Majisyenler – B’ni B’ri – Yahudilerin alemlere üstün kılınması

<> ok majisyenlere… zaman akmasın…

Gördüğünüz gibi majisyenler yine OLAĞANÜSTÜ KUR’AN gereği var.

Bugün dünyayı ÜÇ MAJİSYEN yönetiyor: B’N/B’R ve Üçüncüleri (MIB). Yani Messengerlar/telepatlar, Wolf Messing’ler.

Gurdjieff, Tesla ve biraz da Borges, bunlar da İYİ anlamda majisyenler.

Ama şu anda dünyayı “Dünyalara üstün kılınan” IRK’ın genlerinden oluşmuş ÜÇLÜ bir konsey yönetiyor. Borsa dahil herşey onların elinde. Tüm kanallar. BBG (Big Brother) gibi tüm İNTERNET. Tüm bilgiler. Hepsi MS aracığıyla bir tür SPYSHARE olarak tek bir merkeze toplanıyor. Yani B(ir) B(izi) Gözetliyor.

BB=Big Brother

BB=Big Boss

BB=B’N + B’R

Anladınız mı Hanifcanlar.

<> teşekkür ederim

<> üstün ırklar kim?

Allah Kur’an’ında Yahudileri TÜM hepimize ÜSTÜN KILMIŞTIR. Bunu üç ayette açıkça yazar. Bu ayetleri de bulalım. Arama kriteri şu “Yahudileri Dünyalara Üstün kıldık”. Bu kelimeleri arayınız üç ve daha fazla ayet var.

<> 6-Enam/84-86: Ona İshak’ı, Yakub’u bağışladık, herbirini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh’u ve soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u (ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz), Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı ve İlyas’ı (ki hepsi iyilerdendir), İsmail’i, Elyesa’yı, Yunus’u, Lut’u (ki hepsini dünyalara üstün kıldık) doğru yola eriştirdik.

Şu Yahudileri ÜSTÜN KILAN diğer ayetler de var, “beni İsrail” diye de arayabiliriz belki. [A] ve [B] sizler de arayabilirsiniz. [A] siz de lütfen… Çünkü benim de sevmediğim şu Yahudi üstülüğü idi.

<> 45-Casiye/16: And olsun ki Biz, İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik; onları temiz şeylerle rızıklandırdık; onları dünyalara üstün kıldık.

Evet biri bu, sağol!

“dünyalara üstün kıldık”

işte bu ayetler Allah’ındır.

GEN olarak doğrudur.

<> 2-Bakara/47: Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Sağol, çok yerinde buldun.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 16/01/2002 (046/11)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 046 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

046-11-siyonizm-yahudiler-dunyalara-ustun-kilindi

Yorumlar