Paranormal – Overwrite – Dörtlü evrenler – Dabbet – Haniflik – Süfyanilik – 2

<> 3-Ali İmran/178: İmanı inkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azap onlaradır

Evet, tşk. Aksi halde “Kendilerini düzeltmeyen KAVMİ biz azdırdıkça azdırırız” denmezdi.

KAVİM başka, MİLLET başka. Biz bir kavim değiliz, BİZ MİLLETİ İBRAHİYME HANİFA‘yız. Biz kavimci değil, MİLLİYETÇİYİZ. (Hanifizm)

Üzerine yazdık yazdığımızı okuduk ve bundan sonra OVERVİEW olarak sergilemek üzere, 9 Temmuz’da bize START verildi.

Yeraltında bir maden gibiydim. Şahidin gözleri neler gördü neler? Müslümanların ileri gelenlerinin %99.99’unun EBİ LEHEB olduklarını gördü şahidin gözleri.

Müslüman kavramı İFLAS ETMİŞTİ. Tıpkı 35 bin öğrencinin SINAVLARDA sıfır çekmesi gibi, ama farklı olarak %99.99’u sıfırı çekmişti.

[] http://www.hurriyet.com.tr/yok-baskanindan-30-bin-sifir-aciklamasi-12075027 ÖSS’de “sıfır puan” alanlar, 2000’de 9 bin 322, 2001’de 9 bin 319, 2002’de 8 bin 819, 2003’de 26 bin 819, 2004’de 32 bin 177, 2005’de 57 bin 163, 2006’da 27 bin 864, 2007’de 47 bin, 2008’de de 28 bin 521 kişi olarak belirlenmişti.

Deneyiniz: İsteseniz bile SIFIRI tutturamazsınız. Mesela toto’dan sıfır tutturmak 13 tutturmaktan 7 kat daha zordur. (Bire 91 ölçülür.) (13×7)

Ama şu bizim yurdumuz var ya, imkansızı başarıyor, sıfırı tutturuyorlar ki hayret!!!

Kısa bir süre ayrılıyorum. (Yemek yemeliyim/15 dk. kadar) Lütfen yorumlamaya devam ediniz. Şevkle okuyacağım.

<> afiyet olsun

<> Kur’an vahiyleri inmeye başladığında da Mekkeli müşrikler peygamberimize yeni bir şey söylemediğini, zaten atalarının dinine benzer sözler ettiğini, Lat ve Uzza’nın Allah’a onları yükseltmekte aracı olduğunu ve Kabe’nin de aynı misyonun bir parçası olduğunu söylemekteydiler.

<> Merve’den dönerken “lebbeyk ellahümme lebeyk” dedikleri kayıtlarda var mesela Mekkeli müşriklerin. Zaten Kuran’da da, “Onlara sorsan bu alemleri yaratan kimdir diye, şüphesiz Allah diyorlar/derler diye bir çok ayet var.

<> Allah kelimesini bilemezler. Kur’an’dan önce Allah kelimesini nasıl bilebilirler? “Allah” diyenler, bizim kafirler. Ayetleri birer birer örtenler. Kafir diye ateistleri damgalamışlar, kendilerini aklıyorlar.

<> Eloh, illah vs olabilir?

<> Evet zaten bugünün Lat’ları: Evliyalar, Uzza’ları: Dini önkimlikli devlet büyükleri, Menat’ları da maalesef Resulullah’ımız olmuş.

<> Biz onlara; “1: Kul ya eyyühel kafirun – 2: La a’büdü ma ta’büdun – 3: Ve la entüm abidune ma a’büd – 4: Ve la ene abidün ma abedtüm – 5: Ve la entüm abidune ma a’büd – 6: Leküm diynüküm ve liye din” diyelim.

<> Şunu örneksemekti amacım: Muhammed SS döneminden örneksediği üzere, son resulü nebimiz Kur’an ayetlerine çağırdığında, nasıl ki Mekkeli müşrikler “Biz bunları biliyor ve zaten uyguluyoruz, sen bize atalarımızın dinini farklı yorumluyorsun” demişlerdi.

<> Kabe’yi tavaf ediyorlardı. Kabe’nin önünde rüku ve secde ediyorlardı (putlarına). Asıl ilahlarına, onları yakınlaştıracağını düşündükleri, her kabilenin putları vardı.

<> Lat ve Uzza bugün de başka türlü başımıza gelmiş maalesef. Zaten Emeviye, ilk mezhepleşmeyi, kabilesinin iktidarına özgü bir yorum geliştirerek başlatıyor.

<> Muaviye Beni sizin başınıza getiren Allahtır. Osmanın yolunu tutmak isterdim, ama ben kılıçla iktidara geldim. Ben iktidarsam bu sizin kaderinizdir diyerek, akıl ile vahyin idrak edilmesine karşı keskin bir tavır koyuyor.

<> Ve artık yeni kuralları kendi tertip etmeye başlıyor ve oğulları ve torunları da onun yolundan gidiyor şüphesiz.

<> Mezhep ve tarikatların her biri Lat ve Uzza’yı oluşturan putlar olmuş, hepsi Kabe’yi kıble edinmiş, hepsi de ehli sünnet vel cemaat kılıfında, iftirasında son resulümüze bağlanmış, tıpkı menat gibi…

<> Allah, bunu akıl ve idrak edenlerin yardımcısı olsun. Kabe’yi putlardan temizlemek kolay olmayacaktır.

<> Hendek müdafaası Mekkenin fethinden önceki en kritik dönüm noktası olmuştu. Mekkeli müşriklerin Medineyi düşürmeye olan inancı sıfıra inmişti. O dönem kendi koşulları içinde uzun ve sabır gerektiren meşakkatli bir süreç

<> Medine ile Mekke’nin çarpışmasına tarafsız kalan diğer Hicaz kabileleri, Hendek müdafaasından sonra, artık Mekkeli müşriklerin kazanamayacağına akıl erdirdiler.

<> Kişisel kanaatim bu sürecin çoook uzun olacağı yönünde (bu gün ve orta vadedeki geleceğimiz için)

<> Hendek müdafaası için, dışarıdan destek lazım. (Levazim gerekli…)

Çok güzel yazmışsınız, zevkle okudum çok teşekkür.

Sağdaki sütun 313 kişi olunca OVERVİEW gerçekleşecektir. 313 kişi + Bedir sayısı kadar melek. İşte bu somut ve soyutun gerekli optimum toplamıdır.

Bedir’deki melek sayısı için bakınız Ali İmran 120 cıvarına…

Eğer 313 MİH olursak, yemin ederim ki biz MELUKUT alem ile BİRLİK (vahdan) olacağız. Ve HENDEK’de bize 5000 melek ile YOLDAŞLIK verilecektir.

<> 3000 ve ardından 5000…

<> 3-Ali İmran/123: Yemin olsun ki, ezik-boynu bükük olduğunuz bir sırada Allah size Bedir’de de yardım etmişti. O halde Allah’tan korkun ki, şükredebilesiniz.

<> 3-Ali İmran/124: O sırada sen, müminlere şöyle diyordun: “Rabbinizin, indirilmiş üçbin melekle destek vermesi, size yetmiyor mu?”

<> 3-Ali İmran/125: İş, sanıldığı gibi değildir. Onlar, hemen şu anda üstünüze gelseler bile, eğer siz sabreder ve korunursanız, Rabbiniz sizi, üzerlerine nişan vurulmuş beş bin melekle destekler.

<> 3-Ali İmran/126: Allah bunu size bir müjde olması ve onunla kalplerinizi yatıştırması dışında hiçbir şey yapmamıştır. Yardım, Aziz ve Hakim olan Allah katından başka hiçbir yerden gelmez.

Biz ENSARIZ. Somut ve soyut hiç bu kadar iç içe olmamıştı. ŞEHİDLİK hiç bu kadar yakın olmamıştı.

<> 26 Ağustos ise çok yakın.

O gün zaten çok önemli. O gün WOV’un ilk zilzalına tanık olacaksınız. O gün önemli bir şey olacak -söylemeye erken-. Allah inşaa edecektir.

Hans von Aiberg, 28/07/2004 (237/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 237 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

237-04-oss-sifir

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar