Paranomal – Tesadüfler(!) – Lincoln-Kennedy benzerliği – Bioritm – 1000 ay – Şira, Uranus – 83 sayısı

Bana iki dkk izin.

[] Kaptan bir süre yazmadı

Evet bu arada yine bir saat tehir aldım. İyisiniz yine. ;=) Adamlar üçtür alıştılar. “Prof.un bileti ESNEKTİR” diye yazılı. Ve son dakikaya kadar da yerime adam almıyorlar…

<> 🙂

<> Prestij..

Yok be. Çok sulu ve şaklabanım o tarafımı seviyorlar.

Nerede kalmıştık?

<U> hocam birgün sohbet konusu: bilimsel olarak burçlar ve sosyal baglantıları

Öneri tamam.

<> [U] burçlarla ilgileniyor musun?

<U> ilgilenmeye çalışıyorum. mesela geçen seferde hocam usa’yla ilgili peryodik olarak belirli olaylar olur ve bu burçlarla ilgilidir demişti, bundan yola çıkarak onların sosyal olaylardaki etkilerini öğrenmek istedim.

<> Lincoln-Kennedy?

<U> Evet, bu daha farklı olaylarda da ortaya çıkacaktır, daha farklı ülke veya toplumlarda veya daha detaylı olarak şahıslarda nasıl bir etki yapar, onları bilmek istiyorum

<A> 18 Haziran 1876, Vak’a-i Hayriye, asi ordu, topa tutulur, Yeniçeriler Topçularca tarihten silinir, sanki 18 Haziran 1997 tam 171(=19*9) yıl sonra ordu içi bir grup Hükumeti istifa ettirtir. Meclis’in 76. yılında kurulan Meclis’in 57. Hükumeti. yeniçeriler intikam alırlar, şeriat isterük- laiklik isteriz. yeniçeriler Bektaşi’dir 1997’de ordu yönetimindekiler de Bektaşi asıllı ailelerdendir, komik ama böyle. Cumhuriyet’in 76. Yılında Cumhuriyet’in 57. Hükumeti 19. Başbakan tarafından kurulur, uğursuz hükumet

<E> niye miladi takvime göre oluyor bu olaylar onu çözebilmiş değilim. üstelik günleri üzerinde defalarca oynanmış miladi takvime göre

<A> miladi takvim değil, Güneş takvimi, Allah’ın yarattığı Güneş’e göre takvim.

<E> şu anda verdiğin güneş takvimi değil ama

<A> Güneş takvimi,Ay takvimi isterseniz o da var.

<E> ben bu takvime bağlı kehanetleri biraz fazla “inandırıcı” buluyorum

<A> 1999’da seçim 18 Nisan’da yani 10 Safer yani Atatürk’ün doğum günü

<> ne 18 haziran 1876 da doğru yönetiliyorduk ne de 18 haziran 1997 de, ama değişim şimdi olumlu yönde yani yukarı trend göstermekte tüm bu felaketlere rağmen…… oysa 1887 de trend dibe doğru gidiyordu….

<> ay takviminde de hiçbir bağlantı çıkmaz ki, her yıl -10.

<A> 18 nisan’da olacak seçimin seçim takvimi 4 Ocak’ta başlar yani Atatürk’ün doğum günü ancak 17 Ramazan’a denk gelir ki Atatürk’ün ayni zamanda ölüm günü, tarih tekerrürden ibaretdir. Çanakkale’de Arıburnu’nda Miralay Mustafa Kemal, kurmay başkanı olan subaya sorar, bu kaçan ordu kimlerdir. Kurmay subay (daha sonra Org. İzzeddin Çalışlar), düşman ordusudur,kumandanım der, Mustafa Kemal, “Be hay gafil biz Truvalılar’ın öcünü Grekler’den aldık” der. 14 Haziran hesaplama yanlışı takvimde çevirme hatası var. evet, 171 yıl 1826-1997.

Şu lincoln konusuyla ilgili bilgi var önümde:

Abraham Lincoln’un kongreye seçildiği yıl 1846.

John F. Kennedy’nin kongreye seçildiği yıl 1946.

Abraham Lincoln’un ABD Başkanı olduğu yıl 1860.

John F. Kennedy’nin ABD Başkanı olduğu yıl 1960.

Her iki başkan da bir cuma günü suikasta kurban gitti.

Her iki başkan da başlarına isabet eden kurşunla öldü.

Lincoln’un sekreterinin soyadı Kennedy idi.

Kennedy’nin sekreterinin soyadı Lincoln idi.

Lincoln ve Kennedy güneyliler tarafından öldürüldü.

Lincoln ve Kennedy’nin koltuğuna güneyliler oturdu.

Yerlerine gelen başkanların soyadları Johnson’du.

Lincoln’den sonra başkan olan Andrew Johnson’un doğum yılı 1808’di.

Kennedy’den sonra başkan olan Lyndon Johnson’un doğum yılı 1908’di.

Lincoln’u vuran John Wilkes Booth’un doğum yılı 1839’du.

Kennedy’i vuran Lee Harvey Oswald’ın doğum yılı 1939’du.

İki suikastçının de üç ismi vardı.

İki suikastçının de isimlerinde 15 harf vardı.

Lincoln, ”Kennedy” isimli bir tiyatroda vuruldu.

Kennedy, ”Lincoln” marka bir otomobilde vuruldu.

Lincoln’u vuran tiyatrodan kaçtı, bir depoda yakalandı.

Kennedy’i vuran depodan kaçtı, bir tiyatroda yakalandı.

Her ikisi de davaları başlamadan öldürüldü.

Ve son olarak…

Lincoln ölmeden bir hafta önce Maryland Monroe’daydı.

Kennedy ölmeden bir hafta önce Marilyn Monroe’ylaydı.

<> TESADÜF????

<> toplumların tarihi belirli noktalarda dna sarmalları gibi çakışan olayları yaşıyor

<> tarih tekerrürden ibaretdir

<> Neden aralarında bu tarihi benzerlikler var, burç mu?

<> John Wilkes Booth was born in 1839. Lee Harvey Oswald was born in 1939. Another coincidence that is no coincidence because it’s plain wrong: Booth was born in 1838, not 1839. Both assassins were known by their three names. Another “coincidence” of dubious veracity. John Wilkes Booth was often billed as “J. Wilkes Booth” or simply “John Wilkes” (primarily to distinguish himself from his father and brother — both named Junius — and his brother Edwin, all three of whom were also actors), and as a prominent actor, his name was already familiar to the general public at the time of Lincoln’s assassination. A month before Lincoln was assassinated he was in Monroe, Maryland. A month before Kennedy was assassinated he was in Marilyn Monroe. This is a latter-day addition to the list and nothing more than a bit of salacious humor. Even as a humorous coincidence it fails the test, as Marilyn Monroe died well over a year before Kennedy’s assassination.

<> evet hocam sizi izlemeye devam ediyoruz

<> Böyle seyler ATATÜRK de de var…

Şimdi buradaki olayı bir açıklayalım.

Olay Şi’ra. (7 anlamından biri URANUS) Şi’ra ayeti gelene kadar bilinen en uzak gezegen Zuhal (Satürn) idi. Uranus’u 60-70 yıl önce Herschel buldu.

Şi’ra neden Uranüstür? Çünkü bir turunu 1000 ayda tamamlar. Yani aynı noktaya gelmesi tastamam 1000 ay sürer. Şu bin ayı hatırladınız mı?

<> evet

Bizim 365 günlük güneş turumuz Uranüs için 1000 AY, bu yüzden URANÜS’ü 7 anlamdan birine otomatikman bağlıyorum.

(Hızır burada olsaydı O da gözünü kırpmadan aynı yere bağlardı merak etmeyin.)

Evrendeki büyük olaylar daima şu 83 sayısına kilitlenmiştir. Adem’den sonra biliyor musunuz, insanlığın ikinci ademi olan NUH’un gemisinde 83 kişi vardı ve her biri için bir ayet indi. (Yasin suresi) Şimdiki insanlık bu tastamam 83 kişiden türedi.

<> 40 çift vardı deniyordu

40 çift zaten 80 kişi demek.

<> 3?

Nuh karısı vb.

Hassas ve kati olarak tam 83 kişi.

Lut da öyle hassas olarak tam üç kişiler. (Karısı kristalize oldu, Nuh’un da büyük oğlu Yamm (Kenan) boğuldu.) Tam olarak Magami denilen bir kavimin seçilmiş kişileriyle birlikte 83 kişilerdi.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 13/01/2002 (045/11)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 045 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

045-11-lincoln-kennedy

Yorumlar