsuzuzdur: Öyleyse biz İŞ İSTEMEK, ücretli olarak çalışmak durumunda olanlarız. Adımız memluk=Köle. HAYIR İŞÇİ

2. İş alanı açabilen, işçi istihdam eden, fabrikatör, sanayici vb. MELİK=İŞVEREN, işkuran, ücret veren…

3. Üçüncü durum ise işvermeyen ve işçi olmayan gruplar. (Nötrler, küçük esnaflar, aile şirketleri vb.)

Zekat=VERGİ.

MEMLUK=İŞÇİ. Memluke, Cariye=Bayan işçi.

(İcar kiralamaktır, Cariye satın alınmış değil KİRALANMIŞ, mevsimlik işçi vb. gibi düşünülmelidir.)

İcar=KİRALAMAK, bunu unutmayınız.

Siz bir taksiye bindiğinizde onu kiralarsınız. SATIN ALMAZSINIZ. Şoför/sürücü KİRALADIĞINIZ kadar size tabiidir. SİZ taksiyi  S A T I N  almıyorsunuz ki… O size körü körüne köle değildir ki?

CARİYE????

Hiç düşündünüz mü? Ayet şöyle diyor: “Cariyelerinizi fuhuşa zorlamayınız” bunu hiç düşündünüz mü? Allah’ımız NE DEMEK İSTİYOR ACABA?

Bu ayeti okurken hiç içinize sindi mi?

Yoksa zannettiğimiz gibi Cariye “Savaşta esir alınmış dişi köle” mi demek? Savaş mı kaldı?

Aklınız kesiyor mu ki, biz Irak ile savaş edeceğiz ya da Afganistan’daki Türk birliği gidip Taliban’ın hanımlarını alıp KÖLE diye getirecek? Olur mu böyle şey?

“Cariyelerinizi fuhuşa zorlamayınız.”

Bu ayeti anlamak için Nur-31. ayetteki “İşyerlerinde görünen yerleri dışında mümin kadınlara ziynetlerini göstermemesini söyle”.

Demek ki bir İŞYERİ var. Orada KADIN çalışıyor.

(Tarladan hasadı kaldıran köylü kadından başlayarak, dişicil meslekler olan Hemşirelik, öğretmenlik, bakıcılık, bayan doktorluk vb.) Ve daha da önemlisi, tüm bilgisayarcılar içinde EN İYİLERİ bayanlardır. On ÖSS şampiyonunun 7 tanesi bayandır. Eğer SEKRETERLİK kurumu olmasaydı… Hele ki sekreterler “itinalı, özençli bakımlı vb.” olmasaydı…

“İşyerlerinde açtıkları dışında ziynetlerini başka zamanlarda örtmeleri” emredilmiş…

Makyaj da bunun içine girer…

Bir genç kız düşünün, çıtı-pıtı, çalışmak zorunda (Ailesine katkı, çeyiz vb.) bir iş buluyor yani Cariyedir. Bir de patronu (Malik’i) var. Bu ücreti kazanmak zorunda. Bu yapılan İŞ AKDİ dolayısıyla onun ak sütü gibi HELAL hakkı… Emeğinin karşılığı.

“Hımm, güzel bir kız. Kozlar elimde, onu işten çıkarmakla korkuturum…. Şantaj çekerim, blöf yaparım ya da çok genç safı zorlarım…”

Aferim sana… Pis zampara…

“Memlukelerinizi fuhuşa zorlamayın, işten çıkarırım diye şantaj yapmayın, blöflemeyin, iğfal etmeyin” diye bağırıyor ALLAH’ın ayetleri…

Biz bu ayetleri böyle anlıyoruz ve çözümlüyoruz…

Bunun tersine kim bu ayetleri “Cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın”ın anlamı şu şudur… diye bize açıklayabilir ki?

Buyurun bu konuda alternatif bir yorumunuzu bekliyorum. Bu ayeti bana analiz edebilir misiniz?

<> Daha çok vurgulanan, bu çağın (20. yüzyılın) kadınları mı? Ve bundan sonraki yüzyılın kadınları mı?

<> Her ayetin yedi anlamı vardır, demiştiniz. Bir anlamı da, Osmanlı dönemindeki bu sistem hakkında olabilir mi? Yani o zamanda esir olarak alınan ve saray hizmetinde kullanılan cariyeler?

Evet 7 anlamından “Sosyolojik, Nisa ve İstihdam” olan kısmını analizledim. 7 anlama girersem yine çok uzayacak… Geliniz onları YERİ GELDİKÇE inceleyelim…

Bu konuyu şunun için açmıştık: ÖKSÜZ ve YOKSUL’dan istifade edenler yani bir evveliyle DİNİ YALAN SAYANLAR işte bunlar MAUN‘durlar…

“107/4. Vay o salat edenlerin haline ki 5. Onlar ettikleri salatdan gafildirler. 6. Onlar gösteriş yaparlar. 7. Onlar basit şeyleri dahi vermezler.”

Şimdi bu ayeti göstererek, sizleri yanıltacak olan bazı arkadaşlarınıza sorunuz.

VAYN A M A Z  kılanlar” diyor… Resulullah’a söylüyor… Yani Hristiyan ve Yahudiler NAMAZ kılmadığına göre… söyleyin bazı arkadaşlarımıza, “BURADA NAMAZ KILAN KİM, DİNİ NE?”

Evet soruyorum dini ne?

????????

Yahudi ve Hristiyan değil. (Çünkü onlar namaz kılmazlar.)

Bu ayettekilerin DİNİ ne??? KİM NAMAZ KILIYOR dünyada, hangi din mensubu namaz kılıyor? Budistler mi?

“107/4. Vay o salat edenlerin haline ki 5. Onlar ettikleri salatdan gafildirler. 6. Onlar gösteriş yaparlar. 7. Onlar basit şeyleri dahi vermezler.”

<> Müslümanlar (Hanif olmayanlar)

Evet.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 14/11/2001 (020/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 020 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

020-07-kuranda-isveren-isci

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar