Yaratılış – Allah – Mutlak Bir ve  Mutlak olmayan Sıfır – Cifir – İki Doğu ve İki Batının Rabbi Allah

Sonsuzda birler (Sıfırlar) ile ALLAH (1) vardı…

Allah bu bireysel sıfırların meçhulündeydi… sıfırların kavrayamayacağı anlamında…

Birazdan [candaş] Gizli Hazine=Kenzil Mahfi ile ilgili ayeti getirecek.

<> 51-Zariyat/56: Ben cinnleri de insanları da bana kulluk etsinler (beni bilsinler) diye yarattım.

Bu ayet çok önemli.

Sırayla gidelim:

1. Mutlak BİR (Adı El Evvel, Ehadün Wahid) var idi.

EL/AL/İL/ÜL vb=Daima BİR sayısıdır.

LA/LE/Lİ/LÜ vb=Daima sıfır sayısıdır…

Allah bu ikili sistemi KAMER suresinde bir AYETTE yazmıştır ki, bunu klasik çevirmenler “ÇİFT=Erkek Kadın gibi düşünmüş ve öyle yazmışlardır. Halbuki ÇİFT RAKAM’dan söz etmektedir.

DİGİTAL sistem evrenin kendi yaratılış doğasındadır. Onu insanlar keşfetmedi… O İLAHİ bir kurguydu. İnsanlar (Boole Cebiri, De Morgan mantığı vb.) onu EN SONRA buldular ve adına ikili sistem (Bineer, Binary Cebir) dediler. Şimdiki adı da Dİ=İKİ, GİT=RAKAM, DİGİT=Digital gibi…

Sibernetik GİT’den ibarettir.

Bunlar bir ve sıfır ve/veya +/-.

Arapça I/. (Buna NUN=Nokta ve KALEM=1 de deniyor. Remildeki simgeler de bunlardır, Aruz vezninin meşhur çizgi ve noktaları da…)

İşte AL(1)LA(0)HU budur.

HU(ve)=EL(1) EV(OR) VE(AND) LA(0) olduğundan Allahü= 1 0 ve 1 ve-veya 0 kombinezonudur.

Hüvel Evvel dendiğinde mutlak 1 sayısını bulmuş oluyorsunuz.

1 sayısı/rakamı ELİF (Aleph) ile yazılır.

Sonsuzötesindeki ELİF sayısı (Biz bunu mesela * ile gösterelim) bildiğimiz BİR sayısından farklıdır.

1 rakamı demek 1 x 1 üssü 1 bölü 1 demektir.

Oysa Allah’ın bir (1) sayısının önce eksi ve artı reel sayılar ile yine eksi ve artı sanal sayılardan oluşan -1, +1, -1i ve +1i dörtlüsünden oluştuğunu biliyoruz. Buna ARŞ’ın dört direği denir. DÖRT tane 1 demektir bu…

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2017/08/1den-4e-karekok.jpg Karekök operasyonu ve -1, +1, -i ve +i dörtlüsü.

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2017/08/1den-4e-arsin-direkleri.jpg Arş’ın dört direği

<> Rabbu’l meşriqayni we Rabbu’l mağribeyn = İki doğunun Rabb’i ve iki batının Rabb’i

Evet… İki doğu ve iki batının Rabbi Rahman suresinde bu anlama gelmektedir. Bunların herbiri kendisiyle çarpılır. Bir de bunların üzerinde piramit tepesi gibi her bir 1 diğeriyle çarpılınca bu yönde eksi 1 ama sanal yönde artı bir çıkar.

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2017/08/1den_4e_carpi.gif Herbir 1 diğeriyle çarpılınca bu yönde -1, ama sanal yönde +bir’dir

Bunların birbiriyle çarpılması yerine bir piramit gibi tepede BİR olma durumu vardır. Dikilitaşın dört kenarını bir de piramit gibi olan tepe/5. noktasını düşünün. İşte orada MUTLAK BİR vardır.

Mutlak birin çarpanı, böleni, üssü ELİF sayısıdır. Daha doğrusu elif kez elif artı bir sayısıdır.

Bu yüzden Allah dört yönün de ilahıdır.

Meleklerin ve Ruhun (artı eksi sanal birler)

Melekler eksi kütlenin (Takyonların) kendisi Ruh ise ANTİTAKYON (NEFS de bu aslında)

Cinler enerji’nin bir’i, insanlar da maddenin bir’i.

Enerji=Luxonlar (Nar)

Madde=Tardyonlar.

Kısaca madde ve soyut madde (takyon) takımına iki doğu ve iki batı diyoruz.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 16/11/2001 (021/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 021 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

021-05-2dogu-2bati

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar